Útmutatók

Példa az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre

2015. március 25.

Mellékelten tesszük közzé a Szakértői Bizottság 2014-ben közzétett jelentésmintáinak - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően - a Költségvetési Tagozat javaslata alapján aktualizált változatát.

Tovább

Mol üzemanyagkártya

Kedvezményes MOL üzemanyagkártya a kamara tagjai részére

2015. március 19.

Mol_logo.jpg

A MOL és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara együttműködésének köszönhetően kialakításra került egy olyan üzemanyag-kártya konstrukció, mely kifejezetten a tagok tevékenységhez igazodik és általa ésszerű, hosszú távon is tervezhető és tartható költség-optimalizáció valósulhat meg.

Tovább

Pályázatok

Pályázati felhívás független értékelő névjegyzékbe történő felvételre

2015. március 19.

A Magyar Nemzeti Bank pályázatot ír ki, amelyre a jogszabályi követelményeknek megfelelő, a független értékelők névjegyzékébe felvehető szakemberek és jogi személyek jelentkezését várja.

Tovább

MKVK közleményei

EKÁER folyamatábra

2015. március 11.

A 2014. évi adótörvény módosításokat tartalmazó törvénycsomagnak a gazdaság kifehérítését szolgáló rendelkezései között kiemelt szerepet tölt be az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) bevezetése. A 2015. január 1-jétől elindult rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba olyan áru, amely előzetesen nem volt bejelentve az adóhatósághoz.

Tovább

MKVK közleményei

Tudnivalók a létesítő okiratok kötelező módosításáról - OBH sajtóközlemény

2015. március 10.

Az országgyűlés 2015. február 28. nappal módosította a Ptké. érintett rendelkezéseit (Ptké. 12. § (3) és (4) bekezdés, 18. § (3) és (4) bekezdés), valamint a jogalkotó a Ptké. 15. és 18. §-ának hatályon kívül helyezésével eltekint a késedelmesen előterjesztett kérelmek miatt a kötelező bírságolástól is.

Mellékelten tesszük közzé az Országos Bírósági Hivatal közleményét, mely a közkereseti és betéti társaságok, valamint a szövetkezetek létesítő okiratának kötelező módosításával kapcsolatos közleményeit a következőkkel egészíti ki:

Tovább

A Minőség-ellenőrzési Bizottság hírei

Megújul a belső minőség-ellenőrzési rendszer (MER)

2015. február 27.

A 2015. január 1-jét követő időszakban végzett könyvvizsgálatok minőség-ellenőrzésére új kérdőívek kerültek kidolgozásra. Annak érdekében, hogy a könyvvizsgálók magas színvonalú könyvvizsgálati és bizonyosságot nyújtó szolgáltatást tudjanak nyújtani, szükség van a korábban már kialakított saját minőség-ellenőrzési rendszer felülvizsgálatára, módosítására.

Annak érdekében, hogy a gyakorló könyvvizsgálók felkészülhessenek a minőség-ellenőrzés szigorúbb követelményeinek való megfelelésre, a Minőség-ellenőrzési bizottság a Szakértői bizottság jóváhagyásával ajánlásokat készített az egyedi módszertan átdolgozásához.

Tovább

MKVK közleményei

Csoportos kockázati életbiztosítás a kamara aktív tagjai részére

2015. február 24.

121268591.jpg

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2015-ben - immáron negyedik alkalommal kötött csoportos kockázati életbiztosítási szerződést, melynek biztosítottjai a Kamara azon főfoglalkozású tagjai, akik a biztosítás évében NEM töltik be a 70. életévüket.

 

Tovább

MKVK közleményei

Közlemény a könyvvizsgáló cégek Polgári Törvénykönyvvel való harmonizálási kötelezettségéről

2015. február 18.

Felhívjuk a könyvvizsgáló cégek szíves figyelmét arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (továbbiakban: Ptké.) 12. § (1) bekezdése alapján a gazdasági társaság a Ptk. 2014. március 15-i hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Állásfoglalás a hitelintézetek (pénzügyi intézmények) könyvvezetési kötelezettségéről

2015. február 18.

A kamara konzultációs szolgálatához az utóbbi időben több kérdés is érkezett arra vonatkozóan, hogy a tevékenységi engedély visszavonását követően miként alakul a hitelintézetek könyvvezetési kötelezettsége. A szakértői bizottság a kérdéskörrel összefüggésben a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 138. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, az egységes szakmai gyakorlat kialakításának elősegítése érdekében az alábbi állásfoglalást alakította ki:

Tovább

MKVK közleményei

Tájékoztató a Telenor tarifamódosításáról

2015. február 18.

Ezúton tájékoztatjuk a Telenor flottába belépett könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy a Telenor 2015. február 19-i hatállyal egyoldalúan módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával kötött előfizetői keretszerződést.

Tovább

Életműdíj

Javaslattételi felhívás Dr. Bartók Nagy András életműdíj adományozására

2015. február 12.

ajanlokep_elolap.jpg

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a hagyományoknak megfelelően idén is kiosztja a Dr. Bartók Nagy András életműdíjat. Az életműdíj azon természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti területén kiemelkedő munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, hozzájárultak a magyar könyvvizsgálói szakma hazai, illetve nemzetközi elismertetéséhez. Az életműdíjban részesülő személyre az MKVK tagjai tehetnek javaslatot.

 

Tovább

Az MKVK pályázatai

Pályázati felhívás - minősített oktató

2015. február 3.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított természetes személy oktató (a továbbiakban: minősített oktató) végezhet.
 

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

FEE anyagai kis és közepes vállalkozások számára

2015. január 21.

A Könyvvizsgálók Európai Szövetsége (FEE) Kis és Közepes Könyvvizsgló cégekkel foglalkozó munkacsoportja (SMP Forum) információs csomagok közzétételét határozta el a könyvvizsgálók részére. Ennek két fontos oka van. Egyrészt a könyvvizsgálók a piaci és jogszabályi változások miatt szükségszerűen új szolgáltatási területekkel is meg kell ismerkedjenek és a nemzetközi irányvonalak ismerete ehhez elengedhetetlen. Másrészt a legnagyobb segítség a hatályos és friss EU-s hivatkozások és linkek összegyűjtése és közreadása, hogy azok akik naprakészek kívánnak lenni az adott területen ezzel idejüket és energiájukat hatékonyan tudják felhasználni. Az INFO PACK-ek legnagyobb erénye inkább ez utóbbi. A megjelent anyagokat mind angolul, mind magyar fordításban adjuk közre, azonban a linkek egy része angol és francia nyelvű anyagokra mutat. Előfordul, hogy egy idő után más nyelveken is elérhetők a dokumentumok. Ahol a fordításkor az adott anyag magyarul elérhető volt, ott a fordításban a magyar link szerepel.

Tovább

MKVK közleményei

2015. I. féléves tagdíjak

2015. január 16.

87680352.jpg

Január 19-én kiküldésre kerültek a 2015. I. félévi tagdíjról, valamint hozzájárulási díjról szóló számlák a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címekre. A számlákat ügyfélkapus bejelentkezést követően tölthetik le a honlap baloldalán megjelenő Dokumentumok menüpontból. (A bal oldali menüt bejelentkezés után a saját névre, illetve - ahol van- a társaság nevére kattintva lehet elérni.)

 

Tovább

MKVK közleményei

Tájékoztató a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósághoz történő könyvvizsgálói adatszolgáltatáshoz

2014. december 29.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 189. § (6) bekezdése előírja, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég július 31-ig tájékoztatja a közfelügyeleti hatóságot az előző 12 hónapban az éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről, valamint december 31-ig a december 31-én hatályban lévő, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóval kötött jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízásairól. Az adatszolgáltatási kötelezettség valamennyi könyvvizsgáló tagra, társaságra egyaránt vonatkozik az alább csatolt közleményben leírtaknak megfelelően.

Tovább

A Felvételi Bizottság közleményei

A Felvételi Bizottság közleménye az egyéni vállalkozók nyilvántartásból való törlésének rendjéről

2014. december 9.

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény 2014. január 1-jei hatállyal – egyéb változtatások mellett - akként módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV.törvény (továbbiakban: Kkt.) 2. § 14. pontját és 34. §-át, hogy kivette a könyvvizsgáló cégek kategóriájából az egyéni vállalkozókat.

Tovább

MKVK közleményei

Kedvezményes számlavezetési ajánlat a kamara tagjai számára

2014. december 5.

Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Raiffeisen Bank kedvezményes számlacsomag ajánlatát, mely korlátlan ideig ingyenes számlavezetést és exkluzív szolgáltatásokat nyújt számviteli szolgáltatók (vállalkozás fő tevékenységének TEÁOR kódja 6920) számára.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat

2014. november 11.

2014 október 30-ai hatályos változat szerint
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmünket, hogy változott a közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozatra vonatkozó kormányrendelet. Eddig a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet alapján kellett kiadni a nyilatkozatot. A 146.sz. Magyar Közlönyben kihirdetett 261/2011. (XII.7.)- többször módosított- Kormányrendelet írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.

Tovább

Tagozati Hírek

Informatikai segítség a folyószámlák egyeztetéséhez

2014. november 10.

A kamara Informatikai Tagozatának kezdeményezése mellett a Nemzeti Adó és Vámhivatal néhány hónappal ezelőtt XML formátumban is elérhetővé tette a vállalkozások adófolyószámla kivonatait. Ez azt jelenti, hogy a folyószámla adatok programozható formában is elérhetőek, nem csak PDF-ben, mely segíti a könyvvizsgálók, adótanácsadók és a könyvelők munkáját.

Felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy éljenek a lehetőséggel, kezdeményezzék a könyvvizsgáló és könyvelő programok fejlesztőinél az XML formátumú folyószámlák feldolgozását a szoftverekben.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálói számára az adósmentés számviteli kezeléséről

2014. november 24.

A közelmúltban több jelentős esemény is történt, melyek érintik a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások („pénzügyi intézmények”) 2014. és 2015. évi beszámoló készítését, valamint a vonatkozó könyvvizsgálatot:

Tovább

Útmutatók

Igazságügyi könyvszakértők módszertani útmutatója - 2014

2014. október 16.

A Szakértői bizottság felkérésének megfelelően elkészült az „Igazságügyi Szakértők Módszertani Útmutatójának” aktualizálása, amely segíti e témakörben való eligazodást azon kollégák számára, akik igazságügyi szakértőként is dolgoznak.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a befektetési alapok és befektetési alapkezelők könyvvizsgálói számára

2014. október 6.

2014. március 15-én lépett hatályba a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül került a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

MKVK Szakértő Bizottságának közleménye az EU-s támogatások könyvvizsgálatára vonatkozó könyvvizsgálói jelentésről

2014. szeptember 29.

Ahogyan az 2014. május 14. óta az MKVK honlapján olvasható, a könyvvizsgáló az EU-s támogatások könyvvizsgálatát a 4400. témaszámú Nemzetközi Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Standard - Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására - szerint köteles végezni, és ennek megfelelő könyvvizsgálói jelentést kibocsátani.

Tovább

MKVK közleményei

A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése

2014. augusztus 8.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis.

Tovább

Útmutatók

Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai (2014)

2014. július 8.

A Szakértői bizottság aktualizálta az "Építőipari Vállalkozások Könyvvizsgálatának speciális feladatai" módszertani útmutatót. A most kiadásra kerülő, immár második kiadásban elkészült módszertani füzet elsődleges célja támogatni a könyvvizsgálókat abban, hogy megismerjék az építőipari vállalkozások sajátosságait, és azt, hogy ezek a sajátosságok hogyan értelmezhetők a nemzeti könyvvizsgálati standardok keretében.

Tovább

MKVK közleményei

Kedvezményes tarifák a kamara tagjai részére

2015. március 19.

mobile-phones.jpg

Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a kamara a kamarai tagok számára kedvezményes komplex mobil távközlési szolgáltatás nyújtására, igénybevételére jogosító keretszerződést kötött a Telenor Magyarország Zrt-vel, illetve a Magyar Telekom Zrt.-vel.
A kedvezményes előfizetés igénybe vételéhez a kamarai tag könyvvizsgálónak / könyvvizsgáló társaságnak a kamarától igényelhető engedéllyel (Magyar Telekom esetében a kamara által aláírt előfizetői szerződéssel) igazolni kell, hogy a dokumentum kiállításának napján a tag a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával tagsági viszonyban áll.
 

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozatok aktualizált változata

2014. június 10.

A Szakértői Bizottság a Polgári törvénykönyv, illetve a helyes standard hivatkozás figyelembevételével aktualizálta a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló könyvvizsgálói nyilatkozatokat.

Tovább

MKVK közleményei

Megjelentek hivatalosan a könyvvizsgálati politikáról szóló jogszabályok

2014. június 10.

EU_mini.jpg

Megjelentek hivatalosan a könyvvizsgálati politikáról szóló jogszabályok

Az Európai Unió közzétette hivatalos lapjában a könyvvizsgálati politikáról szóló jogszabályokat. Az irányelv átültetésére két év haladékot kaptak a tagállamok. Mivel azonban a rendelet 2014. június 16-ától hatályos, és egyes részei az irányelvre vonatkoznak, azok alkalmazására szintén adott a két év haladék.
 

Tovább

MKVK közleményei

Adatexport útmutató / Data export guide

2014. november 11.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kialakította a kis-és középvállalkozások könyvvizsgálati tesztelésére és könyvelt adataik archiválására önkéntesen alkalmazható Adatexport útmutatót. Célja, hogy egységes tartalmi és strukturális követelmények megfogalmazásával segítse a kettős könyvviteli programot készítő és értékesítő szervezeteket a könyvvizsgálatoknál önkéntesen alkalmazható főkönyvi tételsor adatexportjának elkészítésében.
 

Tovább