Főoldal

Keresés

Találatok száma: 9

  "Egy kft-nél nem kötelező a könyvvizsgálat, de könyvvizsgálat ellátására saját elhatározásából könyvvizsgálót vesz igénybe, és a legfőbb szerv döntött a könyvvizsgáló megválasztásáról.

  Kérdés
  Kérdésem arra irányul, hogy a cégbírósági bejegyzési kötelezettség vonatkozik-e a nem jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgáló bejegyzésére.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint a megbízás elfogadásával ugyanazok a szabályok vonatkoznak a könyvvizsgálatra, mint a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatra, azaz a könyvvizsgálót ebben az esetben is be kell jegyezni a cégnyilvántartásba. "

  2019. február

  Tovább a válaszhoz


  "Eddig úgy tudtam, hogy könyvvizsgáló cég csak éves beszámolót készíthet. Más kollégák is ezt mondták, de igazából nem tudták megmondani, mi alapján

  Kérdés
  Szeretném megtudni, hogy könyvvizsgáló cég saját magának készíthet-e mikrogazdálkodói beszámolót, ha a követelményeknek megfelel.

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint igen, mivel az éves beszámolóra való hivatkozás a régi kamarai szabályozásban volt benne, és a mostaniban erre utaló részt nem találtam"

  2018. április

  Tovább a válaszhoz


  "A "Javaslat a könyvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározásához" közleményben a mérlegfőösszeg - árbevétel alapján ajánlott díjazás alternatíva vagy kettős feltétel? Én dönthetem el, hogy melyik alapján szeretném a díjazásom vagy mind a két feltétel együttes alkalmazásával kell a díjamat megállapítanom.

  Tovább a válaszhoz


  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény hatálybalépésekor természetesen mindenkinek illett tanulmányozni a törvény szövegét. Ugyanakkor így utólag felmerülnek még kérdések, melyeket szeretnénk megérteni ill. választ kapni.

  Véleményem szerint ezek a kérdések most azért is aktuálisak, mert a gazdasági válság miatti ügyfélkiesések következtében, valamint a tervezett értékhatár emeléssel lehetséges, hogy sok könyvvizsgáló kénytelen lesz a szakmáját ill. hivatását feladni ill. sok-mindent átgondolni. Emellett sok szüneteltető tagnak szűnt meg a korábbi munkahelye, vagy a válság miatt elbocsátották a korábbi munkahelyéről így gondolkodnak a könyvvizsgálói tevékenység végzésében. Tehát a probléma a tagság (aktív ill. szüneteltető) zömét érintheti.

  A kérdéseim a következők lennének:

  1. Egy könyvvizsgáló társaságban munkaviszony keretében dolgozik aktív ill. szüneteltető tagi státuszú könyvvizsgáló. Ugyanis általában a szüneteltető tagok azért választották ezt a státuszt, mert lehet, hogy van/volt máshol (nem könyvvizsgáló cégnél állása). Ugyanakkor – amennyiben nem teljes munkaidőben dolgozik/dolgozott – még részmunkaidőben dolgozhat egy könyvvizsgáló társaságnál.

   A szüneteltető státuszú kolléga besegíthet-e az aktív tagnak a könyvvizsgálati munkában, természetesen az aktív tag a választott könyvvizsgáló, így a beszámolót is természetesen Ő véleményezi. Ha igen milyen formában, ezt lehet-e valamilyen szinten rögzíteni a megbízási szerződésben (pl. közreműködőként).
  2. A Törvény 1§ (2) bekezdésének szövegében van egy olyan megfogalmazás, idézem „Az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti feltétel teljesítésétől - indokolt esetben - el lehet tekinteni a természetes személynél, ha munkáltatója (foglalkoztatója) írásban nyilatkozik arról, hogy a kérelmező a kamarai tag könyvvizsgálói minőségéből adódó feladatait megfelelően el tudja látni, valamint, hogy az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek érvényesítésével nem akadályozza a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelő ellátását.”

   Ezt pontosan hogyan kell értelezni. Pl. Ha valaki egy vállalatnál dolgozik egy pénzügyi osztályon – pl. kötetlen munkaidőben – akkor az ideje elegendő lehetne más cég könyvvizsgálatára is. Természetesen ha az összeférhetetlenségi szabályoknak megfelel. Ilyen esetben adhat-e ki igazolást a munkahely, ill. pontosan milyen munkahelyekre értendőek, mert ha valaki nem köztisztviselő, akkor lehetséges, hogy egy teljesen más harmadik cégnél (pl. cég nincs kapcsolatban a munkahelyével) meg tudja őrizni a függetlenségét.
  3. Tekintettel a jelenlegi gazdasági válságra és annak hatására, valamint a tervezett értékhatár emelésekre - ami sok könyvvizsgáló munkáját (hivatását) és így a megélhetését veszélyezteti ez pedig anyagi függőséget is okoz, és sérülhet a függetlenség, de hasonló most már a szüneteltetőek esetében is - tervezik-e a szüneteltető státuszú könyvvizsgálónak valamilyen szintű könyvvizsgálói munka lehetőségét (mint aláíró, eljáró vagy helyettesítő személy, de korlátokkal pl. maximum 2 cég vállalása) a szakma gyakorlására természetesen a szüneteltető tagsági díj emelése mellett? A szüneteltető tag is részt vesz a szakmai továbbképzéseken, részt vesz/vehet a Kamara munkájában.
   lehet, hogy ez magyar sajátosság, de a könyvvizsgálói társadalom és struktúra is más hazánkban mint sok EU-s tagállamban.

  2011. június


  Tovább a válaszhoz


  "Egy könyvvizsgált ügyfelemmel kapcsolatosan büntetőügyben tanúként kíván a rendőrség meghallgatni.
  Kérem szíves útmutatásukat, mi az ilyenkor követendő eljárás. Érzésem szerint az üzleti titok megtartása miatt tanúként nem nyilatkozhatok, de nem találtam erre vonatkozóan a kamarai tv-ben útmutatást. Éppen ezért kérem, hogy válaszukban a jogszabályi hivatkozást is szíveskedjenek elküldeni!"

  2009. október

  Tovább a válaszhoz


  "Kellemetlen ügyemben kérem véleményüket, állásfoglalásukat, miszerint az egyik ügyfelem(gazdasági társaság; KFT), ahol könyvvizsgáló vagyok, huzamosabb ideje (több, mint 2 éve ) nem fizeti a díjamat.

  A díj nem fizetés egyrészt a nagyfokú árbevétel kiesése miatt következett be, másrészt a hiányos forgótőkét pótolta a könyvvizsgáló
   és a könyvelő meg nem fizetett díjával. Hát itt tartunk.
  A tulajdonos elmondása szerint most eladásra kínálja cégét(jelenleg ez van folyamatban), és szándéka szerint az értékesített javakból kíván kifizetni.
  Több személyes és hivatalos levélváltás  jegyzőkönyv erősíti meg a tartozás tényét.
  A 2007-s évre e miatt is figyelemfelkeltő záradékot adtam a cégnek.

  Az eddigi jogszabályok több védelmet adtak a könyvvizsgálónak(Gt 

  törvény), nem mintha ez sokat jelentett volna az esetben, ha nem kívánják valami okból megfizetni a díjunkat.

  A cég tudomásul vette felvetéseimet (még a törvénysértő magatartást is), szóban és aláirt módon is igéretett tett a  tartozásának megfizetésére, ez azonban kínosan elhúzódik.

  Az utolsó felszólításom révén a felszámolási eljárást is kilátásba helyeztem, jobb híján, de furcsán néz ki, amikor a könyvvizsgáló kéri a a felszámolási eljárás elindítását.

  A követelés behajtás épp ilyen kellemetlen dolog a számomra.

  A helyzet pikantériája, hogy a cég 2008-tól már nem kötelezhető a könyvvizsgálatra, és így áttekintésem sem lehet a dolgok felett, és különben is egy eladott cégnél még a jogutódlással is az új cégtulajdonos hozza a könyvvizsgálóját.

  A dilemmámat az is jelenti, ha tovább várok, és nem lépek, akkor nem kapom meg a díjamat, ha a felszámolás felé lépek, akkor a tulajdonos szerint " nem kapok semmit se" figyelmeztetés ért."

  2008. november

  Tovább a válaszhoz


  "A bírósági eljárások során kérdésként merül fel, hogy zártkörűen működő társaságok (Kft-k, Zrt-k esetében) értékelésére, üzleti értékének a meghatározására, egy társaságban lévő részesedés piaci értékének a megállapítására bejegyzett könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő jogosult-e, vagy arra kizárólag tőkepiaci szakértő jogosult. (A tőkepiaci szakértőként történő nyilvántartásba vétel feltétele okleveles könyvvizsgálói képesítés befektetési vállalkozási minősítéssel).

  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 3. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívül egyéb szakmai szolgáltatásként a bejegyzett könyvvizsgáló jogosult gazdálkodó értékelésére.
  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott Igazságügyi Könyvszakértők Módszertani Útmutatója a könyvszakértői tevékenységgel kapcsolatban rögzíti, hogy a könyvszakértői feladatok közé tartozhat például részesedések piaci értékének a meghatározása.

  Fentiekre tekintettel, tisztelettel kérem annak megerősítését, hogy egy bejegyzett könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő jogosult társaságok értékelésére, üzleti értékének megállapítására, egy társaságban lévő részesedés piaci értékének a megállapítására. Kérdésem feltevését indokolta, hogy egyes bejegyzett könyvvizsgálók, akik igazságügyi adó-, könyv- és tőkepiaci szakértőként is tevékenykednek, vitatják a bíróságon folyó eljárás során a pénzügyi intézményi minősítéssel is rendelkező bejegyzett könyvvizsgálók, igazságügyi könyvszakértők kompetenciáját a cég-, illetve részesedés értékelés területén. Ezen szakértők, akiknek az igazságügyi szakértői véleménye felülvizsgálatra került, a cég-, illetve részesedés értékelést önálló, a tőkepiaci szakértői tevékenységhez tartozó kompetenciának tekintik.
  Véleményem szerint az ilyen irányú megkülönböztetés a jogszabályi előírásokból nem olvasható ki, és ha ez a köztudatban elterjedne, akkor a Kamarai törvényben rögzített, könyvvizsgálók által végezhető tevékenységgel összeütközésbe kerülnek, és több könyvvizsgáló kollega érdekét sértené."

  2008. szeptember

  Tovább a válaszhoz


  "Két - összeolvadó - társaság könyvvezetését ugyanaz a könyvelő iroda végzi. Az összeolvadási vagyonmérleg tervezet ellenőrzését elvégezheti-e a könyvelő iroda ügyvezetője?"
  Tovább a válaszhoz


  "2007. évben - ha a 2006. évig folytatott könyvelési tevékenységünket megszüntettük - lehetünk-e a cégnél könyvvizsgálók?"
  Tovább a válaszhoz