Főoldal / Kamarai / Hirdetmények

Hirdetmények

Hirdetményi úton történő közlés

2018. augusztus 2.

{az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. §}

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: Kamara) Oktatási Bizottsága az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) a) pontjában foglalt okból az Ákr. 88. § (2) - (3) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi hirdetményt közli:


 

Hirdetmény kifüggesztésének napja
a Kamara hirdetőtábláján:2018. augusztus 2.
Hirdetmény levételének napja
a Kamara hirdetőtáblájáról:2018. augusztus 17.
Eljáró hatóság megnevezése:Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága
Ügy száma:OK-154-1/2018
Ügy tárgya:Törlés az okleveles könyvvizsgálói képzési program hallgatói névjegyzékéből
Ügyfél neve:Elekes Magdolna
Ügyfél utolsó ismert lakcíme:1134 Budapest, Váci út 35.


 

A fent nevezett hatóságnak a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 5. § f) pontja szerinti – OK-154-1/2018. ügyiratszámon megküldött értesítése az ügyféltől mindkét kézbesítési kísérlet esetében „cím nem azonosítható” jelzéssel érkezett vissza. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága felhívja az ügyfél vagy ügyfél örököse szíves figyelmét, hogy a hatóság „Törlés az okleveles könyvvizsgálói képzési program hallgatói névjegyzékéből” tárgyú dokumentuma a Magyar Könyvvizsgálói Kamara székhelyén, 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8. szám alatt a Főtitkári Hivataltól átvehető. A hirdetmény a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján, a www.mkvk.hu weboldalon közzétételre kerül a Kamara hirdetőtábláján történő kifüggesztésének napján.
Az Ákr. 85. § (5) b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága