Főoldal

Keresés

Találatok száma: 42

  "Egy kft-nél nem kötelező a könyvvizsgálat, de könyvvizsgálat ellátására saját elhatározásából könyvvizsgálót vesz igénybe, és a legfőbb szerv döntött a könyvvizsgáló megválasztásáról.

  Kérdés
  Kérdésem arra irányul, hogy a cégbírósági bejegyzési kötelezettség vonatkozik-e a nem jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgáló bejegyzésére.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint a megbízás elfogadásával ugyanazok a szabályok vonatkoznak a könyvvizsgálatra, mint a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatra, azaz a könyvvizsgálót ebben az esetben is be kell jegyezni a cégnyilvántartásba. "

  2019. február

  Tovább a válaszhoz


  "Eddig úgy tudtam, hogy könyvvizsgáló cég csak éves beszámolót készíthet. Más kollégák is ezt mondták, de igazából nem tudták megmondani, mi alapján

  Kérdés
  Szeretném megtudni, hogy könyvvizsgáló cég saját magának készíthet-e mikrogazdálkodói beszámolót, ha a követelményeknek megfelel.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint igen, mivel az éves beszámolóra való hivatkozás a régi kamarai szabályozásban volt benne, és a mostaniban erre utaló részt nem találtam"

  2018. április

  Tovább a válaszhoz


  "Egy Kft. tulajdonosa 2017. decemberben arról döntött, hogy a céget átalakítja részvénytársasággá, melynek más lesz a könyvvizsgálója. Az átalakulást a cégbíróság 2018 márciusában bejegyezte. Mint a Kft. könyvvizsgálója, a 2017. december 31-i beszámoló könyvvizsgálatát majdnem teljesen elvégeztük, viszont az ügyvezetői mandátummal kapcsolatos problémák miatt nem került elfogadásra az átalakulás bejegyzése előtt, nem volt taggyűlés. A Kft. már megszűnt, tehát csak az Rt. tud közgyűlést tartani, amelyen a beszámoló elfogadása napirendre kerül. Valószínűleg a 2018. január 1-től az átalakulásig terjedő időszak beszámolójának könyvvizsgálatára is cégünket szeretnék felkérni.

  Kérdés
  Jelent-e problémát, hogy a 2017. december 31-i, illetve a 2018. évi tört időszakról szóló beszámoló elfogadásakor a cégnyilvántartás szerint bejegyzett könyvvizsgáló nem cégünk, hanem az Rt. könyvvizsgálója?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Az átalakulás során megalakult Rt. a korábbi Kft. jogutódja, tehát a Kft-vel kötött könyvvizsgálati szerződés továbbra is érvényes. Nem találtam jogszabályi előírást, amely kimondaná, hogy kizárólag akkor lehet könyvvizsgálói jelentést kibocsátani, ha a cégnyilvántartásban könyvvizsgálóként szereplünk, de lehetséges, hogy nem voltam elég figyelmes."

  2018. április

  Tovább a válaszhoz


  "Egy Kft. egyszerűsített éves beszámolóját a vállalkozás folytatásának elve alapján készítette, mely információ a kiegészítő mellékletben rögzítésre került. A rendelkezésemre álló információk alapján a vállalkozás folytatásának elve a beszámoló készítése során, nem helytálló, ezért a véleménynyilványítás visszautasítása vélemény kiadását tervezem. Nem áll rendelkezésre olyan alternatív megoldás, elfogadható tény, amivel a vállalkozás folytatásnak elve igazolható/bizonyítható lenne."

  Kérdés
  A véleménynyilvánítás visszautasításának alapja szakasznak mennyire kell részletesnek lennie?
  Elégséges, ha ez a szakasz csak azt az egy fő dolgot tartalmazza, ami miatt a véleménynyilvánítás visszautasítása történik, vagy egyéb a beszámoló egyes soraira vonatkozóan is fel kell sorolni azokat az eltéréseket, amiket megállapítottam, hasonlóan, mintha tiszta záradékot adnék figyelemfelhívással?
  Hogyan kerülhető el, hogy a könyvvizsgálói jelentés ebben az esetben ne legyen önmagát beteljesítő jóslat?
  Hol lelhető fel olyan irodalom, cikk, felsorolás stb. ami az 570. témaszámú standard A33-as pontjában leírt „… rendkívül ritka esetekben megfelelőnek tarthatja a véleménynyilvánítás visszautasítását ..”-ra magyarázatot, eligazítást ad? Kérem, definiálják, mit értsek ez alatt?
  Mikor kell felszámolás alapú számvitelt készíteni? Ha egy szállító (aki egyben a Kft. kisebbségi tulajdonosa is) felszámolási eljárást kezdeményezett a cég ellen, és a cég nem tudja a szállítót kifizetni, ez már elégségesek ok a felszámolás alapú számvitel alkalmazására, és/vagy a beszámoló ilyen elvek alapján történő elkészítésére, vagy, ha nem mik azok a kumulatív, vagy egyéb hatások, szempontok, amikor ez bekövetkezik?"

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A könyvvizsgálói jelentés véleménynyilvánítás visszautasításának alapja szakasznak elégséges, csak a fő dolgot tartalmaznia. Miden egyéb megállapítást a könyvvizsgálói munkaprogramban kell rögzíteni, továbbá a vezetés felé kommunikálni, például vezetői levélben, a nem helyesbített hibás állítások hatásainak átadásával.

   2017. július

   

  Tovább a válaszhoz


  "Társaságunk a könyvvizsgálati dokumentációkat elektronikus (WORD, EXCEL, PDF) formában őrzi. A papír alapú dokumentációkat is beszkenneljük és az eredeti papír alapú dokumentációt megsemmisítjük, az alábbiak kivételével: - eredeti, aláírt éves beszámoló és üzleti jelentés, - eredeti, aláírt teljességi nyilatkozat, - eredeti, aláírt határozat a beszámoló elfogadásáról. Az MKVK különböző rendezvényein különböző "listák" hangzanak el arról, hogy mi az, ami meg kell, hogy legyen nálunk papír alapon is, pl. a társaság eredeti (!) készletleltára, a vevői-szállítói egyenlegközlők, stb.

  Mik azok a dokumentumok, amiket eredeti példányban, papír alapon is meg kell őriznünk? Kérem, sorolják fel őket, esetleg a honlapon is közzé lehetne tenni, mert ha jól tudom, erre jelenleg nincs egységes előírás, vagy ha van ilyen előírás, akkor kérem, adják meg annak a forrását. (Nem azt kérem felsorolni, hogy mit kell megőrizni, hanem azt, hogy mit kell eredeti, papír formában megőrizni, mely dokumentumokra nem elég, ha csak szkennelt, PDF formában vannak meg.)

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.

  Megítélésem szerint elegendő a beszámolót (+ az üzleti jelentést), a teljességi nyilatkozatot és a határozatot megőrizni eredeti, papír alapú példányban, bár szerintem ezek a dokumentumok sem veszítenének a hitelességükből akkor sem, ha nem papíron, hanem szkennelve, PDF formátumban őriznénk meg őket."

  2017. március

  Tovább a válaszhoz


  "Gazdasági területen vezető beosztás mellett milyen esély van a könyvvizsgálói tevékenység folytatására? A munkáltatói hozzájárulás biztosított,- mivel aláírási jogkör van a társaságnál? A könyvvizsgálói tevékenység folytatható-e munkaviszony mellett ? Illetve milyen hátrányos következményei vannak az ilyen jogviszonynak? ( pl. Sűrűbb ellenőrzés )
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat:
  Nem tudom a választ,- mivel nem tudom mi a gyakorlat ebben a körben. De azt tapasztalom,- hogy a környezetemben már több olyan könyvvizsgáló is van,- aki gazdasági társaságnál vezető pozíciót tölt be munkaviszonyban,- és mellette könyvvizsgál. (Azt nem tudom, hogy bejelentette-e vagy sem.) Nem tudom, hogy hogy fér össze ez a két felelősségteljes beosztás, de én is kaptam felkérést munkaviszonyra, ezért foglalkoztat a kérdés.

  2017. február

  Tovább a válaszhoz


  "A tárgyévi könyvvizsgálatára megbízási szerződést kötött a könyvvizsgálóval, azonban - a megbízási szerződésben vállalt kötelezettsége ellenére a megválasztást a cégbíróságnak nem jelentette be. Időközben a társaság tulajdonosai kicserélődtek. A mérlegfordulónap után, de a tárgyév beszámolójának elkészülte előtt a társaság új könyvvizsgálót választott, amely választást a cégbíróságnak is bejelentve a cégkivonat is tartalmaz.
  Kérdés
  A tárgyévi beszámoló könyvvizsgálatára - amely az új könyvvizsgáló megválasztását követő időszakban történik, ki jogosult az éves beszámolóról könyvvizsgálói jelentést kiadni. Mi a helyes eljárás a régi könyvvizsgáló részéről, mivel vele ezen tényt hivatalosan nem közölték? Jogosult-e a tárgyévben részére kifizetett megbízási díjat megtartani, mivel az nem volt kötve a jelentés kiadásához?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  A tárgyévről könyvvizsgálói jelentés kiadására kizárólag a jelentés kiadásának időpontjában a cégjegyzékben is szereplő "új" könyvvizsgáló jogosult. A régi könyvvizsgáló a megbízási szerződésben szabályozottak szerint jogosult érvényesíteni azt a könyvvizsgálói díjat, amely a tárgyévben végzett könyvvizsgálói munkájának ellenértéke, függetlenül attól, hogy az auditot nem ő végezte.
  "

  2016. március


  Tovább a válaszhoz


  "Ügyfeleim szociális szövetkezet létrehozását tervezik a 2013. évi V. törvény előírásainak megfelelően.
  Kérem segítségüket annak eldöntésében, hogy a új Ptk. előírásai alapján új szövetkezet megalakulásakor kötelező-e könyvvizsgáló választása, vagy csak abban az esetben, ha a számviteli törvény előírásai szerint az szükséges. A 2006. évi V. törvény 2014. március 14-ig hatályos előírásai alapján csak abban az esetben volt kötelező a könyvvizsgáló választása, ha a számviteli tv. vagy a szövetkezet alapszabálya azt előírta. Az új szabályozás azonban a fenti kitételt nem tartalmazza, de egyértelműen nem is rögzíti, hogy a Szövetkezet működése során köteles mindvégig könyvvizsgálót megbízni beszámolójának véleményezésével.
  "

  2015. január

  Tovább a válaszhoz


  "2009.09.01-jén beolvadt társaságunkba egy másik társaság. A beolvadás során elkészült a végleges vagyon mérleg és a végleges vagyonleltár is, mindkettőt könyvvizsgáló hitelesítette. A vagyonmérlegben átértékelés nem szerepelt, a megszűnő (jogutód) társaság tárgyi eszköz analitikája alapján került összeállításra. Társaságunk a végleges vagyonleltár alapján a leltár szerinti vagyonértéken (korábbi nettó érték) aktiválta a tárgyi eszközöket, vette készletre a készleteket stb. A tárgyi eszközöknél a vagyonleltár szerint - mint a beolvadást hitelesen alátámasztó számviteli bizonylat szerint vettük nyilvántartásba az átvett eszközöket. Többek között nyilvántartásba vettünk egy "park felépítmény" címszóval a leltárban szereplő eszközt, mely a társaság tulajdonába került parknak (földterület), a korábbi években történő kialakítását tartalmazza feltételezésünk szerint. 2009 óta erre a park felépítményre elszámoljuk évenként a 6%-os értékcsökkenést. 2011 évben új könyvvizsgáló érkezett társaságunkhoz, aki ezt az elszámolási módot nem fogadja el, és kötelezni akarja társaságunkat arra, hogy értékbecslést csináltassunk, ami alapján meghatározza az értékbecslő, hogy mennyit érnek a padok, a térburkolat, a murva burkolat, a tó, a tavi halak és a tó növényzete stb. Társaságunk számviteli politikájában nem választotta a piaci értéken való értékelést.
  Helyesen járt-e el társaságunk akkor, amikor a vagyonleltár alapján vettük készletre az ott meghatározott megnevezéssel és vagyonértékkel az eszközt? Lehet-e egy park építést úgy minősíteni - egy beruházási egységnek -, mint egy épületet, ahol szintén nem leltározzuk külön-külön a villanyszerelést, bádogozást stb.? Kötelezheti-e a könyvvizsgáló társaságunkat, hogy értékbecslés alapján módosítsuk számviteli nyilvántartásunkat, illetve jogszerűen jár-e el, ha értékbecslés el nem végzése esetén a beszámolónkra korlátozó záradékot ad?
  Véleményem szerint:
  1. A vagyonleltár a beolvadás számviteli alapbizonylata, amelyet a könyvvizsgáló hitelesített, ezért ez a beolvadás könyvelésének alapbizonylata, ami konkréten azt jelenti, hogy attól, az abban foglalt meghatározásoktól és vagyonértékektől jog szerint eltérni nem lehet.
  2. A földterületből akkor lesz park, ha az "megépítik". A "megépítés" ugyanolyan építési beruházás, mint az ingatlan építés. A park kialakítása során elszámolt tervezési, kivitelezési költségeket, műszaki ellenőrzési költségeket mint egységes beruházás kell aktiválni és a használati idő figyelembe vételével a számviteli törvény szabályai szerint érték csökkenteni. "

  2013. január

  Tovább a válaszhoz


  "A "Javaslat a könyvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározásához" közleményben a mérlegfőösszeg - árbevétel alapján ajánlott díjazás alternatíva vagy kettős feltétel? Én dönthetem el, hogy melyik alapján szeretném a díjazásom vagy mind a két feltétel együttes alkalmazásával kell a díjamat megállapítanom.

  Tovább a válaszhoz