Főoldal / Kamarai / Pénzmosás / Nemzeti kockázatelemzés / Kotlátozó intézkedések közzététele

Kotlátozó intézkedések közzététele

Korlátozó intézkedések közzététele

2017. július 31.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat:
- a Tanács (EU) 2017/1374 végrehajtási rendelete (2017. július 25.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról, melyben 1 természetes személy adatainak módosításáról döntöttek.
- a Bizottság (EU) 2017/1390 végrehajtási rendelete (2017. július 26.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 272. alkalommal történő módosításáról, melyben 6 természetes személy, valamint 4 szervezet listázásáról, illetve 1 természetes személy listáról való törléséről döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendeletek az alábbi honlapokon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1374&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1390&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. július 27.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL/Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. július 20-án a szankciós lista módosításáról döntött:
– 2 magánszemély vonatkozásában a listázásról (elérhető a következő linken: https://www.un.org/press/en/2017/sc12919.doc.htm );
– 1 magánszemély listáról való törléséről (elérhető a következő linken: https://www.un.org/press/en/2017/sc12920.doc.htm , illetve a mellékletben).

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. július 25.


1. Az ENSZ BT Líbiával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. július 21-én a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet vonatkozásában a listázásról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2. Az Európai Unió vonatkozásában szintén mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt:
-a Tanács (KKBP) 2017/1339 határozata (2017. július 17.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/849 határozat módosításáról, melyben 1 természetes személy és 3 szervezet listázásáról döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapokon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1339&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. július 24.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL/Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. július 6-án a szankciós lista módosításáról – 1 személy vonatkozásában a listázásról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. július 10.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt:
- a Tanács (KKPB) 2017/1124 végrehajtási rendelete (2017. június 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról, amelyben 23 természetes személy és 14 szervezet azonosító adatainak módosításáról döntöttek.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1124&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. július 3.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat:
- a Bizottság (EU) 2017/993 végrehajtási rendelete (2017. június 12.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról, amelyben 1 természetes személy és 1 szervezet szankciós listáról való törléséről döntöttek.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0993&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. június 28.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL/Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. június 20-án a szankciós lista módosításáról – 2 személy vonatkozásában a rendelkezésre álló információk aktualizálásáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list .

2017. június 22.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat:
- a Tanács (KKBP) 2017/1087 határozata (2017. június 19.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/386/KKBP határozat módosításáról, melyben a szankciók 2018. június 23-ig történő meghosszabbításáról döntöttek.
- a Bizottság (EU) 2017/1094 végrehajtási rendelete (2017. június 20.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 269. alkalommal történő módosításáról, mellyel 1 természetes személy felkerült a szankciós listára.

Az érintett határozat és végrehajtási rendelet az alábbi honlapokon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.156.01.0024.01.ENG&toc=OJ:L:2017:156:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.158.01.0027.01.ENG&toc=OJ:L:2017:158:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. június 21.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt:
-a Bizottság (EU) 2017/970 végrehajtási rendelete (2017. június 8.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról, mellyel 14 természetes személy valamint 4 entitás került fel a szankciós listára.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.146.01.0129.01.ENG&toc=OJ:L:2017:146:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. június 12.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Észak-Korea vonatkozásában 2017. június 2-án elfogadta a 2356 (2017) határozatot, mellyel kibővítésre került a korlátozással érintett személyek köre: 14 természetes személy valamint 4 entitás került fel a szankciós listára.

Az ENSZ BT jelzett határozata az alábbi elérhetőségen érhető el:
https://www.un.org/press/en/2017/sc12853.doc.htm

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. június 6.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1718(2006) határozatával felállított Észak-Koreával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 4 személy vonatkozásában a rendelkezésre álló információk aktualizálásáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. június 2.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályokat:
- a Tanács (EU) 2017/907 végrehajtási rendelete (2017. május 29.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról, valamint a Tanács (KKBP) 2017/917 határozata (2017. május 29.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról, melyben a Szíria vonatkozásában fennálló szankciók 1 évvel történő meghosszabbításáról és a szankciós lista aktualizálásáról döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendelet és KKBP határozat az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.139.01.0015.01.ENG&toc=OJ:L:2017:139:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.139.01.0062.01.ENG&toc=OJ:L:2017:139:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. június 1.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 2127 (2013) határozatával felállított Közép-Afrikai Köztársasággal foglalkozó szankciós bizottsága a csatolt szankciós értesítés alapján 2017. május 17-én a szankciós lista módosításáról – 1 személy listára történő felvételéről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. május 19.


Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az alábbi szankciós változásról szóló jogszabályt:
- a Tanács (EU) 2017/685 végrehajtási rendelete (2017. április 11.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról, melyben az Irán vonatkozásában fennálló szankciók 1 évvel történő meghosszabbításáról döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.099.01.0010.01.ENG&toc=OJ:L:2017:099:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. április 12.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. április 8-án a szankciós lista módosításáról – 1 személy listáról való törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. április 12.


Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az alábbi szankcióváltozásról szóló rendeletet:
- A Tanács (EU) 2017/658 rendelete (2017. április 6.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.094.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2017:094:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. április 7.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásokról szóló jogszabályokat:

  • A Bizottság (EU) 2017/630 végrehajtási rendelete (2017. április 3.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 264. alkalommal történő módosításáról (adatmódosítás);
  • A Bizottság (EU) 2017/637 végrehajtási rendelete (2017. április 4.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 265. alkalommal történő módosításáról (adatmódosítás).

Az érintett rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.090.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2017:090:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.091.01.0007.01.ENG&toc=OJ:L:2017:091:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. április 6.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. március 30-án a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet vonatkozásában a rendelkezésre álló információk aktualizálásáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. április 3.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. március 29-én a szankciós lista módosításáról – 1 személy vonatkozásában a rendelkezésre álló információk aktualizálásáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. március 31.


Szíves intézkedés céljából mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Tanács (EU) 2017/480 végrehajtási rendelete (2017. március 20.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról, melyben 4 személy listára történő felvételéről döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.075.01.0012.01.HUN&toc=OJ:L:2017:075:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017. március 21.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága 2017. március 16-án a szankciós lista módosításáról – 1 személy listáról való törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017. március 20.


2017. március 13-án a Tanács további hat hónappal, azaz 2017. szeptember 15-ig meghosszabbította az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedéseket. A korlátozó intézkedések vagyoni eszközök befagyasztását és utazási tilalmat foglalnak magukba.
A helyzet értékelését követően a Tanács nem tartotta indokoltnak a szankciórendszer módosítását. Sor került a jegyzék felülvizsgálatára és a Tanács két elhunyt személy nevét eltávolította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékéből, amely jelenleg 150 személy és 37 szervezet nevét tartalmazza. Az e személyek és szervezetek azonosító adatait, valamint a jegyzékbe vételüket alátámasztó indokolást a Tanács szükség esetén aktualizálta.
A jogi aktusokat az EU Hivatalos Lapjának 2016. március 14-i száma tartalmazza.

Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a Tanács (EU) 2017/437 Végrehajtási Rendeletét (2017. március 13.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU tanácsi rendelet végrehajtásáról.

A rendelet az alábbi linken érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.03.14.


Az EU megújította vagyoni korlátozó intézkedésit és ezért szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a Tanács (EU) 2017/374 végrehajtási rendeletét (2017. március 3.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:058:FULL&from=EN

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.03.06.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:

- a Tanács (EU) 2017/331 Rendelete (2017. február 27.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0331&from=EN

A tanács tájékoztatása itt érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0228(01)&from=EN


Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.03.01.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 személy 1988-as szankciós listáról való törléséről (a 1988-as BT határozat vonatkozásában) és további 4 személy listára történő felvételéről (a 2253-as BT határozat vonatkozásában) – döntött (mellékletben).

A frissített (konszolidált) szankciós listák az alábbi elérhetőségeken is megtekinthetőek:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017.02.24.


Szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy 2017. február 15-én az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 4 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló adatok módosításáról – döntött (mellékletben).

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2017.02.20.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Tanács 2017/199/EU végrehajtási rendelete (2017. február 6.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet 9. cikke (5) bekezdésének végrehajtásáról, melyben – az ENSZ BT döntése nyomán – a szankciós listán szereplő 21 személy és 1 szervezet vonatkozásában aktualizálta a rendelkezésre álló adatokat.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.032.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:032:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.02.09.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Tanács (EU) 2017/150 végrehajtási rendelete (2017. január 27.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2016/1127 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, melyben a 2580/2001/EK rendeletben előírt különleges korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeket és szervezeteket érintően új, frissített listát tett közzé.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.023.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2017:023:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.01.31.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- A Tanács (EU) 2017/77 végrehajtási rendelete (2017. január 16.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.012.01.0024.01.ENG&toc=OJ:L:2017:012:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.01.25.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Bizottság (EU) 2017/80 végrehajtási rendelete (2017. január 16.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról, melyben 5 entitás (hajó) listáról való törléséről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.012.01.0086.01.ENG&toc=OJ:L:2017:012:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.01.19.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Tanács (EU) 2016/2373 végrehajtási rendelete (2016. december 22.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2016/1127 végrehajtási rendelet módosításáról, melyben 3 személy listára történő felvételéről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.352.01.0031.01.ENG&toc=OJ:L:2016:352:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.01.13.


Szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Bizottság (EU) 2017/44 végrehajtási rendelete (2017. január 10.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó döntése nyomán 2 entitás listáról való törléséről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.006.01.0036.01.ENG&toc=OJ:L:2017:006:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2017.01.12.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1718(2016) határozatával felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról - 5 hajó szankciós listáról való törléséről - döntött.

Az érintett szankciós bizottság honlapja itt található: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718
A frissített szankciós lista az alábbi elérhetőségen található: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.12.21.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:

  • a Bizottság (EU) 2016/2262 végrehajtási rendelete (2016. december 15.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 257. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT döntése nyomán 1 természetes személy listára történő felvételéről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2016:342:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2016.12.16.


Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról - az eddigiekben jelzett weboldalaktól eltérően - az alábbi elérhetőségen tájékozódhatnak mostantól:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

2016.12.14.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy 2016. december 12-én az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 személy listára történő felvételéről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.12.14.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Bizottság (EU) 2016/2215 végrehajtási rendelete (2016. december 8.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.334.01.0029.01.ENG&toc=OJ:L:2016:334:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.12.12.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Tanács (EU) 2016/2230 rendelete (2016. december 12.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet módosításáról;

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:336I:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.12.12.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa az Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vonatkozásában új határozatot fogadott el (mellékletben), melynek célja az országgal szemben fennálló ENSZ szankciós rezsim továbberősítése.

További információk az alábbi linkeken érhetőek el:
https://www.un.org/press/en/2016/sc12603.doc.htm
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.12.01.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- Tanács (EU) 2016/1955 végrehajtási rendelete (2016. november 8.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról, melyben 6 személy szankciós listára való felvételéről döntöttek.

Az érintett rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1955

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.11.09.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- Tanács (EU) 2016/1735 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról, melyben 10 személy listázásáról döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1893

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.10.28.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 3 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.10.27.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1533(2004) határozatával (Kongói Demokratikus Köztársaság) felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezettel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1533/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.10.20.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- Bizottság (EU) 2016/1831 végrehajtási rendelete (2016. október 14.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán rögzítik azokat az érzékeny árukat, amelyeket bele kell foglalni a 329/2007/EK rendelet Ig. mellékletébe, és hozzárendelik azokhoz a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (5) I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában foglalt hivatkozási számokat.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.280.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2016:280:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

2016.10.19.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról és 1 személy listáról való törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.10.13.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályokat:
- Tanács (EU) 2016/1735 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról;
- Tanács (EU) 2016/1736 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (4) bekezdésének végrehajtásáról;
- Tanács (EU) 2016/1737 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) a jemeni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 1352/2014/EU rendelet 15. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról;
- Bizottság (EU) 2016/1739 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 254. alkalommal történő módosításáról.

Az érintett rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.264.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.264.01.0008.01.ENG&toc=OJ:L:2016:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.264.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2016:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.264.01.0017.01.ENG&toc=OJ:L:2016:264:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.10.04.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az ENSZ BT Al-Kaidával/ISIL-val foglalkozó Szankciós Bizottságának határozatát, melyben 2 személy szankciós listáról való törléséről döntöttek.

A tárgyi listaváltozás az alábbi honlapon is elérhető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

2016.09.27.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1518 (2003) határozatával (Irak és Kuvait vonatkozásában) felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 19 szervezet listáról való törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.09.20.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 2 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.09.20.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályokat:
- Bizottság (EU) 2016/1642 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 12.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 1 szervezet szankciós listáról való törléséről döntöttek;
- Bizottság (EU) 2016/1641 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 12.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 252. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 1 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:244:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.09.13.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1988 (2011) szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 14 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.09.12.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1518 (2003) határozatával (Irak és Kuvait vonatkozásában) felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet listáról való törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.09.07.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.09.07.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Bizottság (EU) 2016/1453 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 5.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 4 személy szankciós listáról való törléséről döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:238:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.09.06.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1518 (2003) határozatával (Irak és Kuvait vonatkozásában) felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 4 szervezet listáról való törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.08.31.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- a Bizottság (EU) 2016/1430 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 26.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 251. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 1 személlyel kapcsolatosan a rendelkezésre álló információk módosításáról döntöttek.

Az érintett végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.232.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2016:232:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.08.29.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1518(2003) határozatával felállított Szankciós Bizottsága a szankciós lista módosításáról – 2 szervezet listáról való törléséről – döntött.

A konszolidált szankciós lista az alábbi elérhetőségeken tekinthető meg:
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials

2016.08.15.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- A Bizottság (EU) 2016/1347 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 8.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 250. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 2 személynek az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe történő felvételéről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.214.01.0012.01.ENG&toc=OJ:L:2016:214:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.08.12.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1988-as Szankciós Bizottsága (Taliban - Afganisztán) a szankciós lista módosításáról – a listán szereplő egy személy adatainak módosításáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.07.22.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – a listán szereplő egy személy törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.07.20.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi szankciós listaváltozásról szóló jogszabályt:
- A Bizottság (EU) 2016/1113 végrehajtási rendelete (2016. július 8.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 248. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 1 személynek az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékéből történő törléséről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1468394135577&uri=CELEX:32016R1113

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.07.13.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – a listán szereplő egy entitás törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.07.06.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – a listán szereplő információk aktualizálásáról – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken is megtekinthető:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.06.28.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ döntését figyelembe véve az EU hatályon kívül helyezte az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedéseket:
- A Tanács (EU) 2016/907 Rendelete (2016. június 9.) az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló 174/2005/EK rendelet és az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:153:TOC )
- A Tanács (KKBP) 2016/917 Határozata (2016. június 9.) az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről
( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.153.01.0038.01.ENG&toc=OJ:L:2016:153:TOC )

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.06.22.


Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy az OFAC kiadta az Irán vonatkozásában fennálló amerikai szankciók egy részének megszüntetése végrehajtásával kapcsolatos Útmutatójának aktualizált változatát, mely a következő linken érhető el:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20160608.aspx

2016.06.22.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet listáról való törléséről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.06.22.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi 2016. május 28-án kihirdetett jogszabályokat:

  • A Tanács (EU) 2016/840 végrehajtási rendelete (2016. május 27.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról, mely alapján kettő személy törlésre került a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozók jegyzékéből, illetve további személyek vonatkozásában az adatok aktualizálására került sor;
  • A Tanács (EU) 2016/841 rendelete (2016. május 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról, mely alapján a továbbiakban tilos a kettős felhasználású termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó további cikkeknek, anyagoknak és felszereléseknek az Észak-Koreába történő szolgáltatása, eladása vagy átadása; az Észak-Koreába és Észak- Koreából történő pénzátutalások, végrehajtott befektetések; az észak-koreai fuvarozók által üzemeltetett vagy Észak-Koreából származó bármilyen légi járműnek a tagállamok területére történő leszállása, onnan történő felszállása vagy a tagállamok területe feletti átrepülése, valamint az Észak-Korea tulajdonában álló, általa üzemeltetett vagy általa legénységgel ellátott bármilyen hajó tagállami kikötőbe való belépése; a luxuscikkek Észak- Koreából történő importja, valamint az Észak-Koreával folytatott kereskedelem pénzügyi támogatása.

A rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1464692600616&uri=CELEX:32016R0840
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1464692600616&uri=CELEX:32016R0841

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.05.31.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi 2016. május 20-án kihirdetett jogszabályt:
- A Bizottság 2016/780 végrehajtási rendelete (2016. május 19.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról, mely alapján 18 természetes személy és 1 jogalany felkerült a korlátozó intézkedésekkel sújtott személyek és szervezetek listájára, illetve 2 személy esetében a Bizottság módosította a jegyzékben szereplő bejegyzéseket.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1463730787190&uri=OJ:JOL_2016_131_R_0007

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.05.20.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Líbiával foglalkozó Szankciós Bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet listáról történő törléséről – döntött.

A konszolidált szankciós lista az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.05.17.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 2283(2016) határozatával az Elefántcsontpart vonatkozásában fennálló korlátozó intézkedések (fegyverembargó, utazási korlátozások és pénzügyi szankciók) azonnali hatállyal történő megszüntetéséről döntött.

A határozatról történő hivatalos tájékoztatás és a határozat itt érhető el:
http://www.un.org/press/en/2016/sc12342.doc.htm
A konszolidált szankciós lista az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.04.29.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi 2016. április 28-án kihirdetett jogszabályt:
- A Tanács (EU) 2016/659 rendelete (2016. április 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról, mely alapján egy jogalany felkerült az azon személyek, jogalanyok és szervek jegyzékébe, akikre vagy amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell, egy jogalany törölve lett, hat esetében pedig a Tanács módosította a jegyzékben szereplő bejegyzéseket.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:114:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.04.28.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Líbiával foglalkozó Szankciós Bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet listára történő felvételéről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.04.28.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi 2016. április 26-án kihirdetett jogszabályt:
- A Bizottság (EU) 2016/647 végrehajtási rendelete (2016. április 25.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 245. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 5 természetes személynek az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe történő felvételéről döntöttek.

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:109:TOC

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.04.26.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT ISIL(Da’esh)-vel és Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 5 személy listára történő felvételéről – döntött.

A frissített (konszolidált) szankciós lista az alábbi elérhetőségeken tekinthető meg:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.04.21.


Holland nemzeti szankciós lista az alábbi linkről tölthető le:
https://www.government.nl/documents/reports/2016/01/15/national-terrorism-list

2016.04.06.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Líbiával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról döntött.

A frissített szankciós lista az alábbi elérhetőségen található:  https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.04.04.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük az alábbi 2016. március 31-én kihirdetett jogszabályokat:
- A Bizottság (EU) 2016/473 végrehajtási rendelete (2016. március 31.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 244. alkalommal történő módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán egy természetes személynek az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe történő felvételéről döntöttek;
- A Tanács (EU) 2016/466 végrehajtási rendelete (2016. március 31.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról, melyben további három személyt vettek fel a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek a 2016/44 rendelet III. mellékletében foglalt jegyzékbe;
- A Tanács (EU) 2016/465 rendelete (2016. március 31.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról, mellyel a 2016/475/KKBP határozat nyomán a Tanács jegyzékbe vette a Korea National Insurance Corporationt (KNIC) és olyan mentességekről rendelkezik most, amelyek lehetővé teszik uniós személyek és jogalanyok számára, hogy biztosítást vagy viszontbiztosítást kössenek a KNIC-vel, tovább lehetővé teszik uniós személyek és jogalanyok számára, hogy a KNIC általi, az ilyen biztosítás, illetve viszontbiztosítás alapján, vagy az Unió területén okozott kár tekintetében kifizetésekben részesülhessenek. Ezen túlmenően a 2016/475/KKBP határozat lehetővé teszi a KNIC azon befagyasztott pénzeszközeinek felszabadítását, amelyek korábbi szerződés alapján fennálló, esedékes kifizetések teljesítéséhez szükségesek.

Az érintett rendeletek az alábbi honlapon is elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1459493263462&uri=OJ:JOL_2016_085_R_0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1459493263462&uri=OJ:JOL_2016_085_R_0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1459493263462&uri=OJ:JOL_2016_085_R_0001

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016.04.01.


Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldöm a Külgazdasági és Külügyminisztérium által – az érintett hazai intézmények közreműködésével – összeállított, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa és az Európai Unió Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedésekről szóló tájékoztató anyagot.

A szankciós tájékoztató az alábbi elérhetőségen is megtalálható: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/biztonsagpolitikai-es-nemzetkozi-egyuttmukodesert-felelos-allamtitkar/hirek/eu-szankcios-tajekoztato
 


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT Al-Kaidával foglalkozó szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról – 1 szervezet listára történő felvételéről – döntött.

A frissített szankciós lista az alábbi elérhetőségen található: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

2016.03.28.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 1718(2016) határozatával felállított szankciós bizottsága a szankciós lista módosításáról (Ocean Maritime Management-hez tartozó 4 hajó törléséről) döntött.

Az érintett szankciós bizottság honlapja itt található: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718 .
A frissített szankciós lista az alábbi elérhetőségen található: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list .

2016.03.24.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul közöljük az ENSZ BT érintett szankciós bizottságának tájékoztatóját az eritreai és szomáliai fegyverembargó végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról.

Tájékoztató

Tájékoztató

2016.03.24.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul közöljük - az Észak-Korea vonatkozásában az ENSZ BT által legutóbb szigorított szankcióknak a gyakorlatba ültetésével összefüggésben - a 1718-as bizottság által összeállított tájékoztatót, mely tartalmában a BT határozat szövegén túl további elemeket nem hozott, ugyanakkor az új szankciós rezsimnek a korábbival való összehasonlítása megkönnyítheti a gyakorlatba ültetését. A tagállamok tájékoztatása nem csak a szankciók hatékonysága miatt fontos, hanem amiatt is, mert a határozat konkrét lépéseket ír elő minden tagállam részére, egyebek közt a határozat elfogadásától számított 90 napon belüli jelentéstétel kötelezettségét is.

Tájékoztató letöltése

2016.03.24.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a
Tanács (KKBP) 2016/360 végrehajtási határozatát (2016. március 11.) a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 1 személyt és 1 szervezetet felvett az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_067_R_0008

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016. március 16.
 


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves intézkedés céljából tájékoztatom Önöket, hogy az ENSZ BT 2262(2016) határozatával a Közép-Afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedések keretében 1 személyt és 1 szervezetet felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

A határozatról történő tájékoztatás itt érhető el: http://www.un.org/press/en/2016/sc12272.doc.htm
Az érintett szankciós bizottság honlapja itt található: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials
A frissített szankciós lista pedig az alábbi elérhetőségen található: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

2016. március 5.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a
Tanács (KKBP) 2016/319 határozatát (2016. március 4.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/183/KKBP határozat módosításáról, melyben - az ENSZ BT 2270 (2016) határozata alapján - 16 személyt és 12 szervezetet felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe, továbbá a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó egyik személyre és két szervezetre vonatkozóan frissítette az azonosító adatokat.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_060_R_0009

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016. március 5.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a Bizottság 2016/307 Végrehajtási Rendeletét (2016. március 3.) az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 243. alkalommal történő módosításáról, melyben 11 természetes személyt és 1 szervezetet vesz fel az azon személyeket, csoportokat és szervezeteket tartalmazó jegyzékbe, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:058:TOC

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

2016. március 5.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a Bizottság 2016/294 Végrehajtási Rendeletét (2016. március 1.) az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 242. alkalommal történő módosításáról, melyben 6 személy esetében a listán szereplő adatok módosítására került sor.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_055_R_0004&from=EN.

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi (rendszeresen frissülő) elérhetőségeken tájékozódhatnak:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm
 


Csatoltan letölthető az Európai Külügyi Szolgálat háttéranyagát, amely az Iránnal kötött megállapodás (közös cselekvési terv) keretében feloldásra kerülő korlátozó intézkedésekről ad iránymutatást (pl. milyen ütemezéssel, milyen intézkedések kerülnek feloldásra és melyek maradnak érvényben).

Iránymutatás - EU szankciós tájékoztatás - Iráni mukleáris vonatkozású szankciók felfüggesztése

2016.02.24.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a
a Bizottság 2016/13 Végrehajtási Rendeletét (2016. január 6.) az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 240. alkalommal történő módosításáról, melyben tizenkét személy esetében a listán szereplő adatok módosítására valamint egy személy listáról való törlésére került sor.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.004.01.0010.01.ENG&toc=OJ:L:2016:004:TOC.


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően szíves tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldjük a
a Bizottság 2016/47 Végrehajtási Rendeletét (2016. január 18.) az Al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 241. alkalommal történő módosításáról, melyben 4 személy esetében a listán szereplő adatok módosítására valamint egy bejegyzés törlésére került sor.

A végrehajtási rendelet az alábbi honlapon is elérhető:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.012.01.0042.01.ENG&toc=OJ:L:2016:012:TOC.

 


Az EKTB 34.1 Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelően tájékoztatom Önöket, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. január 16-án kihirdetésre került a 2016/37/KKBP határozat az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló 2015/1863/KKBP határozat alkalmazása kezdetének időpontjáról.
A Tanács a 2015/1863/KKBP határozatában úgy rendelkezett, hogy – tekintettel a 2231 (2015) ENSZ BT határozatra – megszüntetésre kerülnek az Iránnal szemben alkalmazott nukleáris vonatkozású uniós gazdasági és pénzügyi szankciók azzal egy időben, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) igazolja, hogy Irán végrehajtotta az előírt nukleáris vonatkozású kötelezettségvállalásait. A NAÜ 2016. január 16-án benyújtott jelentésében megerősítette, hogy Irán meghozta az átfogó közös cselekvési tervben foglalt intézkedéseket, ennek megfelelően a 2010/413/KKBP határozat módosítása (2015/1863/KKBP) 2016. január 16-val életbe lépett.

A KKBP határozatok az alábbi honlapon is elérhetőek:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1453291642855&uri=CELEX:32016D0037
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1453292045136&uri=CELEX:32015D1863