A könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság 2016. évi minőségellenőrzési terve

A könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság 2016. évi minőségellenőrzési terve

2016. február 2.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 173/B. § (1) bekezdése alapján minőségellenőrzést kell lefolytatni legalább 3 évente a kamarai tag könyvvizsgálónál, a könyvvizsgáló cégnél, ha az közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóra vonatkozóan végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.
A Kkt. 173/B. § (3) bekezdése alapján a minőségellenőrzés tekintetében a közfelügyeleti hatóság jár el.
 

Tovább

MKVK közleményei

A kamara továbbra is készen áll az egyeztetésekre

2016. január 29.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara továbbra is nyitott a Közpénzügyi hatóság (korábban Pénzügyi Ágazati Közfelügyelet) létrehozásához szükséges szakmai egyeztetésekre.

Tovább

Wolters Kluwer

A 2016-os adómódosítások utolsó fejezete

2016. február 1.

Tavaly novemberben került sor az adózással kapcsolatos 2016-ban alkalmazandó szabályrendszer kialakítására. Ezt követően azonban számos újabb törvénymódosításról is szavazott még a parlament. Ezek többsége pontosító jellegű rendelkezés, amelyekre az adóhatóság szervezeti átalakítása miatt volt szükség. Néhány érdemi változás is megbújt azonban az említett törvényekben, amelyeket a Wolters Kluwer Kiadó januárban megjelent Adó-kódex: Számvitel 2016 kiadványa az Adóváltozások 2016 Extra címet viselő mellékletében ismertetett a vonatkozó normaszöveg-kivonatok egyidejű közlésével. Lássunk ezek közül néhányat!

Tovább

MKVK közleményei

Segédlet az elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez

2016. február 1.

Több könyvvizsgáló kollégánk jelezte, hogy a tagdíjszámla megnyitásakor nehézségei adódtak az elektronikus számla hitelességének ellenőrzése során. Tájékoztatónkkal a számlát megnyitó adobe acrobat reader program beállításához szeretnénk segítséget nyújtani.

Tovább

Nemzetközi hírek

Future of VAT Roundtable: Time for action! (2016.02.18.)

2016. február 1.

FEE is delighted to inform you that the registration for the Future of VAT Roundtable: Time for action!on the 18 February 2016 is now open.
Please register online here. For more information, visit our dedicated web page.

The Roundtable will discuss how the upcoming European Commission’s Action Plan for a more effective VAT regimewill shape the VAT regime in Europe.

Tovább

Az MKVK pályázatai

Pályázati felhívás - minősítő vizsgákhoz kapcsolódó vizsgáztatói feladatok ellátására

2016. január 22.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet az IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, pénztári, biztosítói, költségvetési, kibocsátói minősítő vizsgákhoz kapcsolódó vizsgáztatói feladatok ellátására

Tovább

MKVK közleményei

2016. I. félévi tagdíjakról szóló számla

2016. január 20.

87680352.jpg

Január 19-én kiküldésre kerültek a 2016. I. félévi tagdíjról, valamint hozzájárulási díjról szóló számlák a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címekre. Saját számláikat ügyfélkapus bejelentkezést követően tölthetik le a honlap bal oldalán megjelenő 'Dokumentumok' menüpontból. (A bal oldali menüt bejelentkezés után a saját névre, illetve - ahol van - a társaság nevére kattintva lehet elérni.)

Tovább

Előadások

A PTT rendezvényein elhangzott előadások

2016. január 20.

Ezúton szeretnénk felhívni a könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy felkerültek a honlapra az MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozatának 2015. december 9-i, valamint december 14-i rendezvényén elhangzott előadások anyagai.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

A behajtási költségátalányról

2016. január 20.

Az új Ptk. hatályba lépése óta a behajtási költségátalány szabályozása okozza az egyik leggyakoribb problémát a kollégák körében. Kétségtelen, hogy könyvvizsgálati szempontból a lényegességi megközelítés miatt kevesebb kérdés merül fel, de számviteli és adózási oldalról a szabályozás és a gyakorlat közötti ellentmondás szinte feloldhatatlan.

A napvilágra került állásfoglalások hűen követik a hatályos magyar szabályozást.

Tovább

Az MKVK pályázatai

Pályázati felhívás - minősített oktató

2016. január 14.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított természetes személy oktató (a továbbiakban: minősített oktató) végezhet.

Tovább

MKVK közleményei

Az MKVK online képzései

2016. január 14.

webuni.jpg

Tovább bővült a kamara e-learning képzéseinek listája, melynek segítségével tagjaink könnyebben teljesíteni tudják a kötelező szakmai továbbképzés keretében megszerzendő krediteket. A kamarai e-learning rendszerben megszerzett kreditpontok AZONNAL megjelennek a kamarai rendszerben, azt Ön is azonnal ellenőrizni tudja a kamarai honlapra bejelentkezve a saját adatai között a Kötelező oktatás menüpontban.
 

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Áttérés IFRS szerinti beszámoló készítésére

2016. január 8.

2016. január 1-jétõl kibõvült azon gazdálkodók köre, akik éves beszámolójukat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készíthetik el.

Tovább

Az MKVK pályázatai

Pályázati felhívás - vizsgabizottsági elnök

2016. január 8.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben vizsgaelnöki feladatok ellátására.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 142. § (2) bekezdése értelmében az okleveles könyvvizsgálói képzésben a vizsgabizottság elnöke olyan szakember lehet, aki a vizsga tárgyában megfelelő elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik.

Tovább

Hírek, dokumentumok

A FEE etikai kérdőíve fiatal számviteli szakemberek számára (kérdőív angol nyelven)

2016. január 14.

FEE is looking for your input on the Ethics for Young Accountancy Professionals Survey! Please take 15 minutes to share your views on ethical behaviour and your relevant competences by taking the Ethics for Young Accountancy Professionals Survey.
https://www.surveymonkey.com/r/YPethicalbehaviour

 

Tovább

MKVK közleményei

Elhunyt dr. Gál János

2016. január 14.

GalJanos_s.jpg

Fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy dr. Gál János, életének 84. évében 2016. január 03-án elhunyt.
Gál János a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Heves Megyei Szervezetének 1997 és 2011. között volt az elnöke.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Gál Jánost a saját halottjának tekinti.
Búcsúztatóját 2016. január 13-án tartották a pétervásárai Szent Márton Plébániatemplomban.

Tovább

Pályázatok

Könyvvizsgálói pályázat - Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

2016. január 5.

A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár pályázatot hirdet független könyvvizsgálói tevékenység ellátására. A könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezéseket az általános szabályok mellett az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény és a 223/2000.(XII.19.) kormányrendelet tartalmazza.

Tovább

MKVK közleményei

Dr. Lukács János, a kamara decemberben leköszönt elnöke kapta a 2015. évi Kármán Tódor-díjat

2016. január 4.

Dr_LukacsJanos_s.jpg

A Kármán Tódor-díjat az idei évben december 23-án adta át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere megbízásából Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár. A Kármán Tódor-díj az emberi erőforrások minisztere által adományozható olyan állami elismerés, amelyet azon magánszemélyek vagy vállalkozások vehetnek át, akik a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. A 2015. évi Kármán Tódor-díjat Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár dr. Lukács János egyetemi docensnek adta át.

Tovább

MKVK közleményei

A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése

2016. január 4.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis.

Tovább

Választási közlemények

A központi választások hivatalos végeredménye

2015. december 22.

105802387.jpg

A központi szavazatszámláló bizottság 1/2015.12.22. sorszámú határozata: A központi szavazatszámláló bizottság a megbízatásonként lefolytatott szavazások ideiglenes végeredményét tartalmazó, kinyomtatott és aláírt összesítések alapján a 2015. december 12-i választási küldöttgyűlésen megtartott központi választások hivatalos végeredményét ABC sorrendben az alábbiak szerint állapította meg:

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat közleménye a megváltozott minősítési követelményekről - FRISSÍTÉS

2015. december 18.

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2015. július 22-én és 2015. október 8-án közleményt jelentetett meg a kamarai honlapon a hitelintézetek és befektetési vállalkozások megváltozott minősítési követelményeiről. A Parlament 2015. december 15-én kedvező változásokat fogadott el a megváltozott minősítés követelmények hatálybalépésről.

Tovább

Választási közlemények

Véglegesített jelölőlista a 2015. december 12-i választási küldöttgyűlés részére

2015. december 4.

83273505.jpg

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökének, alelnökeinek, fegyelmi megbízottjának, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 113. § (1) bekezdése a)-e) és g) pontjában felsorolt bizottságai tagjainak személyére beérkezett érvényes jelölések összesítése és a beérkezett jelölti nyilatkozatok alapján a jelölőlistára a kapott ajánlások számának csökkenő sorrendjében a következő – a küldöttek legalább 10 százalékának ajánlását megszerző – jelöltek kerültek fel.

Tovább

Választás 2015 - Bemutatkozók

Választás 2015 - Bemutatkozók

2015. december 8.

81284532.jpg

Ezen a felületen bemutatkozási lehetőséget biztosítunk azon könyvvizsgáló kollégáinknak, akik a jelölőlistára felkerültek.

 

Tovább

Előadások

A PTT rendezvényein elhangzott előadások

2016. január 20.

Ezúton szeretnénk felhívni a könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy felkerültek a honlapra az MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozatának 2015. december 9-i, valamint december 14-i rendezvényén elhangzott előadások anyagai.

Tovább

Választási közlemények

A központi szavazatszámláló bizottság 2/2015.11.30. sorszámú határozata

2015. december 1.

A kamara központi választási bizottságához tartozó szavazatszámláló bizottság ideiglenes végeredményként megállapítja, hogy a könyvvizsgáló cégek a könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tagnak Szita Lászlót választották meg.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat

2015. december 1.

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmünket, hogy változott a közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozatra vonatkozó kormányrendelet. Eddig a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet alapján kellett kiadni a nyilatkozatot. A 146.sz. Magyar Közlönyben kihirdetett 261/2011. (XII.7.)- többször módosított- Kormányrendelet írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.

Tovább

Tagozati Hírek

Meghívó az Informatikai Tagozat szakmai rendezvényével összekötött tisztújító taggyűlésére

2015. november 30.

Értesítjük a kamara tagjait, hogy az Informatikai Tagozat 2015. december 17-én tartja tisztújító taggyűlését. A rendezvényen szakmai előadások lesznek az elektronikus számlázás, a dokumentumok archiválása, valamint a számlázó programok 2016. január 1-től kötelező adatexportjával kapcsolatban. A rendezvényen a tagozati tagok vehetnek részt, a tagozati jelentkezési lap itt érhető el:
http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/IT_tagozat/letoltheto

A meghívó és a részletes program letöltéséhez lépjen

Tovább

Választási közlemények

A könyvvizsgáló cégek képviseletében elnökségi tagságért indulók listája

2015. november 2.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 115. § (3) bekezdése alapján a kamara elnökségének 1 tagját a könyvvizsgáló cégek választják meg a kamara alapszabályában és választási szabályzatában meghatározott módon.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat közleménye a megváltozott minősítési követelményekről

2015. október 8.

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2015. július 22-én  közleményt jelentetett meg a kamarai honlapon a hitelintézetek és befektetési vállalkozások megváltozott minősítési követelményeiről ( a közleményt itt lehet olvasni ).

Tovább

Hírek, dokumentumok

Az IFAC 2015. évi kérdőíve kis és közepes könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek részére (magyarul)

2015. október 5.

Az idei kérdőív célja – a korábbi évekhez hasonlóan – a szektor legutóbbi tendenciáinak és fejleményeinek feltérképezése. Segít megérteni azokat a különös kihívásokat és lehetőségeket, melyekkel a kis és közepes könyvvizsgálók és ügyfeleik világszerte szembesülnek. Ebben az évben új kérdések kerültek a felmérésbe a hálózatokhoz, egyesüléshez vagy szövetséghez való csatlakozás előnyeiről illetve várható előnyeiről, a KKV ügyfelek nemzetközi tevékenységéről és a kis és közepes méretű (SMP) ügyfelek számáról.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

A könyvvizsgálói szakma jövőbeli helyzete - angol nyelvű tanulmányok

2015. október 1.

Szíves figyelmükbe ajánljuk a könyvvizsgálói szakma jövőbeli helyzetével foglalkozó, alább letölthető két angol nyelvű anyagot.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz és Tőkepiaci Tagozat 2015. II. féléves rendezvényei

2015. szeptember 15.

Értesítjük, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz és Tőkepiaci Tagozatának Vezetősége ősszel négy félnapos (két egész napos) szakmai napot szervez, amelyre ezúton tisztelettel meghívom Önt. Az előadások témájával és időpontjával kapcsolatban a jelen meghívó 1. számú mellékletéből tájékozódhat. A szakmai program mindkét napja a Kamara Budapest Fővárosi helyi szervezetével közösen kerül megrendezésre.
 

Tovább

MKVK közleményei

Adatexport útmutató / Data export guide

2015. július 10.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kialakította a kis-és középvállalkozások könyvvizsgálati tesztelésére és könyvelt adataik archiválására önkéntesen alkalmazható Adatexport útmutatót. Célja, hogy egységes tartalmi és strukturális követelmények megfogalmazásával segítse a kettős könyvviteli programot készítő és értékesítő szervezeteket a könyvvizsgálatoknál önkéntesen alkalmazható főkönyvi tételsor adatexportjának elkészítésében.

Tovább