Főoldal

Keresés

Találatok száma: 2

  "EVÁ-s Kft 2011. szeptemberében döntött a jegyzett tőke, tőke kivonással történő leszállításáról, közbenső mérleg alapján. A Kft jegyzett tőkéje 3 MFt volt, melyet 500 EFt összegre kívánt a társaság leszállítani. A döntést követően a meghirdetések után a cégbíróság 2012. januárjában jegyezte be a tőkeleszállítást. A mérleg fordulónapja: 2011. december 31., mérlegkészítés időpontja 2012. március 31. A tőkeleszállításról szóló döntésnél a társaság közbenső mérlegében az Eredménytartalék (-)12 EFt volt, mérlegszerinti eredménye (adófizetési kötelezettség számítása uán) 3.000 EFt. Az éves beszámolóban az Eredménytartalék (-12), adózás utáni eredménye 4.000 Ft.

  A 2011. éves adózott eredmény felosztásánál figyelembe kell-e venni, hogy a közbenső mérlegben szereplő mérlegszerinti eredmény a jegyzett tőke csökkentés arányának megfelelő mértékben már a tőke kivonás része lesz 2012-ben, vagy a 2011. évi teljes adózott eredmény osztalékként történő kifizetéséről kell döntenie a társaság taggyűlésének? A cégbírósági végzés időpontjában a döntés időpontjában lévő közbenső mérleg alapján könyveli a tőkeleszállítást a társaság?

  Az évzáró mérleg készítésénél még nem veheti figyelembe a jegyzett tőke csökkenését a társaság. Az éves adózott eredményből a tőkekivonással nem érintett összegről dönthet a taggyűlés, hogy osztalékként kifizeti-e. Amennyiben nem kívánja osztalékként kifizetni a tőke kivonással nem érintett összeget, azt eredménytartalékba helyezi, ezt már nem lehet a tőkekivonásnál a jegyzett tőke leszállítás arányában kivonni."

  2012. március

  Tovább a válaszhoz


  "Egy bevételi EVA hatálya alá tartozó Bt. szeretne beolvadni egy Kft-be. Véleményem szerint előtte ki kell jelentkeznie az EVA hatálya alól és el kell készíteni a sztv. szabályai szerint a nyitómérlegét. Ezt az átalakulást auditáló könyvvizsgálótól független könyvvizsgálóval auditáltatni kell. Az átalakulás egyben azt is jelenti, hogy ki kell lépnie az EVA hatálya alól. Az átalakulási vagyonmérleg tervezetek és vagyonleltár tervezetek ez után készíthetők csak el. A vagyonmérleg tervezet fordulónapja lehet azonos az EVA státusz megszüntetésének napjával. Neked mi erről a véleményed? Most kértek erre vonatkozóan tőlem árajánlatot, de a bevételi EVA státusz elbizonytalanított."

  2009. január

  Tovább a válaszhoz