MKVK közleményei

Elhunyt Agócsné Keresztényi Ágnes

2019. május 21.

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy 2019. május 16-án, életének 65. évében elhunyt Agócsné Keresztényi Ágnes, a kamara elnökségének tagja. Agócsné Keresztényi Ágnest a Magyar Könyvvizsgálói Kamara a saját halottjának tekinti. Temetése 2019. május 24-én 13.00 órakor lesz a szegedi Belvárosi Temetőben. /6728 Szeged, Fonógyári út 63. (Bajai út mentén)/

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása a biztosítók könyvvizsgálói számára – Különjelentésre vonatkozó standard

2019. május 15.

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat korábban tájékoztatás tett közzé az érintett szektor számára a különjelentés készítés segédletei kapcsán. Ezt a tájékoztatást most kiegészítjük.

Tovább

Események

Digitalizáció és kommunikáció - Adózás Európában – XIII. Nemzetközi Adókonferencia

2019. május 15.

A Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete a PENTA UNIÓ Oktatási Centrum közös szervezésében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete, a Penta Akadémia Alapítvány és a Magyar Közgazdasági Társaság szakmai támogatásával 2019. június 13-14-én ismételten megrendezésre kerül az Adózás Európában – XIII. Nemzetközi Adókonferencia.

Tovább

Tagozati Hírek

Adatbányászati eszközök a könyvvizsgálatban kiadvány

2019. május 6.

Tájékoztatjuk a kamara tagjait, hogy az ’Adatbányászati eszközök a könyvvizsgálatban’ elektronikus kiadvány feltöltésre került a honlapra. Kiadványunk célja az adatbányászat lehetőségeinek és módszertanának ismertetése, illetve a könyvvizsgálati eljárásban való alkalmazásának bemutatása. Ugyanakkor betekintést szeretnénk nyújtani a napi munka során elengedhetetlenül szükséges adatmenedzsment és adatelemzés korszerű módszeribe.

Tovább

MKVK közleményei

Tájékoztató a pártoló személyek, pártoló szervezetek és szenior könyvvizsgálók nyilvántartásba vételéről és törléséről szóló, illetve a könyvviteli szolgáltatók önkéntes kamarai minőségbiztosítási rendszeréről szóló szabályzatokról

2019. április 25.

A kamara elnöksége 2019. április 5-i ülésén fogadta el a pártoló személy, pártoló szervezet és szenior könyvvizsgáló jogviszony részletszabályait, valamint a minőségbiztosítási rendszer elemeit tartalmazó szabályzatokat, melyek 2019. április 15-én léptek hatályba.

Tovább

Nemzetközi hírek

ICAEW tájékoztatója a Brexit auditra gyakorolt hatásáról

2019. április 9.

Ahogy az már tisztán látszik, a Brexit mély nyomokat hagy majd egyes vállalatok működésében. Az is egyértelmű ugyanakkor, hogy annak jelentős könyvvizsgálati hatásai is lesznek. Az Angliai és Walesi Bejegyzett Könyvvizsgálók Intézete (ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales) útmutatót adott ki a közelgő Brexit hatásairól, melyet ezúton teszünk közzé.

Tovább

Az MKVK pályázatai

Pályázati kiírás - MKVK szakmai munkatárs

2019. április 8.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK, kamara), mint a kamarai tagok önkormányzattal rendelkező – érdekképviseleti és hatósági feladatokat ellátó – köztestülete munkatársat keres szakmai munkatárs munkakörbe.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói számára az audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentés Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóságnak történő megküldésének módjáról és határidejéről

2019. február 28.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Ktv.) 67/A. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosult 2018. július 27-től (az új szöveg pirossal szedve):

Tovább

Penzmosással kapcsolatos közlemények

Útmutató az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez

2019. február 1.

Az útmutató célja, hogy iránymutatást biztosítson a szolgáltatóknak az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez és az összetett tulajdonosi szerkezetek esetén a tényleges tulajdonos megállapításához.

Tovább

Accountancy Europe hírei

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések az európai bankszektorban

2019. február 1.

A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések (KAM) kommunikálásának célja a könyvvizsgálói jelentés kommunikatív értékének növelése. A számviteli szakemberek európai szervezete, az Accountany Europe felmérést készített a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatánál már két éve létező kötelezettség teljesítéséről. Az angol nyelven elérhető tanulmány - példákkal illusztrálva - bepillantást enged több, mint 60 európai bank 2017. évi könyvvizsgálói jelentésében megjelenített KAM kommunikációjába.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

A NOCLAR és az ISA 250-es standard változásával kapcsolatos kérdésekről

2019. január 29.

Rendkívül nagy nemzetközi elvárás körvonalazódik a könyvvizsgálókkal szemben a jogellenes cselekmények észlelésében, de a könyvvizsgálók – bár kétségtelen, hogy e civiljogi intézmény mennyire a közjog irányába indult el – még nem nyomozók.

Tovább

MKVK közleményei

Tájékoztató a kamarai törvény és a kamara szabályzatainak módosításairól

2019. január 29.

szabalyzat_mod.jpg

A Kamara kezdeményezésére 2018-ban számos ponton módosult a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.), mely módosítások egyrészt lehetővé, másrészt szükségessé tették a Kamara szabályzatainak a módosítását.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat - 2019

2019. január 8.

A 261/2011. (XII.7.) sz. többször módosított kormányrendelet* írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.
Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gazdálkodó igazolja a megfelelő pénzügyi helyzetet.

Tovább

Önképzés - 8 kredit

Önképzés - 8 kredit

2018. december 17.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése 2018. december 14-én módosításokat fogadott el a kamara szakmai továbbképzési szabályzatában, melyek döntően az önképzés rendszerével kapcsolatosak. A külön fejezetbe sorolt
önképzésre vonatkozó szabályozás előírja, hogy az önképzési kreditpontok nyilvántartása a kamarai tag feladata, melyet az Oktatási Bizottság - nem kötelező jellegű - segédlete segítségével kell a tagnak nyilvántartani.
A tárgyévi önképzési kreditpontok teljesítéséről a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tagok a tárgyévre vonatkozó éves kamarai adatszolgáltatás során, míg a szüneteltető tagok a kamara felhívására, illetve a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezésekor kötelesek nyilatkozni.

Tovább

All You Can Move SportPass

All You Can Move SportPass - kedvezményes sportbérlet a kamara tagjai számára

2019. január 3.

AYCM_logo_.JPG

A kamarai tagok számára egyedülálló módon elérhetővé vált Magyarország legkedveltebb Sport és Rekreációs kártyája, az All You Can Move SportPass.
Az AYCM SportPass egy országos sportbérlet, amivel már szinte bárhol sportolhatnak egy normál uszoda / fitnesz / jógabérlet árának töredékéért. AKÁR MINDEN NAP, más-más (országszerte közel 700, Budapesten 400) helyszínen.
A fitnesztermek mellett úszás, gyógyfürdők, jóga, tánc, tenisz és még rengeteg egyéb mozgásforma elérhető.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása a könyvvizsgáló cégek és kamarai tag könyvvizsgálók kötelező rotációjáról és a nyújtható egyéb szolgáltatásokról a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körben - FRISSÍTETT

2019. január 7.

2016. június 4-én hatályba lépett a Ktv. módosítása, továbbá 2016. június 17-től alkalmazandó az Audit Reform Rendelet (mely Magyarországon közvetlenül beépült a jogrendbe). Ezen jogszabályok, különös tekintettel az átmeneti rendelkezésekre, sok kérdést vetnek fel, melyeket ezen felhívásban igyekszünk megválaszolni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen felhívás nem teljeskörű, így kérjük a lentebb megjelölt jogszabályok tanulmányozását.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása a hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói számára – Különjelentésre vonatkozó standard

2018. október 26.

A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói által készítendő könyvvizsgálói különjelentésre vonatkozó Ajánlás-t egy új magyar nemzeti standard váltja fel. A standardot a Közfelügyelet jóváhagyta, így az hatályos a 2017. évről és az azt követő évekről készítendő különjelentésekre.

Tovább

Penzmosással kapcsolatos közlemények

PM tájékoztatója az okmánymásolatok beszerzésére vonatkozóan

2018. október 18.

A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges az adategyeztetés, amelyet mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi szolgáltatók (így a könyvvizsgáló szolgáltatók) meglévő ügyfelei egyszerűbben intézhetik. Többek között az új törvény alapján postai úton is pótolhatják a hiányzó dokumentumokat. A szolgáltatóknak 2019. június 26-ig kell végezniük a törvény által előírt teljes körű ügyfél-átvilágítással, ennek hiányában a szolgáltatók kötelesek lesznek az ügyfél által kezdeményezett ügyleteket megtagadni.

Tovább

Egyéb standardok

ÚJ! A könyvvizsgáló által végzett - könyvvizsgálaton kívüli - könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó szakmai szolgáltatások nyújtására vonatkozó Magyar Nemzeti Standardok

2018. október 10.

A közfelügyeleti hatóság 2018. szeptember 14-én jóváhagyta a kamara elnöksége által 2018. június 22-én elfogadott átvilágítási-, a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok felülvizsgált változatát. A standardok a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon, 2018. szeptember 15-én léptek hatályba, mellyel egyidejűleg a korábban hatályban volt átvilágítási-, a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok a hatályukat veszítik azzal, hogy az újonnan elfogadott nemzeti standardok alkalmazásának kezdetét megelőzően azokat továbbra is alkalmazni kell.

Tovább

2018. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatára alkalmazandó standardok

2018. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatára alkalmazandó standardok

2018. október 9.

A közfelügyeleti hatóság 2018. szeptember 14-én jóváhagyta a kamara elnöksége által 2018. június 4-én elfogadott módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardot (MNKS), valamint az MNKS részét képező nemzetközi könyvvizsgálati standardok közül 11 db módosított nemzetközi standard magyar nyelvű fordításának az aktualizált változatát. A módosított MNKS a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon, 2018. szeptember 15-én lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2018. december 15-én vagy azt követően végződő üzleti évekre vonatkozó, a Kkt. 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre kell alkalmazni.

Tovább

Penzmosással kapcsolatos közlemények

Közlemény a pénzmosással kapcsolatos ügyfél-átvilágításhoz

2018. október 11.

A Kamara Minőségellenőrzési bizottságának javaslatára kifejlesztésre került és elérhetővé vált a Kit-ben, valamint a kamarai útmutatóban meghatározottak szerinti szűrőrendszer megfelelő működtetését elősegítő webes lekérdezési lehetőség.

Tovább

Előadások

MKVK Minőség-ellenőrzési bizottságának rendezvényein elhangzott előadások

2018. október 10.

Ezúton szeretnénk felhívni tisztelt könyvvizsgáló kollégáink figyelmét, hogy felkerült a honlapra a 2018. október 9-10. között "Minőség-ellenőrzés - 2018.” címmel megrendezett továbbképzés anyaga.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Figyelem! A GDPR hatása a könyvvizsgálói megbízási szerződésre, szerződésmintára - Frissítés! Aktualizált szerződésminták idegen nyelven

2018. augusztus 6.

A Szakértői Bizottság 2018. július 19-i ülésén foglalkozott a könyvvizsgálói megbízási szerződésminta kiegészítésével, amely a 2018. május 25-én hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelettel (továbbiakban: GDPR) életbe lépett, a kamarai tag könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket (továbbiakban együtt: könyvvizsgáló) is érintő adatvédelmi kötelezettségek teljesítésével összefüggésben válik szükségessé.

Tovább

Útmutatók

Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához

2018. július 27.

Örömmel tájékoztatjuk a kamarai tagságot, hogy a Szakértői Bizottság felkérésére elkészült és a bizottság 2018. július 19-ei ülésén elfogadásra került az átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a számviteli törvény alapján kötelezően elkészítendő vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatának módszertanát bemutató útmutató. Ennek a hiányt pótló szakmai kiadványnak a megjelentetésével a Szakértői Bizottság elsődleges célja az, hogy szempontokat és szakmai módszertant adjon a vagyonmérlegek és vagyonleltárak (a továbbiakban: „átalakulási vagyonmérlegek”) könyvvizsgálatának megtervezésére, végrehajtására, valamint a könyvvizsgálói jelentés kiadására az eddig kialakult legjobb gyakorlatot alapul véve. Így az útmutatóban nem törekedtünk az átalakulásra, egyesülésre, szétválásra vonatkozó legfontosabb jogszabályi előírások részletes bemutatására, hanem elegendőnek tartottuk a jelentős követelmények összefoglalását.

Tovább

MKVK közleményei

Részvénytársaságok részvény-előállítási kötelezettsége

2018. július 16.

A CODEX Értékpapírnyomda Zrt. és a CODEX Értéktár Zrt. megkereséssel élt a kamara felé, mely szerint esetenként előfordul, hogy adott részvénytársaság részvényeinek előállítására (dematerializált részvények esetében keletkeztetésére) a Ptk. 3:216. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak ellenére nem, vagy csak több éves késedelemmel kerül sor. A megkereséssel élő szervezetek kérését tolmácsolva ezúton kérjük az érintett ügyfélkörrel rendelkező kamarai szolgáltatókat arra, hogy a lehetőségeikhez képest szíveskedjenek felhívni megbízóik figyelmét a részvények előállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Figyelem!
Emlékeztető az (összevont) konszolidált éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésben szükséges további kijelentésekről

2018. június 12.

A Szakértői Bizottság ez úton hívja fel a könyvvizsgálók figyelmét és emlékeztet arra, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésnek a könyvvizsgáló felelősségét leíró szakaszába a vizsgált vállalatcsoport könyvvizsgálatának irányításáért, felügyeletéért és elvégzéséért, és ezzel összefüggésben a vállalatcsoport beszámolójára kiadott könyvvizsgálói véleményért való könyvvizsgálói felelősség leírását is bele kell foglalni.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Az agrárkamarai tagdíjbevallás árbevétel alapjának igazolására a könyvvizsgáló ténymegállapításairól kiadandó jelentés minta dokumentumainak módosításáról

2018. június 20.

wheat.jpg

A Szakértői Bizottság a Nemzeti Agrárkamara (a továbbiakban: „Agrárkamara”) kérésére az idén is áttekintette és szükség szerint módosította az agrárkamarai tagok tagdíjbevallásában kimutatott árbevétel adatok könyvvizsgáló általi igazolása esetén használatos jelentésmintákat.

Tovább

MKVK közleményei

NAV – MKVK Közös közlemény
Multinacionális vállalatcsoport magyar tagvállalatánál a számviteli törvényben előírt könyvvezetési és beszámoló készítési előírásoknak való megfelelésről

2018. június 26.

A jelen közleménnyel felhívjuk a gazdálkodókat az adóhatósággal és az állandó megbízott könyvvizsgálóval való együttműködésük fontosságára annak érdekében, hogy az adóellenőrzések és a jogszabályban előírt kötelező könyvvizsgálat egyaránt érdemben lefolytatható legyen, a gazdálkodóra nézve hátrányos jelentősebb megállapítások és következmények nélkül.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat és a Szakértői Bizottság felhívása a hitelintézetek könyvvizsgálói számára a 2018. január 1-i nyitó IFRS 9 táblák vonatkozásában kibocsátandó könyvvizsgálói jelentésekről

2018. május 14.

A hitelintézeteknek, az MNB elvárásainak megfelelve, az IFRS 9 szerinti nyitóról 2018. január 1-re vonatkozó adatszolgáltatást kell teljesíteniük, melyet könyvvizsgálóval kell ellenőriztetniük.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Teljességi nyilatkozat minta aktualizált változata (magyar, angol és német nyelven)

2018. május 14.

A Szakértői bizottság aktualizálta és ez úton közreadja a vezetői teljességi nyilatkozat minta dokumentumát. Frissítés! Felkerült a honlapra a teljességi nyilatkozat minta angol és német nyelvű változata is!
A honlapon lévő korábbi teljességi nyilatkozat minta a 2011-es a „ Kisvállalkozások könyvvizsgálatának módszertani útmutatója ” című kiadvány „Dokumentumtárában” található, annak „09” sorszám alatti dokumentumaként.
 

Tovább

MKVK közleményei

Eljárás egyszemélyes könyvvizsgáló cég egyedüli tagjának, ügyvezetőjének elhalálozása esetén

2018. május 8.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamarához (a továbbiakban: Kamara) a közelmúltban több kérdés érkezett azzal kapcsolatban, hogy mi a megfelelő eljárás abban az esetben, ha az egyedüli taggal, illetve tulajdonos-ügyvezetővel rendelkező könyvvizsgáló cégnél a tulajdonos-ügyvezető elhalálozott. Ki jogosult ilyen esetben a könyvvizsgáló cég folyamatban lévő megbízásainak a teljesítésére, a könyvvizsgálatok elvégzésére és a könyvvizsgálói jelentések kiadására?

Tovább

MKVK közleményei

GDPR tájékoztató és szabályzat minta kamarai tagok részére

2018. június 29.

A 2018. május 25-én hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) vonatkozásában a kamarai tag könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket (továbbiakban együtt: könyvvizsgáló) érintő kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében a kamara a következő dokumentumokat teszi közzé. Frissítés! Frissítettük a könyvvizsgálók Belső Szabályzat Mintáját. A szabályzat-minta 2. sz. mellékleteként elérhető a Kkt. 3. § (1) szerinti tevékenység során kezelt adatok kezelésére vonatkozó jogalap vonatkozásában az érdekmérlegelési teszt.

Tovább

Jelentésminták - 2017. december 15. után végződő üzleti évek

2017. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatánál alkalmazandó jelentésminták - FRISSÍTÉS

2018. június 12.

A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság 2017. elején kidolgozott számos könyvvizsgálói jelentésmintát a 2016. decemberében kihirdetett módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban (MNKS-ben) foglalt követelmények alkalmazásának elősegítésére.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Megbízási szerződésminta 2018. évi aktualizálása

2018. március 14.

FRISSÍTÉS! A Szakértői bizottság közreadja a könyvvizsgálói megbízási szerződésminta aktualizált változatát angol és német nyelven.

Tovább

Penzmosással kapcsolatos közlemények

PÉNZMOSÁS Közlemény - Nemzeti Kockázatértékelés szolgáltatói verzió

2018. február 1.

Tájékoztatjuk a könyvvizsgáló kollégákat, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Pénzügyi Főosztálya elkészítette a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. évi törvény (továbbiakban: Pmt.) 3. §. 24. pontja szerinti nemzeti kockázatértékelés szolgáltatói verzióját, amely a kamarai tagok számára a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) honlapján ügyfélkapus belépést követően a „PÉNZMOSÁS - nemzeti kockázatértékelés szolgáltatói verzió” menüpont alatt elérhető és megismerhető.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása bankok könyvvizsgálói számára

2018. január 30.

A bankok könyvvizsgálónak 2018. január 1-től meglévő minősítéseik mellett a Közfelügyelet által elismert gyakorlattal is rendelkezniük kell.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása a Magyar Nemzeti Bank hitelintézeti könyvvizsgálókkal folytatott kommunikációjának új gyakorlatáról

2018. január 29.

Az Audit Reform Rendelet szerint a hitelintézeteket felügyelő illetékes hatóságok és a hitelintézet könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek között tényleges párbeszédet kell kialakítani. A párbeszéd elősegítése érdekében az Magyar Nemzeti Bank a 2018. évtől új gyakorlat szerint jár el.
A MNB vonatkozó közleményét mellékeljük.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása a könyvvizsgálói titoktartás alóli felmentés esetén az MNB felé történő adatszolgáltatás és konzultáció módjáról - FRISSÍTETT

2018. január 9.

Mivel elmúlt időszakban több könyvvizsgálót is megkeresett a felügyelet, hogy szolgáltasson számára különböző adatokat, a tagozathoz több kérdés érkezett, hogy hogyan lehet és kell a vonatkozó törvényi szabályozásnak eleget tenni.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Az állandó könyvvizsgálói megbízatás időtartamával kapcsolatos közlemény

2017. december 20.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamarában (a továbbiakban: kamara), illetve a kamarai tagság körében az elmúlt években ellentétes jogi és szakmai álláspontok alakultak ki a könyvvizsgálói megbízatás időtartama és a könyvvizsgálati szerződés lejártát követő könyvvizsgálói tevékenység tekintetében. Ez részben arra vezethető vissza, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó előírásai a megbízatás és nem a megválasztás időtartamáról rendelkeznek (érzékelhetően felváltva használva a fogalmakat), ezzel adott esetben többfajta értelmezésnek is teret adva.

Tovább

Penzmosással kapcsolatos közlemények

Segédlet a Pmt. kérdőív értékeléséhez

2017. november 16.

A 2017. szeptember 27-i közleményben foglaltaknak megfelelően, elkészült a minőségellenőrök munkáját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzésére szolgáló Kérdőív értelmezésében segítő kamarai Segédlet, amely további iránymutatásként szolgál a szolgáltatók és a minőségellenőrök számára Kérdőív egységes kérdéseinek értelmezését (ezáltal a kamarai útmutatóban és egységes belső szabályzatban meghatározott követelmények teljesítésével kapcsolatos kamarai elvárásokat) illetően.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

A Szakértői bizottság közleménye az egyesülési vagyonmérlegek módosuló könyvvizsgálói jelentésmintáiról

2017. november 15.

Néhány napja kihirdetésre kerültek a kamara honlapján a 2017-es üzleti év könyvvizsgálatánál alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésminták. A Szakértői Bizottság az új jelentésminták alapul vételével átdolgozta a gazdasági társaságok egyesüléséhez kapcsolódó vagyonmérlegek könyvvizsgálatára vonatkozó, a kamara honlapján korábban a „Tudástár”-ban a speciális jelentésminták között közreadott könyvvizsgálói jelentésmintákat is.

Tovább

2017. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatára alkalmazandó standardok

2017. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatára alkalmazandó standardok

2017. november 8.

A közfelügyeleti hatóság 2017. október 25-én jóváhagyta a kamara elnöksége által 2017. szeptember 22-én elfogadott módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardot. A módosított MNKS a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon, 2017. október 26-án lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2017. december 15-én vagy azt követően végződő üzleti évekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre kell alkalmazni.

Tovább

Útmutatók

Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve

2017. november 9.

Örömmel tájékoztatjuk a kollégákat, hogy a Szakértői Bizottság felkérésére a Leitner + Leitner Audit Kft. elkészítette a 2010-ben kiadott „Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve” aktualizált változatát. Az aktualizálás az egyes adónemek változásainak figyelembe vételével történt, annak érdekében, hogy ily módon a kézikönyv a jelenleg hatályos adózási előírások és egyes, 2010. óta bevezetett új adónemek tekintetében is jobban tudja segíteni a könyvvizsgálók munkáját.

Tovább

Penzmosással kapcsolatos közlemények

Közlemény a pénzmosással kapcsolatos belső szabályzat elkészítéséhez

2017. szeptember 22.

A 2016. június 26-án hatályba lépett pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. évi törvény (továbbiakban: Pmt.), továbbá az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. évi törvény (továbbiakban: Kit.), valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 4. § (8) bekezdése alapján a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felügyeletet ellátó szervként a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző szolgáltatók (továbbiakban: szolgáltató) részére kötelező jellegű kamarai útmutatót (továbbiakban: útmutató) ad ki. Az előzőek szerinti útmutató 2. számú mellékletét képező egységes belső szabályzatot a szolgáltatók az előző törvények szerinti belső szabályzatként fogadhatják el.

Tovább

Tagozati hírek

Kérdések és válaszok az államháztartás számvitelével kapcsolatban

2017. június 16.

A Költségvetési Tagozat 2017. május 19-i ülésén több olyan kérdés is napirendre került, amelyeket tagozatunk tagjai vagy partnereik vetettek fel, s az azokra kapott válasz az előadók részéről ismertetésre került. Ezeket szerkesztve a következőkben foglalom össze:

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

A Szakértői Bizottság közleménye a jelentésmintákról

2017. február 14.

A módosított MNKS-sel kihirdetett új könyvvizsgálói jelentés alkalmazása már a 2016. december 31-én záruló üzleti évről készült beszámolóra kötelező. A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság módszertani segédanyagként közread néhány könyvvizsgálói jelentésmintát, hangsúlyozva, hogy ezek nem képezik részét az MNKS-nek.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Közlemény a közhasznú szervezetek számviteli beszámolójára, valamint egyes más speciális könyvvizsgálati megbízásokra vonatkozó jelentésmintákról

2017. április 7.

A Szakértői Bizottság a 2016. december 15-étől hatályos módosított MNKS alapján újabb könyvvizsgálói jelentésmintákat dolgozott ki és ad közre a könyvvizsgálói munkához. Ezúttal a közhasznú szervezetek számviteli beszámolójára, valamit egyes más speciális könyvvizsgálati megbízásokra vonatkozó jelentésmintákról ad tájékoztatást a bizottság.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

A Szakértői bizottság és a Költségvetési tagozat közleménye jelentésmintákról

2017. április 7.

Módszertani ajánlásként közreadjuk a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezetére, valamint az összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentések mintáit, amelyek a módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban (MNKS-ben) foglalt új követelményekre figyelemmel készültek.

Tovább

MKVK közleményei

A Főtitkári Hivatal tájékoztatása a könyvvizsgáló cégek és kamarai tag könyvvizsgálók választásáról a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körben

2017. április 4.

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (tőzsdén jegyzett gazdálkodók, hitelintézetek (ideértve a takarékszövetkezeteket), biztosítók, befektetési vállalkozások, tőzsdén jegyzett alapokat kezelő befektetési alapkezelők) esetén az Audit Reform Rendelet (mely Magyarországon közvetlenül beépült a jogrendbe) 16. cikke határozza meg az új könyvvizsgáló kiválasztásának folyamatát.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat és a Szakértői Bizottság felhívása a pénz- és tőkepiaci szektorban működő gazdálkodók könyvvizsgálói számára a 2016. december 31. vagy az után végződő üzleti évekre kibocsátandó könyvvizsgálói jelentésekről

2017. március 31.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kidolgozott jelentésminták a következő hivatkozáson keresztül érhetők el:
http://www.mkvk.hu/tudastar/utmutatok/jelentesmintak
A pénz- és tőkepiaci szektorban működő gazdálkodók esetében nem kerül sor külön jelentésminta kidolgozására, így ebben a szektorban is az általános jelentésminták használhatóak. Ez alól (a korábbi hagyományokat tartva) két kivétel van: a befektetési alapkezelő által a befektetési alap vonatkozásában készített éves jelentésről kiadandó könyvvizsgálói jelentés és a tőzsdén jegyzett alapok esetén kiadandó könyvvizsgálói jelentés (lásd lentebb).

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

FRISSÍTÉS - A Szakértői Bizottság állásfoglalása a számviteli beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés dátumozása tárgyában

2017. május 18.

A Szakértői Bizottság a kamarai tagoktól érkező kérésnek eleget téve, a számviteli beszámoló, a vezetés teljességi nyilatkozata és a könyvvizsgálói jelentés dátumozása, valamint a taggyűlés / közgyűlés előtti, illetve utáni könyvvizsgálói jelentés témájában az alábbi állásfoglalást teszi közzé.
Az állásfoglalásban foglaltak megfelelnek a minőségellenőrzés szempontjainak.

FRISSÍTÉS! A könyvvizsgálói jelentés dátumozásával kapcsolatos iránymutatás kérésének eleget téve, a Szakértői Bizottság az előzőleg közreadott állásfoglalás kiegészítéseként az alábbi, részletesebb iránymutatást dolgozta ki és bocsátja a könyvvizsgálók rendelkezésére:

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

A könyvvizsgálói díjak minimumára vonatkozó kamarai ajánlás felülvizsgálata

2017. március 24.

A kamara elnöksége 2012-ben elfogadott és a könyvvizsgálók részére kiadott egy ajánlást a könyvvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározásáról. A Szakértői Bizottság a 2016. évi feladatai között foglalkozott a 2012. évi díjajánlás felülvizsgálatával és annak aktualizálásával. Ennek a munkának az eredményeként elfogadott ajánlást a bizottság az alábbiakban adja közre.

Tovább

MKVK közleményei

Személyes bemutatkozó oldal

2017. február 28.

SZBO_s.jpg

A kamara erősíteni szeretné a könyvvizsgálók jelenlétét a világhálón, ezért újfajta megjelenési lehetőséget biztosít honlapján tagjai számára. A ’Személyes bemutatkozó oldal’ használatával a törvény által előírt, közérdekből nyilvános tagi adatlapon kívül tagjaink személyes bemutatkozó szöveget, referenciákat, profilképet (vagy akár képgalériát), önéletrajzot stb. is közzétehetnek magukról.

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a hitelintézetek könyvvizsgálói számára

2017. február 22.

A Magyar Nemzeti Bank az érintett szervezetek és hitelintézetek könyvvizsgálói számára a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvény elmaradt módosítása kapcsán tájékoztató levelet adott ki

A MNB állásfoglalása szerint a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvény módosítása folyamatban van, a módosítás megtörténtéig nem „nem teljesítő”, vagy a nem „átstrukturált” követelések kategóriája megegyezik „problémamentes” követelések kategóriájával.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Az IFRS 9 alkalmazásával kapcsolatos figyelemfelhívás

2016. december 22.

2017. január 1-jét követően kötelező lesz IFRS-ek szerinti beszámolót készíteni - az MNB felügyelete alá tartozó intézmények kivételével – azon vállalkozások számára, amelyek értékpapírjait az Európai gazdasági Térség bármely tagállamának szabályozott piacán forgalmazzák (EU-s tőzsdén jegyzett cégek).

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a fióktelep formájában működő biztosítók, hitelintézetek és befektetési szolgáltatók könyvvizsgálói számára

2016. november 17.

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat egyeztetést folytatott az MNB-vel a fióktelep formájában működő biztosítók, hitelintézetek és befektetési szolgáltatók könyvvizsgálói különjelentés készítési kötelezettség kapcsán.

Tovább

Tagozati hírek

Évközi nyereség - a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások könyvvizsgálói számára

2016. október 17.

2016.10.12-én megjelent a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója az évközi nyereség szavatoló tőkébe való beszámíthatóságának egyes feltételeiről. Ez alapján az évközi eredmény szavatoló tőkébe történő beszámításának feltételeként szabott könyvvizsgálati jelentést meg lehet alapozni mind normál könyvvizsgálati mind pedig átvilágítási munkák elvégzésével.

Tovább

MKVK közleményei

Szabályzat az IFRS-ek szerinti számviteli elszámolás minősítésére vonatkozó szakértői vélemény kiadásáról

2016. július 12.

Az Országgyűlés 2016. június 7-i ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/10537 számú törvényjavaslatot, amely többek között módosította az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt (a továbbiakban: Art.), és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt (a továbbiakban: Kkt.).

Tovább

Tagozati hírek

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat közleménye a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat könyvvizsgálóit érintő intézményi kör minősítési és felelősségbiztosítási követelményeiről és a minősítés megtartásához szükséges vizsgázásról - FRISSÍTVE

2016. június 3.

Tájékoztatjuk az érintett könyvvizsgálókat, hogy Közfelügyeleti Hatóság elfogadta a minősítéshez tartozó vizsgák lebonyolítási szabályzatát, és a szabályzat mellékleteit, mely az egyes minősítéshez tartozó tartalmi követelményeket határozza meg. Mindezek mellé a kamara szakirodalom jegyzéket állított össze, segítve a közelgő vizsgákra történő felkészülést. A szabályzat, a tartalmi követelmények és a szakirodalom jegyzék ide kattintva tekinthető meg . További információ a minősítő vizsgáról itt található.

Tovább

MKVK közleményei

Tájékoztatás a könyvvizsgálói felelősségbiztosítás változásairól

2016. május 25.

Az elmúlt időszakban több megkeresés is érkezett a könyvvizsgálói felelősségbiztosításra vonatkozó előírások gyakorlati értelmezésével kapcsolatosan, mellyel összefüggésben a következő tájékoztatást adjuk:

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

A Szakértői bizottság közleménye az önkormányzatok könyvvizsgálatáról

2016. április 22.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdését – mely szerint ”A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti” – a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

Tovább

MKVK közleményei

Segédlet az elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez

2016. február 1.

Több könyvvizsgáló kollégánk jelezte, hogy a tagdíjszámla megnyitásakor nehézségei adódtak az elektronikus számla hitelességének ellenőrzése során. Tájékoztatónkkal a számlát megnyitó adobe acrobat reader program beállításához szeretnénk segítséget nyújtani.

Tovább

A Szakértői Bizottság közleményei

Áttérés IFRS szerinti beszámoló készítésére

2016. január 8.

2016. január 1-jétõl kibõvült azon gazdálkodók köre, akik éves beszámolójukat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készíthetik el.

Tovább

MKVK közleményei

Adatexport útmutató / Data export guide

2019. március 7.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kialakította a kis-és középvállalkozások könyvvizsgálati tesztelésére és könyvelt adataik archiválására önkéntesen alkalmazható Adatexport útmutatót. Célja, hogy egységes tartalmi és strukturális követelmények megfogalmazásával segítse a kettős könyvviteli programot készítő és értékesítő szervezeteket a könyvvizsgálatoknál önkéntesen alkalmazható főkönyvi tételsor adatexportjának elkészítésében.

Tovább