MKVK közleményei

Tájékoztató Dr. Lukács János (MKVK elnöke) megbízásának megszűnéséről a Corvinus Egyetemen

2014. április 16.

A kamarai honlapon 2014. február 11-én megjelent közleménnyel összefüggésben tájékoztatom a tisztelt kamarai tagságot, hogy a felvételi bizottság időközbeni állásfoglalására is tekintettel - mely szerint a Budapesti Corvinus Egyetemnél betöltött ideiglenes gazdasági főigazgatói jogviszony a Kkt. 2.§ 27. pontja értelmében munkaviszony jellegű jogviszonynak minősül – az általam eredetileg is legfeljebb 3 hónap időtartamra elvállalt ideiglenes gazdasági főigazgatói tisztségről 2014. április 15-ével lemondtam.

Tovább

MKVK közleményei

Közlemény a „Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet” leveléről

2014. április 15.

Az elmúlt napokban több könyvvizsgáló kolléga jelezte számunkra azt, hogy a „Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet” elnevezésű szervezettől a nyilvános jegyzékükben való közzétételért 24.000,- Ft összegű díj megfizetésére felhívó levelet és ahhoz mellékelt általános szerződési feltételeket kapott.

Tovább

Pályázatok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal pályázati felhívása

2014. április 7.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet vállalkozási szerződés keretében a TÁMOP 1.1.2  - A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) - című projekt könyvvizsgálata, és záró audit elkészítése tárgyában. A pályázat benyújtásának határideje: 2014.április 23.

Tovább

Pályázatok

Pályázati felhívás könyvvizsgálói feladatok ellátására - Endrőd

2014. április 10.

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (cg.: 04-02-000249, 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2.) Felügyelő Bizottsága pályázatot hirdet meg a Takarékszövetkezet 2014-2018. üzleti évének könyvvizsgálatára.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Megbízási szerződés, valamint az Elfogadó nyilatkozat minták változásai az új Ptk. miatt

2014. április 9.

2014. március 15-ével hatályba lépett az új Polgári törvénykönyv. Az új Ptk. változása miatt a Szakértői bizottság aktualizálta a megbízási szerződés, valamint az elfogadó nyilatkozat mintákat, melyek alább katintva tölthetőek le.

Tovább

Pályázatok

VPE pályázati felhívása

2014. április 9.

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. pályázatot hirdet a 2014. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati tevékenyég ellátására. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2014. április 30. 14:00 óra

Tovább

Pályázatok

A Szövetség Nyugdíjpénztár felhívása könyvvizsgáló választás vonatkozásában

2014. április 7.

A Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsága lehetőség szerint egyfordulós (második forduló meghirdetési lehetőségének fenntartásával), nyílt pályázatot hirdet könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó szerződés megkötésére. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2014. április 18. (péntek), 12.00 óra.

Tovább

Az MKVK pályázatai

Pályázati felhívás a kötelező szakmai továbbképzés általános területén oktatói feladatok ellátására

2014. február 28.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet a kötelező szakmai továbbképzés oktatói tevékenysége ellátására, 2014. július 1-től - 2019. június 30. közötti időszakra. A nyertes pályázók nyilvántartásba vételüket követően oktatási feladatok végzésére az oktatói felkészítésen történő részvétel után jogosultak.

Tovább

Az MKVK pályázatai

Pályázati felhívás - minősített oktató

2014. március 13.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított természetes személy oktató (a továbbiakban: minősített oktató) végezhet.

Tovább

Életműdíj

Javaslattételi felhívás dr. Bartók Nagy András életműdíj adományozására

2014. február 18.

ajanlokep_elolap.jpg

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a hagyományoknak megfelelően idén is kiosztja a Dr. Bartók Nagy András életműdíjat. Az életműdíj azon természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti területén kiemelkedő munkát végeztek, hosszú időn keresztül elismerésre méltó tevékenységet folytattak, hozzájárultak a magyar könyvvizsgálói szakma hazai, illetve nemzetközi elismertetéséhez. Az életműdíjban részesülő személyre az MKVK tagjai tehetnek javaslatot.

 

Tovább

MKVK közleményei

NAV közlemény elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésről

2014. április 9.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet alapján az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításával kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Az Európai Parlament által újonnan elfogadott jogszabályok a könyvvizsgálati politikáról – a hivatalos megjelenés nyáron várható

2014. április 7.

EU_par_s.jpg

Az Európai Parlament 2014. április 3-i plenáris ülésén elfogadta a könyvvizsgálati politika reformjáról szóló javaslatokat. Ezzel a finishez érkezett a közel négy éve tartó párbeszéd-sorozat és bizonytalanság. Elfogadásra került az Európai Parlament módosítási javaslatai az Európai Parlament és Tanács irányelvéről az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról, valamint az Európai Parlament és Tanács rendeletéről a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Közlemény az egyéni vállalkozó könyvvizsgálók által kiadott könyvvizsgálói jelentésekről

2014. április 3.

100878098_s.jpg

A 2013. évi CC. törvény 2014. január 1-jei hatállyal – egyéb változtatások mellett - akként módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 2. § 14. pontját és 34. §-át, hogy kivette a könyvvizsgáló cégek kategóriájából az egyéni vállalkozókat.

 

Tovább

Hírek, dokumentumok

Európai tanulmány a könyvvizsgálói jelentés továbbfejlesztéséről (angol nyelven)

2014. április 1.

Az IFAC Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot nyújtó szolgáltatási Standard Testülete javaslatokat fogalmazott meg arról, hogy milyennek kellene lenni az auditált pénzügyi beszámolókról szóló jelentéseknek. Ezek a javaslatok módosítanának számos meglévő nemzetközi standardot (ISA 260, 570, 700, 705 és 706) és egy új (ISA 701) is napvilágot látna. Az új standard meghatározza azokat a kulcsfontosságú elemeket, melyeket a független könyvvizsgálói jelentés mindenképp kell, hogy tartalmazzon. Többek között megtalálható benne egy minta a független könyvvizsgálói jelentésre is.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása hitelintézetek, befektetési vállalkozások, árutőzsdei szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói számára

2014. április 1.

A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálóinak a 2013. december 31-i beszámoló könyvvizsgálata után a Magyar Nemzeti Bank számára külön kiegészítő jelentést kell készítenie a következő törvények előírásai alapján:

  • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 263. §-a hitelintézetek esetén;
  • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 99. §-a befektetési vállalkozások és árutőzsdei szolgáltatók esetén;
  • a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 151. §-a biztosítók esetén.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a befektetési alapok és befektetési alapkezelők könyvvizsgálói számára

2014. március 31.

2014. március 15-én lépett hatályba a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül került a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény.

Tovább

MKVK közleményei

Szakmai partnerség megújítása a kormány és a szakkamarák között

2014. március 28.

MSZKSZ_logo.jpg

A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége március 27-i Közgyűlésén jelentette be a szakmai partnerség megújítását a kormány és a szakkamarák között. A Szövetség (melynek soros elnöki posztját idén Dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke tölti be) Közgyűlésén a kormány képviseletében részt vett dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára.

Tovább

Pályázatok

Magyar Posta Zrt.pályázati felhívása

2014. március 24.

A Magyar Posta Zrt. pályázatot hirdet könyvvizsgálói szolgáltatás biztosítására 2014-2016 években. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 28.

Tovább

Előadások

Előadások

2014. március 21.

Ezúton szeretnénk felhívni a könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy felkerült a honlapra az MKVK Adótagozatának 2014. március 13-i rendezvényén elhangzott előadás anyaga.

Tovább

Tagozati hírek

A pénzügyi lízing szabályainak változása az új Ptk. szerint

2014. március 17.

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 2014. március 15-ével történő hatályba lépésével a Számviteli Törvény (Szvt.) pénzügyi lízingre vonatkozó meghatározása is változik, a Szvt. átveszi a Ptk. definícióját. Sajnos azonban a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) pénzügyi lízing definíciója nem változik, így több bizonytalanság és kérdés is felmerül a gyakorlati alkalmazás során.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Könyvvizsgálat az Új Polgári Törvénykönyvben

2014. március 5.

par_gavel.jpg

Az Országgyűlés elfogadta az Új Polgári Törvénykönyvet, mely 2014. március 15-én lép hatályba. Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgálóknak is fel kell készülniük a változásokra, dr. Bor Zoltán, a Szakértői Bizottság tagja készített egy összefoglalót a részben Ptk-ba integrálódó társasági jog és könyvvizsgálat változásairól, szabályozásáról. Az korábban közzétett anyagot a szerző bővítette és aktualizálta, mely alább csatoltan letölthető.

Tovább

Vizsgafelkészítő

Vizsgafelkészítő könyvvizsgálók IFRS minősítő vizsgájához

2014. február 27.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. vizsgafelkészítőket szervez Budapesten és Debrecenben.
Időpontokat és a helyszíneket, valamint a további részleteket az MKVK Oktatási Központ Kft. oldalán talál.
 

Tovább

MKVK közleményei

Közlemény a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott belső szabályzat kidolgozására kiadott kamarai mintaszabályzat 2014. február 12. napján hatályba lépett módosításáról

2014. február 13.

A 2013. évi LII. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt (továbbiakban: Pmt.), melyre figyelemmel a kamara elnöksége 2013. október 7-én átdolgozta a Pmt-ben meghatározott belső szabályzat elkészítéséhez kidolgozott kamarai mintaszabályzatot (továbbiakban: mintaszabályzat).

Tovább

MKVK közleményei

Tájékoztató a Kamara elnökének Corvinus Egyetemen betöltött megbízásáról

2014. február 11.

Tájékoztatom a tisztelt kamarai tagságot, hogy a nemzetgazdasági miniszter az emberi erőforrások miniszterének egyetértésével - az egyetem korábbi gazdasági vezetője megbízásának visszavonását követően - 2014. január 1. napjától az új gazdasági főigazgató megbízása napjáig ideiglenes hatállyal megbízott a Budapesti Corvinus Egyetem gazdasági vezetői feladatainak magasabb vezetői beosztásban történő ellátásával, melyet átmeneti időre – legfeljebb 3 hónap időtartamban – elfogadtam, mivel kötelességemnek éreztem, hogy lehetőségeimhez képest közreműködjek az egyetemnél kialakult helyzet megoldásában. Ugyanakkor a kamara elnökeként és könyvvizsgálóként a kamara tagsága, illetve a megbízó gazdálkodók felé is kötelezettségeim vannak, melyre szintén tekintettel kell lennem.

Tovább

Tagozati hírek

Nyíltvégű befektetési alapok éves beszámolójának könyvvizsgálati mentessége

2014. február 6.

Az egyes pénzügyi tartalmú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvény jelentős módosításokat tartalmaz a 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvény („Batv.”) rendelkezéseiben, különösen a beszámoló-készítés és a könyvvizsgálat tekintetében. A 2012. évi CLI. törvény a 147. § (1), (2) és (3) bekezdéseit felülírta, miszerint a könyvvizsgálati kötelezettség az éves beszámoló helyett az éves jelentésre vonatkozik. A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tájékoztatását kérte ezen jogszabály módosítás vonatkozásában.
 

Tovább

MKVK közleményei

Igényfelmérés - Könyvvizsgálói almanach 2014

2014. január 30.

Almanach2014_s.jpg

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége idén ismét napirendre tűzte a Könyvvizsgálói Almanach megjelentetésének megtárgyalását. Az elnökségi döntést segítendő felmérést szeretnénk végezni tagjaink körében a kiadványról.

A kiadvány lehetőséget biztosítana a könyvvizsgálói szakma, az egyes könyvvizsgálói társaságok, könyvvizsgálók bemutatására. A korábban megjelent kötet a szakma tevékenységek megismertetését szolgálta az irányító hatóságokkal (pl. minisztériumok, ÁSZ, MNB stb.), vállalkozásokkal.

Tovább

MKVK közleményei

Összefoglaló a kamara szabályzatainak módosításáról

2014. január 23.

136221924.jpg

A 2014. január 11-i küldöttgyűlés több pontban módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabályát, felvételi -, minősítési - és szakmai továbbképzési szabályzatát, melyekről az alábbiakban tájékozódhat. Az egységes szerkezetbe foglalt szabályzatok szövegei a honlapon letölthetőek.

 

 

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Audit reform az Európai Unióban

2014. január 16.

EU_mini2.jpg

2013. december 16-án az EU Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti háromoldalú egyeztetés (un. trilogue) zajlott tekintettel arra, hogy az érdekeltek nem tudtak egyezségre jutni az audit reform számos kulcskérdésében.

A háromoldalú egyeztetés résztvevői december 17-én előzetes megállapodásra jutottak, majd december 18-án a COREPER (az Állandó Képviselők Bizottsága) jóváhagyta, hogy az előzetes megállapodás az EU Parlament plenáris ülése elé kerüljön szavazásra. Az EU Parlament a jelenlegi információk szerint 2O14. február 4-én fog szavazni az audit reformról.

Tovább

Dokumentumok

Közepes és kishitelintézeti módszertani útmutató átdolgozott változata elérhető

2014. március 10.

Tájékoztatjuk könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy a közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak szóló módszertani útmutató frissítésre került. A módosításokat jóváhagyta a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Elnöksége, valamint a Szakértői Bizottság.
A „Módszertani útmutató a közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak" elérhető a Kamara honlapján a Pénz és Tőkepiaci Tagozat Dokumentumai között.

Tovább

MKVK közleményei

Könyvvizsgálat, jogszabály alapján nem kötelezetteknél - mikrogazdálkodói beszámoló

2013. december 19.

Konzultációs szolgálatunkhoz érkezett megkeresés a jogszabály alapján nem kötelezetteknél készítendő könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatosan.  Az alábbiakban a kérdés mellett a Nemzetgazdasági Minisztérium válaszát tesszük közzé.

Tovább

MKVK közleményei

Postafiók megszűnése

2013. december 20.

posta.gif

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy 2014. január 1. napjától kezdődően a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatalának postafiók címe megszűnik.

Kérjük, levélküldeményeiket szíveskedjenek a kamara főtitkári hivatalának címére (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) küldeni.

Tovább

Útmutatók

Jelentésminták

2013. december 6.

A Szakértői Bizottság példákat dolgozott ki a „Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre”, valamint a „Közbenső mérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre".

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Osztalék előleg kifizetéséhez kapcsolódó jogszabályi áttekintés

2013. december 6.

A Szakértői Bizottsághoz érkezett kérés, hogy készítsen a közbenső mérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés „mintát” az osztalékelőleg kifizetéséhez. Ez elkészült és az osztalék előleg kifizetéséhez kapcsolódó rövid jogszabályi áttekintést is készítettünk.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat

2013. november 13.

2013. október 01-től aktualizált változat,
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmünket, hogy változott a közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozatra vonatkozó kormányrendelet. Eddig a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet alapján kellett kiadni a nyilatkozatot. A 146.sz. Magyar Közlönyben kihirdetett 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.

Tovább

Útmutatók

Mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatának ágazati módszertani füzete - 2013

2013. október 30.

A mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatára kidolgozott módszertani füzet elsődleges célja támogatni a könyvvizsgálókat abban, hogy megismerjék az agrárágazat specialitásait, megfelelő módszereket kapjanak a termelés, a támogatások igénybevétele és elszámolása, valamint a környezetvédelmi feladatok könyvvizsgálata területén. A módszertani füzet segítséget nyújt a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat lefolytatásához.
 

Tovább

MKVK közleményei

Átalakulások könyvvizsgálatával kapcsolatos minisztériumi állásfoglalás

2013. október 24.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 73. § (4) bekezdésének értelmezésével kapcsolatosan (Átalakulások könyvvizsgálata) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara állásfoglalás kérésével fordult a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. A minisztérium válasza arra vonatkozóan, hogy a Gt. előző előírásának alkalmazása szempontjából mi minősül könyvvizsgálatnak, alább csatoltan olvasható.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Könyvvizsgáló cég feladata a pénzmosással kapcsolatos szabályozásban

2014. február 13.

Az elnökség 112/2013. számú (2013.10.07.) elnökségi határozatával elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat kidolgozásához kiadott kamarai mintaszabályzat módosítását, amely a vonatkozó elnökségi határozat közzétételével, 2013. október 9. napjával hatályba lépett (a szabályzat 2014. február 12. napján módosult!). Az alábbiakban a könyvvizsgáló cégek ezzel kapcsolatos feladatairól olvashat.

Tovább

Tagozati hírek

Könyvelési, bérszámfejtési tevékenységre vonatkozó általános szerződési feltételek minta

2013. szeptember 23.

Ezúton tájékoztjuk a kollégákat, hogy 2013. szeptember 13-én az MKVK Elnöksége napirendre tűzte és megtárgyalta „A kamarai tagok által nyújtott számviteli szolgáltatások színvonalának ellenőrzése; Javaslatok az adminisztrációs terhek csökkentésére” c. alatti napirendi pontot, illetve az arra általam készített és a Tagozatunk Elnöksége által megvitatott anyagot.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Új számviteli irányelv

2013. szeptember 23.

Az Európai Tanács jóváhagyta a számviteli irányelvet, mely hatályon kívül helyezi az eddigi 4-es és 7-es irányelvet és módosítja az eddigi 8-as direktívát is.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Tájékoztató a civil szervezetek könyvvizsgálóinak

2013. május 22.

A 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet, amely a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseit szabályozza, 12. §-ban „A közhasznúsági mellékletről” a következőképpen rendelkezik:

„12. § (1) A civil szervezet az Ectv. 28. §-ában meghatározott beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletet az e rendelet 1. mellékletének megfelelő, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell elkészíteni.
(2)3 A formanyomtatványt a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) elektronikusan letölthető formában közzéteszi.
(3) A közhasznúsági mellékletnek összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival.”

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Szakértői Bizottság közleménye a jelentésmintákkal kapcsolatban

2013. március 21.

A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság kidolgozta és közzétette a hatályos könyvvizsgálói standardoknak megfelelően az egyszerűsített éves beszámolókra és az éves beszámolókra leggyakrabban alkalmazott könyvvizsgálói jelentéseket. A minták megjelenése óta számos észrevétel érkezett. Az észrevételek jórészt a jelentés nyelvezetével kapcsolatosak. Az SzB felhívja a figyelmet arra, hogy a jelentés minták szószerinti alkalmazása nem kötelező.

Tovább

Útmutatók

Jelentésminták 2012

2013. március 21.

A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság kidolgozta a hatályos könyvvizsgálói standardoknak megfelelően az egyszerűsített éves beszámolókra és az éves beszámolókra leggyakrabban alkalmazott könyvvizsgálói jelentéseket. A jelentéseket a Tudástár / Útmutatók menüpont alatt lehet megtalálni.


Tisztelt Könyvvizsgálók!

Sajnálatosan hibát találtunk a minősített véleményt tartalmazó jelentések szövegében, amelyek a mai nappal (2013. február 26.) azonnal javításra kerültek. Kérjük azon kollégáinkat, akik korábban (2013. február 18 és február 26 között) már letöltötték a 2012-es könyvvizsgálói jelentéseket, szíveskedjenek a honlapon most megtalálható könyvvizsgálói jelentéseket ismételten letölteni. Az okozott kellemetlenségekért ezúton is szíves elnézésüket kérem.

dr. Ladó Judit
Szakmai alelnök

 

Tovább

Tagozati hírek

Javaslat a 2013. évi önkormányzati költségvetési rendelettervezek könyvvizsgálói véleményezésének dokumentumaira

2013. február 26.

A helyi önkormányzatok könyvvizsgálatával kapcsolatos dokumentumokra az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának kamarai módszertana tartalmaz mintákat.
A 2013. évi költségvetési rendelettervezetek könyvvizsgálói véleményezése jelenleg zajlik, amelynek dokumentálására a módszertani útmutatóan foglaltak az irányadók.
 

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Tájékoztatás a könyvvizsgálói jelentés szövegezésében történt egyszerűsítésekről

2013. február 18.

A 2000. évi C. törvény a számvitelről 2011. évi CLVI. törvénnyel történt módosítása tovább csökkentette a magyar- és a nemzetközi könyvvizsgálói standard független könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó előírásai közötti különbséget. Erre való hivatkozással 2012. január 1-jén egyes részek kikerültek az MNKS Könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó részéből:

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Javaslat a könyvvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározásához

2012. május 9.

A Könyvvizsgálói kamara elnöksége 2012. április 20-án megtárgyalta és elfogadta a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjtételek alsó határaira vonatkozó kamarai ajánlást. A javaslat ügyfélkapus belépést követően tekinthető meg.

Tovább

MKVK közleményei

Adatexport útmutató

2014. március 14.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kialakította a kis-és középvállalkozások könyvvizsgálati tesztelésére és könyvelt adataik archiválására önkéntesen alkalmazható Adatexport útmutatót. Célja, hogy egységes tartalmi és strukturális követelmények megfogalmazásával segítse a kettős könyvviteli programot készítő és értékesítő szervezeteket a könyvvizsgálatoknál önkéntesen alkalmazható főkönyvi tételsor adatexportjának elkészítésében.

Az elmúlt héten további 4 programban készült el az adatexport funkció, amit jelentős változásnak tartunk. Kérjük tekintsék meg a vonatkozó táblázat frissített változatát!
 

Tovább