Főoldal

Keresés

Találatok száma: 1

  "1. A Társaságnál (Zrt.) belső ellenőrként kifogásoltam, hogy haszonbérleti szerződések előző évekre vonatkozó díjait, - amelyek mértékét a felek évekig vitatták és a bíróság 2015. évben ítélte meg az érvényesíthető mértéket -, a Társaság 2015. évben teljes mértékben árbevételként számolta el. A számlákon szabályosan feltüntetésre kerültek az érintett előző éves időszakok. Az utólag leszámlázott díj, jelentős mértékű, több tízmillió Ft.
  2. Hasonlóképp kifogásoltam, hogy a 2014. évi mérlegkészítés időpontját követően megkötött 2014. évi könyvvizsgálati szerződés díját 2015. évben az egyéb szolgáltatások 527 főkönyvi számlára számolták el.
  Kérdés: Az a kérdésem, hogy az üzleti évet megelőző időszakra vonatkozó bevételeket (1) és költségeket (2) hogyan kell helyesen elszámolni, árbevételként vagy egyéb bevételként (1), költségszámlára vagy egyéb ráfordításként (2)?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint árbevételként a Számviteli tv. 72.§ (1) bekezdése szerint az üzleti évre vonatkozó, szerződés szerint is akkor teljesült bevételeket lehet elszámolni.
  Az előző éveket illető bevételeket a 77.§(1) bekezdés szerint egyéb bevételnek kell minősíteni és elszámolni, miután nem az üzleti évben keletkeztek, így nem tekinthetem árbevételnek. Az összemérés elve alapján ezekkel a bevételekkel kapcsolatban nem a tárgyévben merültek fel költségek.
  Az előző évi könyvvizsgálat díját, miután a kapcsolódó szerződés a mérlegkészítést követően kötötték meg, a 81§(1) bekezdés alapján, miután ez a költség nem a tárgyévi árbevételhez kapcsolódóan merült fel, így egyéb ráfordításként számolnám el."

  2016. március

  Tovább a válaszhoz