Főoldal

Keresés

Találatok száma: 3

  "A Társaságnál 2012. évben tűzeset történt, melynek következtében jelentős dologi kár keletkezett a termelő gépekben, a saját és idegen tulajdonban lévő készletekben, valamint üzemszüneti kárt is elszenvedett a Társaság. A biztosító kárelőleget fizetett a Társaságnak három ízben: kettőt a mérleg fordulónapja előtt, egyet pedig a mérleg fordulónapja után de a mérlegkészítés napja előtt. A kárelbírálás a mérlegkészítés napjáig nem zárult le.

  Minek minősülnek a biztosító által fizetett kárelőlegek? Könyvelhető-e a számviteli törvény 77.§ (3) bekezdés alapján egyéb bevételként, vagy mindaddig amíg a kárelbírálás le nem zárul, kötelezettségként kell kimutatni a Társaság beszámolójában?

  A jogi teljességi nyilatkozatban a Társaság jogi képviselője a következőkről tájékoztatott: Mivel az elszenvedett károk pontos meghatározása hosszadalmas pl. gépszakértői illetve könyvszakértői vizsgálatot igényel, ezért a biztosító úgy döntött, - alapvetően a további üzemszüneti veszteségek minimalizálása érdekében - hogy kárelőleg fizetésével segíti elő a Társaság mielőbbi üzemi működésének beindulását. Azon túl, hogy ezek a kárelőlegek a mielőbbi helyreállítás célját szolgálják, olyan esetben, ha a jogalap nem vitatott, a biztosítók gyakorlatában - főként az ún. nagy károk esetén - a kárelőleg a később fizetendő késedelmi kamat összegének minimalizálását is szolgálja. Kijelenthető, hogy a kárelbírálás eredményeként kifejezetten további kártérítés kifizetése várható, hiszen a Társaság által elszenvedett károk jóval meghaladják az átutalt kárelőlegek összegét, ennyiben pedig a kárelőlegek visszakövetelése a kárügy jelen állása szerint kizárható. A saját álláspontom szerint a 2012. évi beszámolóban a mérleg fordulónapja előtt folyósított kárelőlegeket kötelezettségként kell kimutatni, mivel előlegről van szó. "

  2013. június

  Tovább a válaszhoz


  "A 2011/CIII. törvény alapján 2012-től baleseti adót kell fizeteni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény szerinti biztosítási kötelezettség után. A biztosítóktól kapott számlák külön soron tartalmazzák a kötelező felelősségbiztosítás díját és a baleseti adó összegét.

  Mi a baleseti adó számviteli besorolása?

  Szakmai rendezvények en, fórumokon megoszlottak a vélemények: - 53. Egyéb szolgáltatások közé sorolandó, mivel a biztosítási díj "bekerülési értéke" tartozó tétel. - 86. Egyéb ráfordítás - mint egy külön adónem. Többségünk szerint a biztosítási díjak közé sorolandó."

  2012. február

  Tovább a válaszhoz


  "Baleseti Adó (2012-től került bevezetésre) - hogy kell könyvelni?
  Szerintem a biztosítás részeként egy-összegben az 53-as számlára ."

  2012. február

  Tovább a válaszhoz