Főoldal

Keresés

Találatok száma: 9

  "Egy kft-nél nem kötelező a könyvvizsgálat. 2012 februárban akar könyvvizsgálót megbízni a 2011. és további évek könyvvizsgálatára.

  1. Hogyan kell eljárni 2011-re vonatkozóan (korábban átvilágítás révén megismertem a társaságot)
  2. A megválasztás folyamata kötelező könyvvizsgálat esetén:
   1. Tulajdonosi határozat(egyszemélyes kft.)
   2. Elfogadó nyilatkozat
   3. Cégbírósági bejegyzés
   4. Szerződéskötés

  Melyik pont maradhat ki nem kötelező könyvvizsgálat esetén?

  A kérdező által jónak ítélt válasz:

  1. El lehet vállalni de korlátozó záradék kell hatókör korlátozás miatt
  2. Cégbírósági bejegyzés nem kell, és a könyvvizsgálói jelentést nem kell nyilvánosságra hozni"

  2012. április


  Tovább a válaszhoz


  "A könyvvizsgálatra kötelezett társaság 2011. március 31-i fordulónappal lezárt üzleti évének beszámolóját elkészítette foritntban. A könyvvizsgáló tiszta záradékkal látta azt el. A tulajdonosok döntése alapján ezzel a nappal könyvei vezetésénél áttért foritntról USA dollárra. A Szt. 145.§. (5). bek. alapján az áttérés napjával külön mérleget készített a választott devizanemben.
  A Szt. 145.§. (5) bek. szerint, a létesítő okiratban rögzített devizában elkészített külön mérleget hogyan kell a könyvvizsgálónak hitelesíteni? Függetlene könyvvizsgálói jelentést kell kibocsátani, vagy valamilyen más formátumu és tartalmu okmányt kell kibocsátani pl. könyvvizsgálói véleményt. "

  2011. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "Három azonos (családi) tulajdonosi körbe tartozó kft összeolvad (két kft beolvad a harmadikba) - az a kft, amelybe a másik kettő beolvad, árbevétele alapján könyvvizsgálatra kötelezett, azonban legalább az elmúlt két év beszámolója nem volt könyvvizsgálattal alátámasztva, ennek indoka nem ismert - a független könyvvizsgáló felelőssége az átalakulások könyvvizsgálatánál "csak" a vagyonmérleg-tervezetek, vagyonleltár-tervezetek (vagyonmérlegek, vagyonleltárak) felülvizsgálata alapján kiadott független könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott véleményéért/záradékra és a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti munka végzésére vonatkozik
  Befolyásolja-e az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatának hiánya az átalakulást ellenőrző könyvvizsgáló munkáját és a kiadott jelentés minősítését?"

  2011. július

  Tovább a válaszhoz


  "Ügyfelem 2010-re egyáltalán nem akar értékcsökkenési leírást elszámolni eszközeire arra való hivatkozással, hogy a válság miatt eredménye nem lenne megfelelő sem a hiteléhez, sem az esetleges pályázatokhoz. A törvény erre nem ad lehetőséget, de ezt nem fogadják el. Könyvvizsgálóként mit tehetek?"

  2011. február

   

  Tovább a válaszhoz


  "Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy tájékoztasson ha átalakulást, beolvadást, kiválást könyvvizsgálunk, akkor a kamara által kiadott formanyomtatvány vagy formai követelmény van e erre vonatkozó záró jelentésre.
  Ha igen akkor hol találom meg, ha nem akkor az egy oldalás záró jelentés elég e, vagy egy hosszabb jelentést kell leadnom."

  2009. október

  Tovább a válaszhoz


  "Háziorvosi tevékenységet ellátó betéti társaság 2005. évtől részt vesz az irányított betegellátási programban. Az OEP-től ilyen megnevezéssel kapja (kapta) a támogatást, ami a betéti társaság árbevételének kb.90 százaléka (2005 és 2006. éveben). 2007.évre vonatkozóan annak ellenére nincs az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a programra vonatkozó aláírt megállapodás, hogy a program még tart, azt finanszíroznia kellene a Pénztárnak. Ez sajnos nem egyedi eset, tudomásom szerint senkivel nincs még 2007. évre vonatkozó aláírt finanszírozási szerződése az OEP-nek. Előleget sem utalt senkinek az irányított betegellátásra.
  Könyvvizsgálóként helyesen járok-e el, ha a független könyvvizsgálói jelentésben hatókör korlátozásként a szerződés hiányát jelölöm meg?
  "
  2008. június
   
  Tovább a válaszhoz


  "Átalakuló társaságok tulajdonosai között elhalt tulajdonosok is vannak, akiknek tulajdonosi viszonyai a társaságon kívül álló okok miatt nem rendeződtek. Az átalakulási vagyonmérleg hitelesítésekor az ellenőrzést végző könyvvizsgálónak van-e teendője a kiadott könyvvizsgálói jelentésében a valóságtól eltérő tulajdonosi szerkezet miatt, ha egyébként az átalakuló társaság eszközei és kötelezettségei rendben vannak?"
  Tovább a válaszhoz


  "Vissza kell-e vonni a korábbi könyvvizsgálói jelentést, ha később kiderül, hogy jelentős hiba miatt ismételt közzétételre (s ehhez ismételt könyvvizsgálói jelentés kiadására) kerül sor?"
  Tovább a válaszhoz


  "Május 30. után elkészített (elkésve) beszámolóra adható-e minősítés nélküli záradék?"
  Tovább a válaszhoz