Főoldal

Keresés

Találatok száma: 3

  "Magyar társaság fióktelepet létesített Szlovákiában. A fióktelep könyveit euroban vezeti, a magyar társaság teljes körűen könyveli a fióktelep bizonylatait forintban, elkülönítve. A magyar társaság éves beszámolója tartalmazza a fióktelep adatait is. A fióktelep Szlovákiában fizeti meg a nyereségadót az ottani szabályok szerint. A magyar társaság a társasági adó alap megállapítása során a fióktelep által elért jövedelemmel csökkenti az adóalapot. Az euros tételek forintban történő könyvelése miatt és az év végi értékelésekből árfolyam-különbözet keletkezik a magyar társaság könyveiben.
  Kérdés
  1. Az árfolyam-különbözet a külföldről származó jövedelem része-e a Tao szerint? 2. Amennyiben a magyar társaság számviteli politikája szerint másképp kell elszámolni egy adott eszköz értékcsökkenését, mint ahogy azt a szlovák fióktelep teszi, melyik szerint kell elszámolni az értékcsökkenést a hazai számviteli nyilvántartásokban? 3. A fióktelep beszámolójának közzétételére ki kötelezett?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Törvényi előírás: Tao tv 28.§ Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 1. Az árfolyam-különbözet része a külföldről származó jövedelemnek, mivel fióktelep nélkül nem lenne árfolyam-különbözet sem 2. A hazai könyvelésben a számviteli politikában foglaltaknak megfelelően kell elszámolni az értékcsökkenést és így eltérő lesz a fióktelep könyvelésében kimutatott értékcsökkenés és nettó érték. 3. A fióktelep beszámolóját külön nem kell közzétenni, a magyar társaság a kiegészítő mellékletben köteles a főbb adatokat bemutatni."

  2017. február

  Tovább a válaszhoz


  ""A" társaság 2013. december 30-ai üzletrész-adásvételi szerződés alapján értékesíti "X" társaságban lévő részesedését "B" társaságnak. Szerződés szerint "B" társaság tulajdonosi jogait a szerződés aláírásától gyakorolja, és az üzletrész ellenértékének pénzügyi kiegyenlítésére 120 napon belül kerül sor.

  Fenti szerződéshez kapcsolódóan az alábbi kérdéseim lennének:

  1. Az árfolyam-nyereség 2013-ban keletkezik "A" társaságban, vagy csak a pénzügyi kiegyenlítést követően?
  2. "B" társaság kimutathatja-e "X" társaságban lévő üzletrészét a befektetett eszközei között 2013.12.31-én, vagy szükséges a cégbírósági végzés, és csak az azon szereplő dátummal mutathatja ki részesedései között?
  3. Mi történik akkor, ha az ellenérték kiegyenlítése meghíusul?"

  2014. április

  Tovább a válaszhoz


  "Egy magyar székhelyű vállalkozásnak Magyarországon és Németországban is van telephelye. A társaság Németországban adóalanyként bejelentkezett és ott is adózik a német nyereség után. A német bevételek és költségek euroban könyvelésre kerülnek Németországban is. Ugyanezen tételeket Magyarországon is lekönyvelik forintban, elkülönítve a magyarországi bevételektől és költségektől. A magyar könyvelésben rögzítik a társaság összes bevételét és költségét is A bevételek és a közvetlen költségek megosztásra kerülnek a két ország között. Az általános költségeket a bevétel arányában osztják meg, így megállapításra kerül országonként az eredmény is.

  A mérlegben mind a német, mind a magyar követelések és kötelezettségek kimutatásra kerülnek. Kérdés, hogy a németországi devizás követelések és kötelezettségek átértékelési különbözetét illetve az átszámításkor mutatkozó árfolyam különbözetet helyesen hogyan, illetve melyik ország adóalapjánál kell figyelembe venni?

  Ami kizárólag a német bevételek és költségek lekönyveléséhez kapcsolódik (pl Németországban kifizetett bérek, anyagköltség, egyéb szolgáltatás), az a Magyarországon kimutatott német adóalapot módosítja, ami mindkét országhoz kapcsolódik ( pl németországi bankból utalnak magyar bankszámlára ) azt megosztják a két ország között."

  2013. június

  Tovább a válaszhoz