Főoldal

Címkefelhő

210 220 230 260 315 3400 4400 500 501 560 700 701 705 706 710 720 805 A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat Adó és más hatósági ellenőrzés Adótanácsadás, szakértés Adózás előtti eredmény Adózás rendje törvény Adózási Áfa Aktív időbeli elhatárolások Aktivált saját teljesítmények értéke Alapítás és apport Alapszabály Állami, önkormányzati, köztulajdonú vállalkozások Anyagjellegű ráfordítások Árfolyamnyereség (veszteség) Átalakulás Befektetési és más pénzügyi Befektetett eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Bekerülési érték (beszerzési ár) Bérlet (bérelt) Beruházások Beszámoló készítés Beszámoló közzététele (jóváhagyás) Bevételek Biztosító Cégjogi vagy szervezetre vonatkozó Céltartalékok Civil szervezet Csődeljárás Devizás értékelések Díjazás Dokumentálás Egészségügyi szolgáltató Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Egyéb tevékenységek ELÁBÉ Elengedett követelés Elfogadás Előleg Eredménytartalék Értékcsökkenési leírás Értékelési tartalék Értékesítés nettó árbevétele Értékhelyesbítés Értékvesztések Evás vállalkozás Fejlesztési tartalék Felszámolás Felülvizsgálat alatt Felvételi szabályzat Fióktelep Függetlenség Glosszárium hatókör korlátozás Hibák kezelése (jelentos, lényeges ) Hitel-kölcsön Hosszú lejáratú kötelezettségek IFRS Igazságügyi szakértői tevékenység Illetékek Immateriális javak Iparűzési adó ISQC Járulékok Jegyzett tőke (felemelés, leszállítás) Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Jelentések Kamarai törvény Kamat, késedelmi kamat Kapcsolt vállalkozás Készletek Kiegészíto melléklet Kisértékű tárgyi eszköz Költségek Költségvetési (önkormányzati) Konszolidáció Könyvvizsgálat Könyvvizsgálói státusz (szüneteltetés) Konzultációs szolgálat Kötelezettségek Követelések Közbenső beszámoló Közbenső mérleg Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó Közvetített szolgáltatás Közzététel Kutatás-fejlesztés Lekötött tartalék Leltár Lízing Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard Maradványérték Mérleg szerinti eredmény Mezőgazdaság Mikrogazdálkodói beszámoló Minőség-ellenőrzési bizottság Minőség-ellenőrzési módszertani kézikönyv Minősítési szabályzat Munkajog Nonprofit Önrevízó Összemérés elve Osztalék Pályázatok ellenőrzése Passzív időbeli elhatárolások Pénzeszközök Pénzintézet Pénzmosás Pénzmosás elleni tevékenység kamarai ellenőrzése Pénztári Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Polgári jog (Ptk.) Pótbefizetés Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Részesedések Saját tőke Szakértői tevékenységek Szakszervezet Számlázás Számvitel és könyvvezetés Számviteli szabályzatok Számviteli törvény Személyi jellegű ráfordítások Személyi jövedelemadó Szerződéskötés és megszüntetés Tagi kölcsön Támogatás-adomány Tárgyi eszközök Társas vállalkozás Társasági adó Társasági adóalap Társasági vagy cégjogi kérdések Tényleges tulajdonos Tőketartalék Üzembe helyezés Üzleti vagy cégérték Vagyonkezelés Vagyonmérleg Végelszámolás Visszáru