Főoldal

Keresés

Találatok száma: 3

  "Magyarországi nonprofit kft. 2011. évi működési költségeire vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás pénzügyi teljesítése 2011-ben év közben, illetve a 2011. év beszámolójának elkészítéséig megtörtént. A működésre kapott támogatások elszámolása a beszámoló elkészítéséig még nem történt meg. A számviteli törvény 77. § (2) bekezdésének d) pontja nem írja elő az elszámolást, csak a pénzügyi teljesítést. Viszont a számviteli törvény 15. § (7) bekezdésének előírása szerint csak elismert bevételt lehet az időszak eredményekor figyelembe venni. Az általam olvasott állásfoglalások egyik esetben az elszámolást szükségesnek tartja a tárgyévi egyéb bevétel elszámolásához, mások pedig csak a pénzügyi teljesítést teszik szükségessé.

  A működésre kapott támogatásokat 2011-ben lehet e egyéb bevételként szerepeltetni, ha annak pénzügyi teljesítése év közben, illetve a beszámoló elkészítéséig megtörtént, de a támogatás elszámolása csak a mérlegkészítést követően történik meg? Amennyiben a társaság az elszámolás hiányában mégis egyéb bevételként mutatja ki a támogatást és a mérlegkészítés utáni elszámolás visszafizetési kötelezettséget állapít meg, akkor a visszafizetés időpontjában kell elszámolni egyéb ráfordításkor az összeget, vagy önellenőrizni kell az adott év beszámolóját. (háromoszlopos beszámoló, ismételt közzététel)

  A válaszhoz felhasználható törvényi hivatkozás: sztv. 15. § (7) bekezdése sztv. 77. § (2) d) pontja 1/2005 számviteli kérdés Számviteli Levelek 217. számában (2010. március 18.), 4510. kérdésszám alatt "

  2012. július

  Tovább a válaszhoz


  "Egyik közhasznú nonprofit ügyfelünk felmerült költségeit az anyavállalat utólag támogatás keretében igény benyújtása alapján biztosítja a társaságnak.
  A Társaság elhatárolhatja-e a felmerült, költségek fedezetére utólagosan igényelt és kapott támogatások összegét?
  Véleményünk szerint az egyéb bevételek között a ténylegesen kapott támogatások mutathatók ki (Számviteli törvény 77.§ (2) d) pont)."

  2011. március

  Tovább a válaszhoz


  "A 250/2000 kormányrendelet alapján a vásárolt követelés vételára felett realizált bevételt az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeként kell könyvelni. Azonban az eredménykimutatásban két soron is szerepel ilyen bevétel. Egyrészt a "Kapott jutalék és díjbevételek"-nél, másrészt a "Pénzügyi műveletek nettó eredménye"-nél.
  Kérdés, hogy melyikre vonatkozik a kormányrendelet előírása, mivel ez befolyásolja a különadó alapját is."

  2011. március

  Tovább a válaszhoz