Főoldal

Keresés

Találatok száma: 2

  "Bérelt ingatlanon végzett felújításhoz kapcsolódóan kapott kártérítés elszámolása

  Háttér

  Egy ügyfelünk (szálloda) 2010. évben az általa bérelt ingatlanon bekövetkezett káresemény miatt a károk helyreállítása során jelentős összegű értéknövelő beruházásokat is végrehajtott, melynek összegét könyveiben bérelt ingatlanon végzett felújításként aktiválta.

  Ügyfelünk a kár bekövetkeztekor a bérlet ingatlanon végezett beruházás eszközeire vonatkozóan saját nevére kötött érvényes vagyonbiztosítással rendelkezett, ezért saját biztosítójától a bérelt ingatlanon keletkezett károk megtérítésére kártérítést kapott. szálloda és a bérbeadó közötti bérleti szerződés arról rendelkezik, hogy az esetleges károk helyreállíttatása a bérlő feladata

  A szálloda a kapott kártérítés teljes összegét 2010. évben egyéb bevételként számolta el.

  A káresemény következtében a szálloda, mint bérbevevő által helyreállított, és újonnan aktivált eszközök közül, csak egy eszköz szerepelt már a káreseményt megelőzően önálló eszközként a nyilvántartásokban, melynek selejtezése a kár bekövetkezte után nem történt meg 2010-ben. A káresemény során érintett többi eszköz a szálloda bérbeadójánál volt/van nyilvántartva. A szálloda a kapott kártérítés összegét sem részben, sem egészben nem adta tovább bérbeadója számára.

  Ügyfelünk előző éves beszámolójának könyvvizsgálatát egy másik könyvvizsgáló végezte, aki a fentiekben részletezett elszámolással kapcsolatban az összemérés elvére történő hivatkozással azt az álláspontot képviselte, hogy a kapott kártérítés egyösszegű elszámolása nem helyes, mert annak a kártérítés során felújításként aktivált összegre jutó részét az aktivált költségek értékcsökkenésével arányosan lehetne csak bevételként elszámolni, azaz a kártérítés felmerülésének évében a kapott összeg egy részét el kellett volna határolni. Véleménye szerint ennek következtében az egyéb bevételek az el nem határolt összeggel túlértékeltek voltak, amelyet a könyvvizsgáló jelentős hibának minősített, ezért véleményét, korlátozott záradékkal látta el.


  Kérdés

  1. Az Önök véleménye szerint 2010. évben mi lett volna a fentiekben vázolt tranzakciónak a helyes számviteli elszámolása?
  2. Amennyiben a szálloda a hibát nem javítja, akkor a 2011. évi könyvvizsgálói jelentésnek milyen véleményt kell tartalmaznia (ha az érintett tételek hatása meghaladja a számított lényegességi küszöbértéket a mérlegsorokat érintően)?"

  2011. december

  Tovább a válaszhoz


  "A gazdasági társaságnál (kft) a 2009. évi beszámoló lezárása és könyvvizsgálata (tiszta jelentés) után APEH vizsgálat indult, mely színlelt ügyletet tart fel.
  A könyvvizsgálói jelentést az APEH határozat alapján visszavontuk. Időközben új könyvvizsgáló társaságot választott a kft a 2010. évi beszámoló vizsgálatára.

  Kérdésünk lenne, hogy mivel a jelentésünket visszavontuk a feltárt tények alapján kötelesek vagyunk-e a 2009. évet újra könyvvizsgálni, vagy az új könyvvizsgáló végzi el az ismételten közzéteendő beszámoló könyvvizsgálatát."

  2011. augusztus
   

  Tovább a válaszhoz