Főoldal

Keresés

Találatok száma: 2

  "Egy társaság 2007-ben kölcsönt nyújtott egy másik társaság számára. A szerződésben foglaltakat félreértelmezve kamatként könyvelték be a késedelmi kamatrészt a szerződés téves értelmezésekor utólagosan 2010-ben a korábbi évekre visszamenőleg 2007-re, 2008-ra, 2009-re és 2010-re. A társaság a kamatbevételt 2010-re könyvelte be, mivel a kamatbevételek évekre lebontva külön-külön minden évet figyelembe véve nem voltak jelentősek. A Társaság 2011-ben felülbírálta 2010-es könyvelési tételét és a korábban félreértelmezett szerződés kamatrészét (2007-2010) utólagosan korrigálta (visszakönyvelte), mely során külön-külön minden évet érintő kamatbevétel nem érte el a mérlegfőösszeg 2%-át, így nem volt jelentős tétel. Összességében a korábbi évekre utólagosan 2010-ben bekönyvelt kamatbevétel visszakönyvelését jelentős tételként minősítette.
  A társaság helyesen járt-e el 2011-ben, amikor a korábban tévesen 2010-ben előírt 2007-2010 évekre szóló kamatbevételeket - melyek évekre lebontva nem jelentős tételek - visszakönyvelte 2011-ben és a középső oszlopba állította be, mint előző éveket helyesbítő jelentős tételt azzal az indokkal, hogy a 2010-ben előírt 4 év kamatát összességében nézte és jelentős tételként kezelte. A visszakönyvelendő kamatbevétel évekre lebontva nem lett volna jelentős tétel, de 2007-től a felhalmozott összeg már jelentősnek számít az eredménytartalékban felhalmozódott tételek tekintetében. Kérdésem az, hogy 2011-ben a társaságnak háromoszlopos mérleget kell készítenie vagy 2011-es év eredményét kéne, hogy rontsa az előző évek korrekciója?
  Véleményem szerint a feltárt hibákat évente külön-külön kell nézni. Összességében a 2010-ben utólag egy összegben bekönyvelt kamatbevétel nem volt jelentős, ezért nem készült 2010-ben háromoszlopos mérleg. 2011-ben visszakönyvelt kamatbevétel továbbra sem számít jelentős tételnek, mivel a helyesbítéskor is minden évet külön-külön kell tekinteni. Attól függetlenül, hogy 2010-ben került előírásra egy összegben a korábbi évek kamatbevétele, ekkor is figyelembe kellett venni, hogy melyik évet érinti."

  2012. május

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaságnál az APEH megállapítások kimerítik a jelentős összegű hiba fogalmát a 2005-2006 évekre. Megszületett a másodfokú határozat, amelyet bizonyít, hogy az APEH folyószámlára is felkerültek az egyes adónemeknél a "jogerős határozatok". A társaság bírói úton megtámadta a határozatot. A társaság könyvvizsgálója nem fogadja el a három oszlopos mérleg szükségességét, mert a Sztv. 19. § (3) bekezdése értelmében a társaság " vitatja és fellebbezett" a határozat ellen.

  Annak ellenére, hogy a társaság vitatja az APEH másodfokú, jogerős határozatát kell-e három oszlopos mérleg?

  A Sztv 19. § (3) bekezdésében a "nem vitatott, nem fellebbezett" kitétel csak a jogerős határozat előtt vizsgálandó. Ha már van jogerős határozat és az egyéb feltételek is adottak három oszlopos beszámolót kell készíteni. A vitatás, az el nem ismerés, a bírósági megtámadás nem írja felül a 19. § (3) bekezdésében szereplő "jogerőssé vált megállapításokat".

  2010. április

  Tovább a válaszhoz