Főoldal

Keresés

Találatok száma: 3

  "Megbízóm a Magyar Természetjáró Szövetség a A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja alapján ragaszkodik a pályázatról készült jelentésnél • FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TÁMOGATOTT PROJEKT PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL jelentés formátumhoz.
  Kérdés
  2016. január 31-ig le kell adnom egy országos projektre vonatkozó több könyvvizsgálói jelentést. Több hetes egyeztetés alapján sem tudok megállapodásra jutni velük a jelentés formátumát illetően. Annak ellenére, hogy megküldtem a Kamara 2014-ben kiadott felhívását, ragaszkodnak a független könyvvizsgálói jelentéshez, jelezték, hogy más nem fogadnak el. Ilyen esetben mi a teendőm, hogy ne kövessek el etikai vétséget.
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Közlemény a támogatások könyvvizsgálatánál használható könyvvizsgálói jelentésminta használatáról 2014. május 14-i közleménye alapján 4400 Standard szerinti ténymegállapító jelentést kellene kiadnom, de kategórikusan kijelentették, hogy ezt nem fogadják el."

  2016. február

  Tovább a válaszhoz


  "Egészségügyi szolgáltató költségvetési szerv állandó könyvvizsgálója vagyok. Felmerült, hogy megbízást kaphatok támogatások (TÁMOP, TIOP) könyvvizsgálatára ugyanennél a költségvetési szervnél.
  Vállalhattom-e a támogatás könyvvizsgálatát ugyanannál az intézménynél, ahol állandó könyvvizsgáló vagyok? Ha igen, akkor a kamara honlapján található 2011-es módszertani útmutató használható-e? Az útmutatóban található jelentésmintát használhatom-e?
  Véleményem szerint -mivel a jogszabályokban, a standardban illetve a kamara honlapján közzétett 2011.évi útmutatóban sem találtam ellenvéleményt- elvállalható a támogatások könyvvizsgálata ugyanannál az intézménynél."

  2014. december

  Tovább a válaszhoz


  "A 2014. május 14-én közzétett, a TÁMOGATÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁNÁL HASZNÁLHATÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSMINTA HASZNÁLATÁRÓL kiadott közleménnyel kapcsolatosan kérem szíves tájékoztatásukat. A 4400. témaszámú Standard "A megállapodás szerinti vizsgálatra szóló megbízás általános alapelvei" 8. pontja szerint a könyvvizsgálónak a megbízást a megbízási feltételekkel összhangban kell végrehajtania. A projekt könyvvizsgálatára a megbízási szerződést 2013-ban kötöttem meg, melyben rögzítésre került - az NFÜ által elvárt könyvvizsgálói jelentés-minta alapján -, hogy a könyvvizsgáló köteles ellenőrizni, hogy a kedvezményezett megbízó a projekt végrehajtása során az általános elszámolhatósági szabályokat betartotta-e, illetve betartott-e minden egyéb, a projektre vonatkozó rendelkezést. A projekt fizikailag megvalósult, a záró elszámolás részeként a könyvvizsgálói jelentést 2014. szeptember 30-án kell benyújtani.

  A hivatkozott közlemény figyelembevételével, illetve a megbízási szerződésre tekintettel mire vagyok köteles nyilatkozni a könyvvizsgálói jelentésben? A kérdésnek különös súlyt ad az, hogy megállapításom szerint a kedvezményezett egyes esetekben nem tartotta be a Projektre vonatkozó pályázati útmutatóban rögzített "függetlenségi" követelményt, melynek következtében a felmerült költség nem számolható el a megítélt támogatás terhére, viszont a közreműködő szervezet a benyújtott időközi kifizetési kérelem alapján a számla összegét utófinanszírozás keretében megtérítette, a Projekt megvalósítása során helyszíni ellenőrzés keretében a pályázati útmutató vonatkozó előírásának meg nem felelő szerződés-kötést nem kifogásolta. A megbízási szerződésem alapján - függetlenül az időközben kiadott közleménytől - köteles vagyok-e ezt a hiányosságot a könyvvizsgálói jelentésemben rögzíteni, vagy a kiadott közlemény alapján le kell módosítani a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést, azaz a módosítás során abból ki kell emelni az elszámolhatósági szabályoknak való megfelelés ellenőrzését, tekintettel arra, hogy azok betartását a közreműködő szervezetnek kell ellenőriznie?

  Lényegesnek ítélt törvényi hivatkozások, felhasznált szakirodalom: "Új Széchenyi Terv II. Pályázati útmutató a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú pályázati felhíváshoz" C3. Elszámolható költségek köre 22. oldal: projektmenedzsment tagjaira vonatkozó előírások - függetlenségi követelmény"

  2014. október

  Tovább a válaszhoz