Pályázatok

Pályázati felhívás - könyvvizsgáló, könyvvizsgáló asszisztens

2014. szeptember 11.

Belvárosi könyvvizsgáló iroda kínál teljes munkaidős állást kezdő könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló asszisztensnek. Fényképes önéletrajzát fizetési igényének megjelölésével az iroda@a-geni.hu e-mail címre várjuk.

Tovább

A Minőség-ellenőrzési Bizottság hírei

Könyvvizsgálói munka és annak dokumentálása - 2014.

2014. szeptember 9.

Felhívjuk a tisztelt kollégák figyelmét, hogy a Minőség-ellenőrzési bizottság „Könyvvizsgálói munka és annak dokumentálása - 2014.” c. továbbképzést tart.
A rendezvényen a részvétel kötelező azon könyvvizsgálóknak, akiknél a bizottság 2013. évben - tekintettel a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés a) pontjára és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 5. § k) pontjára - továbbképzésre kötelezte.

Tovább

XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

Összefoglaló a XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciáról

2014. szeptember 15.

2014. szeptember 4-5. között huszonkettedik alkalommal rendezte meg a kamara az Országos Könyvvizsgálói Konferenciát "Könyvvizsgálat és felelősség - felelős könyvvizsgálat" címmel, melynek idén Visegrád adott otthont. A visszajelzések alapján a rendezvényen megjelent 400 könyvvizsgáló kifejezetten hasznos, magas színvonalú előadásokat hallgathatott meg – immáron hagyományosnak mondható – 4 szekcióban. Frissítés: felkerültek az előadások.

Tovább

Minőségellenőrök továbbképzése

Minőségellenőrök továbbképzése – 2014

2014. szeptember 9.

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt minőségellenőr kollégáinkat, hogy a XII. Országos Minőség-ellenőrzési Továbbképzés 2014. szeptember 11-12-én kerül megrendezésre Cegléden. A továbbképzésen résztvevők az Oktatási Bizottság értesítése alapján 6 kreditpontot kapnak.
A részvétel költségtérítéses.
Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a 2014. szeptember 11-i hivatalos program reggel 10.00 órakor kezdődik!
A szállodai szobákat érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és utazás napján 11:00 óráig kell elhagyni.

Tovább

MKVK közleményei

Stratégiai partnerségi megállapodás a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

2014. szeptember 8.

A XXII. Országos Könyvvizsgálói Konferencián stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára és Dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke.

Tovább

Minőség-ellenőrzési Bizottság

2014. évi ellenőrzési terv

2014. július 31.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-ellenőrzési Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) – tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) 25. pontjára – elfogadta a 2014. évi minőség-ellenőrzési tervet és ezúton tájékoztatja a kamarai tag könyvvizsgálókat, könyvvizsgáló társaságokat a 2014. évben minőség-ellenőrzésre kijelölt kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek adatairól.

Az alább közzétett táblázat utolsó oszlopában jelezzük, hogy az adott személyre és/vagy társaságok mely ellenőrzések vonatkoznak.

Felhívjuk a 2014. évi minőségellenőrzési tervben kijelölt - kizárólag könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző - kamarai tag könyvvizsgálók szíves figyelmét arra, hogy részletes adatszolgáltatási kötelezettségüket technikai okok miatt jelenleg - a korábbi évekhez hasonlóan - kizárólag a közreműködésükkel működő könyvvizsgáló cégeken keresztül teljesíthetik. Az esetleges kellemetlenségért szíves megértésüket és elnézésüket kérjük.

A részletes adatszolgáltatáshoz a kitöltési útmutatót a Minőségellenőrzési Bizottság hírei közt ( vagy ide kattintva ) találja.

Eredményes felkészülést kívánunk!

Tovább

MKVK közleményei

A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése

2014. augusztus 8.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis.

Tovább

A Minőség-ellenőrzési Bizottság hírei

Kitöltési útmutató a könyvvizsgálók, könyvvizsgáló társaságok minőség-ellenőrzéséhez szükséges részletes adatlap kitöltéséhez

2014. július 31.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: a Kamara) Minőség-ellenőrzési Bizottsága (a továbbiakban: a Bizottság) által jóváhagyott ellenőrzési terv alapján (melyet a Bizottság a Kamara honlapján 2014. július 31-ig közzétett) a tárgyévi minőség-ellenőrzésre kijelölt könyvvizsgáló (könyvvizsgáló társaság) az előző két üzleti évre (jelen esetben 2013. és 2012. évekre) vonatkozóan teljesített azon könyvvizsgálói megbízásai tekintetében, amelyekről a 700, 705 ill. 706 témaszámú Nemzeti Könyvvizsgálat Standardok szerinti könyvvizsgálói jelentését adatszolgáltatása időpontjáig kibocsátotta, részletes adatszolgáltatásra kötelezett.

Tovább

Útmutatók

Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai (2014)

2014. július 8.

A Szakértői bizottság aktualizálta az "Építőipari Vállalkozások Könyvvizsgálatának speciális feladatai" módszertani útmutatót. A most kiadásra kerülő, immár második kiadásban elkészült módszertani füzet elsődleges célja támogatni a könyvvizsgálókat abban, hogy megismerjék az építőipari vállalkozások sajátosságait, és azt, hogy ezek a sajátosságok hogyan értelmezhetők a nemzeti könyvvizsgálati standardok keretében.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Konzultációs szolgálat válaszadási gyakorlata

2014. július 11.

A Szakértõi Bizottság áttekintette a Konzultációs szolgálat tevékenységét és a válaszadási gyakorlatot. Ennek alapján szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a Konzultációs szolgálat a feltehetõleg többeket is érintõ kérdésekre adott válaszait a kamara honlapján, illetve a Könyvvizsgálók Lapjában közzéteszi. Így a Konzultációs szolgálat válaszai között elõfordulhatnak olyanok, amelyek az Ön szakmai kérdésére esetleg választ nyújthatnak, illetve segítik Önt a szakmai tovább gondolkodásban.

Tovább

MKVK közleményei

Kedvezményes tarifák a kamara tagjai részére

2014. augusztus 8.

mobile-phones.jpg

Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a kamara a kamarai tagok számára kedvezményes komplex mobil távközlési szolgáltatás nyújtására, igénybevételére jogosító keretszerződést kötött a Telenor Magyarország Zrt-vel, illetve a Magyar Telekom Zrt.-vel.
A kedvezményes előfizetés igénybe vételéhez a kamarai tag könyvvizsgálónak / könyvvizsgáló társaságnak a kamarától igényelhető engedéllyel (Magyar Telekom esetében a kamara által aláírt előfizetői szerződéssel) igazolni kell, hogy a dokumentum kiállításának napján a tag a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával tagsági viszonyban áll.
 

Tovább

A könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság 2014. évi minőségellenőrzési terve

A könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság 2014. évi minőségellenőrzési terve

2014. június 26.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 173/B. § (1) bekezdése alapján minőségellenőrzést kell lefolytatni legalább 3 évente a kamarai tag könyvvizsgálónál, a könyvvizsgáló cégnél, ha az közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóra vonatkozóan végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.

A Kkt. 173/B. § (3) bekezdése alapján a minőségellenőrzés tekintetében a közfelügyeleti hatóság jár el.

Tovább

Események

Felkészülés a jövőre

2014. július 2.

Könyvvizsgálói kamarák visegrádi találkozója

A 2014. június 12-14. között 14. alkalommal került sor a Visegrádi országok könyvvizsgálói kamarái közötti találkozóra. Az eseményen a négy ország szakmai szervezeteinek képviselőin kívül részt vett Petr Kříž, az Európai Könyvvizsgálói Szövetség (FEE) alelnöke és Martin Manuzi, a Londoni Bejegyzett Könyvvizsgálói Intézet (ICAEW) európai igazgatója is. A konferencia fókuszában a nemrég elfogadott új könyvvizsgálati jogszabályok, illetve azok implementációja állt.

Tovább

MKVK közleményei

Más kamarák tagjairól döntött az Iparkamara

2014. június 11.

A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége (MSZKSZ) tiltakozik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (Iparkamara) küldöttgyűlésén elfogadott vitaanyag ellen, amely egyebek mellett a kötelező iparkamarai tagság bevezetését tartalmazza.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozatok aktualizált változata

2014. június 10.

A Szakértői Bizottság a Polgári törvénykönyv, illetve a helyes standard hivatkozás figyelembevételével aktualizálta a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló könyvvizsgálói nyilatkozatokat.

Tovább

MKVK közleményei

Megjelentek hivatalosan a könyvvizsgálati politikáról szóló jogszabályok

2014. június 10.

Megjelentek hivatalosan a könyvvizsgálati politikáról szóló jogszabályok

Az Európai Unió közzétette hivatalos lapjában a könyvvizsgálati politikáról szóló jogszabályokat. Az irányelv átültetésére két év haladékot kaptak a tagállamok. Mivel azonban a rendelet 2014. június 16-ától hatályos, és egyes részei az irányelvre vonatkoznak, azok alkalmazására szintén adott a két év haladék.
 

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Közlemény az új Ptk. szerinti könyvvizsgálói szerződések megkötéséről

2014. május 20.

A szakértői bizottság a kamara honlapján 2014. április 9-én közzétett aktualizált megbízási szerződés, valamint elfogadó nyilatkozat minták kapcsán több megkeresést kapott abban a tárgyban, hogy miként célszerű eljárni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) hatálybalépését megelőzően megkötött könyvvizsgálói szerződések vonatkozásában.

Tovább

MKVK közleményei

Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban

2014. május 20.

Az éves kötelező adatszolgáltatás célja, hogy a kamara tagjai és regisztrált társaságai az adataikban történő változásról évente legalább egy alkalommal átfogóan szolgáltassanak információt, közöljék a tagdíjszámítás alapjául szolgáló bevételeiket, bemutassák a szolgáltatásaikat olyan szerkezetben, amely alapján a minőség-ellenőrzéshez szükséges kiválasztási kritériumok feldolgozhatók. Az adatszolgáltatás további célja a felelősségbiztosítás ellenőrzéséhez szükséges aktuális információk megküldése. Az idei adatszolgáltatás formáját és módszertanát tekintve jelentősen nem tér el az eddig megszokottaktól, ám a beérkezett javaslatokat megfontolva némi egyszerűsítést igyekeztünk eszközölni az idei fejlesztésben. Az alábbi írásunkban a május utolsó hetében induló 2014. évi adatszolgáltatás főbb változásait mutatjuk be.

Tovább

MKVK közleményei

Adatszolgáltatás 2014. - Kitöltési útmutató

2014. május 19.

24709559.jpg

2014. május utolsó hetében indul a 2014. évi adatszolgáltatás, mely mind a bekért adatok tartalma, mind pedig felhasználói felület tekintetében szinte teljesen megegyezik a tavalyi adatszolgáltatással. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha Ön EGYÉNI VÁLLALKOZÓKÉNT dolgozik, idén NEM KELL KITÖLTENI A TÁRSASÁGI ADATLAPOT, elég csak az egyéni adatlapját kitöltenie. A 2014. évi adatszolgáltatás fontosabb változásairól a Könyvvizsgálók lapja májusi számában, valamin itt olvashatnak.
Szüneteltető tagoknak - a korábbi évekhez hasonlóan - idén sem kell adasztolgáltatást kitölteniük.
Az adatszolgáltatás beérkezési határideje 2014. június 15.

Tovább

A Minőség-ellenőrzési Bizottság hírei

Közfelügyeleti minőség-ellenőrzések időbeli hatályával kapcsolatos értelmezés

2014. május 22.

Mellékelten tesszük közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium fenti témakörben megküldött levelét szíves felhasználásra.

Tovább

MKVK közleményei

Közlemény a támogatások könyvvizsgálatánál használható könyvvizsgálói jelentésminta használatáról

2014. május 14.

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről a korábbi időszakban kiadott, az általa közreműködőként nyújott támogatások könyvvizsgálatánál használható könyvvizsgálói jelentés minta jelen közlemény megjelenésével visszavonásra kerül.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása hitelintézetek könyvvizsgálói számára

2014. május 8.

A 2014. január 1-től hatályos Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 263. § (3) bekezdése egy új követelményt („új követelmény”) fogalmaz meg a könyvvizsgálókkal szemben: „A hitelintézet könyvvizsgálata keretében a könyvvizsgáló ellenőrzi a nyilvánosságra hozott információk és adatok tartalmát és értékbeli helyességét.”

Tovább

MKVK közleményei

Tájékoztató a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósághoz történő könyvvizsgálói adatszolgáltatáshoz

2014. június 20.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 189. § (6) bekezdése előírja, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég július 31-ig tájékoztatja a közfelügyeleti hatóságot az előző 12 hónapban az éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. Az adatszolgáltatási kötelezettség valamennyi könyvvizsgáló tagra, társaságra egyaránt vonatkozik az alább csatolt közleményben leírtaknak megfelelően.

Tovább

Útmutatók

Példa az éves elemi költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre

2014. május 6.

A könyvvizsgálati munka segítésének érdekében a Szakértői Bizottság kidolgozta és közzéteszi a „Példa az éves elemi költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre” mintát. Az Szakértői Bizottság ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a jelentés minta szószerinti alkalmazása nem kötelező.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Megbízási szerződés, valamint az Elfogadó nyilatkozat minták változásai az új Ptk. miatt

2014. április 9.

2014. március 15-ével hatályba lépett az új Polgári törvénykönyv. Az új Ptk. változása miatt a Szakértői bizottság aktualizálta a megbízási szerződés, valamint az elfogadó nyilatkozat mintákat, melyek alább katintva tölthetőek le.

Tovább

MKVK közleményei

Értékesítésre kínált termékek

2014. május 12.

Az elnökség 27/2014. számú (03.14.) határozatával jóváhagyta a Kamara tulajdonában lévő, ám nem használt berendezési tárgyak piaci értéken történő értékesítését. Az apróhirdetések az alábbi oldalakon tekinthetőek meg:

Tovább

MKVK közleményei

Szoftveralkalmazási kérdésekkel kapcsolatos felhívás

2014. május 5.

A Közfelügyeleti Hatóság és az MKVK minőség-ellenőrzése során egyaránt felmerült szoftveralkalmazási kérdésekkel kapcsolatban az alábbiakra szükséges felhívni a figyelmet.

Tovább

Tagozati hírek

Állásfoglalás a 2013. évi XXV. törvény alapján egészségügyi feladatok ellátó intézmények 2013. évi elemi költségvetési beszámolóinak könyvvizsgálói véleményezéséhez

2014. április 24.

Az elmúlt napokban többen is Kamaránkhoz, illetve a Költségvetési tagozathoz fordultak szakmai állásfoglalást kérve azon egészségügyi szolgáltatók 2013. évi éves elemi költségvetési beszámolójának véleményezésével kapcsolatban, amelyek központi költségvetési szervként 2013. április 1-től működve, a törvény erejénél fogva megszűnt társaságoktól vették át feladataikat.

Tovább

MKVK közleményei

Közlemény a „Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet” leveléről

2014. április 15.

Az elmúlt napokban több könyvvizsgáló kolléga jelezte számunkra azt, hogy a „Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet” elnevezésű szervezettől a nyilvános jegyzékükben való közzétételért 24.000,- Ft összegű díj megfizetésére felhívó levelet és ahhoz mellékelt általános szerződési feltételeket kapott.

Tovább

Életműdíj

Javaslattételi felhívás dr. Bartók Nagy András életműdíj adományozására

2014. február 18.

ajanlokep_elolap.jpg

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a hagyományoknak megfelelően idén is kiosztja a Dr. Bartók Nagy András életműdíjat. Az életműdíj azon természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti területén kiemelkedő munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, hozzájárultak a magyar könyvvizsgálói szakma hazai, illetve nemzetközi elismertetéséhez. Az életműdíjban részesülő személyre az MKVK tagjai tehetnek javaslatot.

 

Tovább

MKVK közleményei

NAV közlemény elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésről

2014. április 9.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet alapján az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításával kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Az Európai Parlament által újonnan elfogadott jogszabályok a könyvvizsgálati politikáról – a hivatalos megjelenés nyáron várható

2014. április 7.

EU_par_s.jpg

Az Európai Parlament 2014. április 3-i plenáris ülésén elfogadta a könyvvizsgálati politika reformjáról szóló javaslatokat. Ezzel a finishez érkezett a közel négy éve tartó párbeszéd-sorozat és bizonytalanság. Elfogadásra került az Európai Parlament módosítási javaslatai az Európai Parlament és Tanács irányelvéről az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról, valamint az Európai Parlament és Tanács rendeletéről a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Közlemény az egyéni vállalkozó könyvvizsgálók által kiadott könyvvizsgálói jelentésekről

2014. április 3.

100878098_s.jpg

A 2013. évi CC. törvény 2014. január 1-jei hatállyal – egyéb változtatások mellett - akként módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 2. § 14. pontját és 34. §-át, hogy kivette a könyvvizsgáló cégek kategóriájából az egyéni vállalkozókat.

 

Tovább

Hírek, dokumentumok

Európai tanulmány a könyvvizsgálói jelentés továbbfejlesztéséről (angol nyelven)

2014. április 1.

Az IFAC Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot nyújtó szolgáltatási Standard Testülete javaslatokat fogalmazott meg arról, hogy milyennek kellene lenni az auditált pénzügyi beszámolókról szóló jelentéseknek. Ezek a javaslatok módosítanának számos meglévő nemzetközi standardot (ISA 260, 570, 700, 705 és 706) és egy új (ISA 701) is napvilágot látna. Az új standard meghatározza azokat a kulcsfontosságú elemeket, melyeket a független könyvvizsgálói jelentés mindenképp kell, hogy tartalmazzon. Többek között megtalálható benne egy minta a független könyvvizsgálói jelentésre is.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a befektetési alapok és befektetési alapkezelők könyvvizsgálói számára

2014. március 31.

2014. március 15-én lépett hatályba a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül került a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény.

Tovább

Tagozati hírek

A pénzügyi lízing szabályainak változása az új Ptk. szerint

2014. március 17.

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 2014. március 15-ével történő hatályba lépésével a Számviteli Törvény (Szvt.) pénzügyi lízingre vonatkozó meghatározása is változik, a Szvt. átveszi a Ptk. definícióját. Sajnos azonban a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) pénzügyi lízing definíciója nem változik, így több bizonytalanság és kérdés is felmerül a gyakorlati alkalmazás során.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Könyvvizsgálat az Új Polgári Törvénykönyvben

2014. március 5.

par_gavel.jpg

Az Országgyűlés elfogadta az Új Polgári Törvénykönyvet, mely 2014. március 15-én lép hatályba. Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgálóknak is fel kell készülniük a változásokra, dr. Bor Zoltán, a Szakértői Bizottság tagja készített egy összefoglalót a részben Ptk-ba integrálódó társasági jog és könyvvizsgálat változásairól, szabályozásáról. Az korábban közzétett anyagot a szerző bővítette és aktualizálta, mely alább csatoltan letölthető.

Tovább

Vizsgafelkészítő

Vizsgafelkészítő könyvvizsgálók IFRS minősítő vizsgájához

2014. február 27.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. vizsgafelkészítőket szervez Budapesten és Debrecenben.
Időpontokat és a helyszíneket, valamint a további részleteket az MKVK Oktatási Központ Kft. oldalán talál.
 

Tovább

MKVK közleményei

Közlemény a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott belső szabályzat kidolgozására kiadott kamarai mintaszabályzat 2014. február 12. napján hatályba lépett módosításáról

2014. február 13.

A 2013. évi LII. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt (továbbiakban: Pmt.), melyre figyelemmel a kamara elnöksége 2013. október 7-én átdolgozta a Pmt-ben meghatározott belső szabályzat elkészítéséhez kidolgozott kamarai mintaszabályzatot (továbbiakban: mintaszabályzat).

Tovább

Tagozati hírek

Nyíltvégű befektetési alapok éves beszámolójának könyvvizsgálati mentessége

2014. február 6.

Az egyes pénzügyi tartalmú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvény jelentős módosításokat tartalmaz a 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvény („Batv.”) rendelkezéseiben, különösen a beszámoló-készítés és a könyvvizsgálat tekintetében. A 2012. évi CLI. törvény a 147. § (1), (2) és (3) bekezdéseit felülírta, miszerint a könyvvizsgálati kötelezettség az éves beszámoló helyett az éves jelentésre vonatkozik. A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tájékoztatását kérte ezen jogszabály módosítás vonatkozásában.
 

Tovább

MKVK közleményei

Összefoglaló a kamara szabályzatainak módosításáról

2014. január 23.

136221924.jpg

A 2014. január 11-i küldöttgyűlés több pontban módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabályát, felvételi -, minősítési - és szakmai továbbképzési szabályzatát, melyekről az alábbiakban tájékozódhat. Az egységes szerkezetbe foglalt szabályzatok szövegei a honlapon letölthetőek.

 

 

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Audit reform az Európai Unióban

2014. január 16.

EU_mini2.jpg

2013. december 16-án az EU Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti háromoldalú egyeztetés (un. trilogue) zajlott tekintettel arra, hogy az érdekeltek nem tudtak egyezségre jutni az audit reform számos kulcskérdésében.

A háromoldalú egyeztetés résztvevői december 17-én előzetes megállapodásra jutottak, majd december 18-án a COREPER (az Állandó Képviselők Bizottsága) jóváhagyta, hogy az előzetes megállapodás az EU Parlament plenáris ülése elé kerüljön szavazásra. Az EU Parlament a jelenlegi információk szerint 2O14. február 4-én fog szavazni az audit reformról.

Tovább

Dokumentumok

Közepes és kishitelintézeti módszertani útmutató átdolgozott változata elérhető

2014. március 10.

Tájékoztatjuk könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy a közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak szóló módszertani útmutató frissítésre került. A módosításokat jóváhagyta a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Elnöksége, valamint a Szakértői Bizottság.
A „Módszertani útmutató a közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak" elérhető a Kamara honlapján a Pénz és Tőkepiaci Tagozat Dokumentumai között.

Tovább

MKVK közleményei

Könyvvizsgálat, jogszabály alapján nem kötelezetteknél - mikrogazdálkodói beszámoló

2013. december 19.

Konzultációs szolgálatunkhoz érkezett megkeresés a jogszabály alapján nem kötelezetteknél készítendő könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatosan.  Az alábbiakban a kérdés mellett a Nemzetgazdasági Minisztérium válaszát tesszük közzé.

Tovább

MKVK közleményei

Postafiók megszűnése

2013. december 20.

posta.gif

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy 2014. január 1. napjától kezdődően a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatalának postafiók címe megszűnik.

Kérjük, levélküldeményeiket szíveskedjenek a kamara főtitkári hivatalának címére (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) küldeni.

Tovább

Útmutatók

Jelentésminták

2013. december 6.

A Szakértői Bizottság példákat dolgozott ki a „Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre”, valamint a „Közbenső mérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre".

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Osztalék előleg kifizetéséhez kapcsolódó jogszabályi áttekintés

2013. december 6.

A Szakértői Bizottsághoz érkezett kérés, hogy készítsen a közbenső mérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés „mintát” az osztalékelőleg kifizetéséhez. Ez elkészült és az osztalék előleg kifizetéséhez kapcsolódó rövid jogszabályi áttekintést is készítettünk.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat

2013. november 13.

2013. október 01-től aktualizált változat,
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmünket, hogy változott a közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozatra vonatkozó kormányrendelet. Eddig a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet alapján kellett kiadni a nyilatkozatot. A 146.sz. Magyar Közlönyben kihirdetett 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.

Tovább

Útmutatók

Mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatának ágazati módszertani füzete - 2013

2013. október 30.

A mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatára kidolgozott módszertani füzet elsődleges célja támogatni a könyvvizsgálókat abban, hogy megismerjék az agrárágazat specialitásait, megfelelő módszereket kapjanak a termelés, a támogatások igénybevétele és elszámolása, valamint a környezetvédelmi feladatok könyvvizsgálata területén. A módszertani füzet segítséget nyújt a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat lefolytatásához.
 

Tovább

MKVK közleményei

Átalakulások könyvvizsgálatával kapcsolatos minisztériumi állásfoglalás

2013. október 24.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 73. § (4) bekezdésének értelmezésével kapcsolatosan (Átalakulások könyvvizsgálata) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara állásfoglalás kérésével fordult a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. A minisztérium válasza arra vonatkozóan, hogy a Gt. előző előírásának alkalmazása szempontjából mi minősül könyvvizsgálatnak, alább csatoltan olvasható.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Könyvvizsgáló cég feladata a pénzmosással kapcsolatos szabályozásban

2014. február 13.

Az elnökség 112/2013. számú (2013.10.07.) elnökségi határozatával elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat kidolgozásához kiadott kamarai mintaszabályzat módosítását, amely a vonatkozó elnökségi határozat közzétételével, 2013. október 9. napjával hatályba lépett (a szabályzat 2014. február 12. napján módosult!). Az alábbiakban a könyvvizsgáló cégek ezzel kapcsolatos feladatairól olvashat.

Tovább

Tagozati hírek

Könyvelési, bérszámfejtési tevékenységre vonatkozó általános szerződési feltételek minta

2013. szeptember 23.

Ezúton tájékoztjuk a kollégákat, hogy 2013. szeptember 13-én az MKVK Elnöksége napirendre tűzte és megtárgyalta „A kamarai tagok által nyújtott számviteli szolgáltatások színvonalának ellenőrzése; Javaslatok az adminisztrációs terhek csökkentésére” c. alatti napirendi pontot, illetve az arra általam készített és a Tagozatunk Elnöksége által megvitatott anyagot.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Új számviteli irányelv

2013. szeptember 23.

Az Európai Tanács jóváhagyta a számviteli irányelvet, mely hatályon kívül helyezi az eddigi 4-es és 7-es irányelvet és módosítja az eddigi 8-as direktívát is.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Tájékoztató a civil szervezetek könyvvizsgálóinak

2013. május 22.

A 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet, amely a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseit szabályozza, 12. §-ban „A közhasznúsági mellékletről” a következőképpen rendelkezik:

„12. § (1) A civil szervezet az Ectv. 28. §-ában meghatározott beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletet az e rendelet 1. mellékletének megfelelő, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell elkészíteni.
(2)3 A formanyomtatványt a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) elektronikusan letölthető formában közzéteszi.
(3) A közhasznúsági mellékletnek összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival.”

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Szakértői Bizottság közleménye a jelentésmintákkal kapcsolatban

2013. március 21.

A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság kidolgozta és közzétette a hatályos könyvvizsgálói standardoknak megfelelően az egyszerűsített éves beszámolókra és az éves beszámolókra leggyakrabban alkalmazott könyvvizsgálói jelentéseket. A minták megjelenése óta számos észrevétel érkezett. Az észrevételek jórészt a jelentés nyelvezetével kapcsolatosak. Az SzB felhívja a figyelmet arra, hogy a jelentés minták szószerinti alkalmazása nem kötelező.

Tovább

Útmutatók

Jelentésminták 2012

2013. március 21.

A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság kidolgozta a hatályos könyvvizsgálói standardoknak megfelelően az egyszerűsített éves beszámolókra és az éves beszámolókra leggyakrabban alkalmazott könyvvizsgálói jelentéseket. A jelentéseket a Tudástár / Útmutatók menüpont alatt lehet megtalálni.


Tisztelt Könyvvizsgálók!

Sajnálatosan hibát találtunk a minősített véleményt tartalmazó jelentések szövegében, amelyek a mai nappal (2013. február 26.) azonnal javításra kerültek. Kérjük azon kollégáinkat, akik korábban (2013. február 18 és február 26 között) már letöltötték a 2012-es könyvvizsgálói jelentéseket, szíveskedjenek a honlapon most megtalálható könyvvizsgálói jelentéseket ismételten letölteni. Az okozott kellemetlenségekért ezúton is szíves elnézésüket kérem.

dr. Ladó Judit
Szakmai alelnök

 

Tovább

Tagozati hírek

Javaslat a 2013. évi önkormányzati költségvetési rendelettervezek könyvvizsgálói véleményezésének dokumentumaira

2013. február 26.

A helyi önkormányzatok könyvvizsgálatával kapcsolatos dokumentumokra az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának kamarai módszertana tartalmaz mintákat.
A 2013. évi költségvetési rendelettervezetek könyvvizsgálói véleményezése jelenleg zajlik, amelynek dokumentálására a módszertani útmutatóan foglaltak az irányadók.
 

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Tájékoztatás a könyvvizsgálói jelentés szövegezésében történt egyszerűsítésekről

2013. február 18.

A 2000. évi C. törvény a számvitelről 2011. évi CLVI. törvénnyel történt módosítása tovább csökkentette a magyar- és a nemzetközi könyvvizsgálói standard független könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó előírásai közötti különbséget. Erre való hivatkozással 2012. január 1-jén egyes részek kikerültek az MNKS Könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó részéből:

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Javaslat a könyvvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározásához

2012. május 9.

A Könyvvizsgálói kamara elnöksége 2012. április 20-án megtárgyalta és elfogadta a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjtételek alsó határaira vonatkozó kamarai ajánlást. A javaslat ügyfélkapus belépést követően tekinthető meg.

Tovább

MKVK közleményei

Adatexport útmutató / Data export guide

2014. szeptember 1.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kialakította a kis-és középvállalkozások könyvvizsgálati tesztelésére és könyvelt adataik archiválására önkéntesen alkalmazható Adatexport útmutatót. Célja, hogy egységes tartalmi és strukturális követelmények megfogalmazásával segítse a kettős könyvviteli programot készítő és értékesítő szervezeteket a könyvvizsgálatoknál önkéntesen alkalmazható főkönyvi tételsor adatexportjának elkészítésében.
 

Tovább