Főoldal

Keresés

Találatok száma: 2

  "A 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésének értelmében Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenőrző szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett támogatás összértékét elérő, de legfeljebb 50 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási időszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az ellenőrző szervhez benyújtandó nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.” Fentieket figyelembe véve az elszámoláshoz csatolni szükséges a könyvvizsgáló és a sportszervezet között kötött szerződés, valamint a jogszabályi rendelkezés szerinti felelősségbiztosításról szóló biztosítási kötvény hiteles másolatait. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása következtében a közreműködői díj összegének megállapításának szabálya is változott: a 2012/2013-as támogatási időszaktól kezdődően a közreműködői díj az egyes támogatási jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegének legfeljebb 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint lehet. A közreműködői költségek a támogatói határozatban jogcímenként kerültek megbontásra, így a kifizetéseket is ebben a megosztásban szükséges teljesíteni.Kérdésére válaszolva a közreműködői költségekhez több számla is kapcsolódhat, ugyanakkor a könyvvizsgálónak nem feltétlenül szükséges a sportszervezettel szerződést kötnie, hanem a közreműködő cég által kiállított számla is tartalmazhatja ezen tételeket. Amennyiben részelszámolást nyújtanak be úgy a könyvvizsgálónak a 2. számú melléklet szerinti hitelesített bizonylatokat minden alkalommal be kell nyújtania, nem csupán a záró elszámoláshoz.

  A fenti választ kaptam a TAO irodától,számomra nem teljesen egyértelműen, és megerősítést szeretnék kapni arra vonatkozólag, hogy a könyvvizsgálónak a sportszervezettel - aki a támogatást elnyerte, és aki elszámol a számlákkal és egyéb bizonylatokkal - vagy a közreműködő szervezettel - akit a sportszervezet igénybe vehet a sportfejlesztési programjának előkészítésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatban - kell-e szerződést kötnie."

  2012. július

  Tovább a válaszhoz


  "A könyvvizsgálói szerződésem 2009. május 30-án lejárt. Az éves beszámolót (az ismételt közzétételre előkészített 2007. évi éves beszámolót sem) a taggyűlés nem fogadta el 2009. május 30-ig.
  Kérdésem az, hogy 2009. évi július hónapban záradékolhatom-e a 2008. évi éves beszámolót?
  "

  2009. július

  Tovább a válaszhoz