Főoldal

Keresés

Találatok száma: 2

  Esemény résztvevői: Finanszírozó cég (1) Bérbeadó cég (2) Bérbeadó cég ügyfele (3) Bérbeadási céllal beszerez egy cég(2) pénzügyi lízinggel finanszírozott gépjárművet , ügyfele (3) igényi szerint – szerződött igény . A Finanszírozó cég (1) pénzügyi lízing (nyílt végű) keretében átadja a gépjárművet a Bérbeadó cégnek (2). A Finanszírozó (1) a törlesztés részleteiről számlát állít ki a bérbeadó cég (2) felé , a számla tartalma : • Tőke (legyen 15 egység nettó) • Kamat (legyen 4 egység nettó) (FK81 vagy FK87) --- (összesen 19 egység nettó) A bérbeadó (2) ennek megfelelően számlát állít ki ügyfelének (3) , számla tartalma – szerződött : • Bérleti díj (19 egység nettó)

  Kérdés
  Kérdés: A Bérbeadó (2) cég szempontjából, a fenti esetben a (4 egység) kamat közvetített szolgáltatás(FK81) vagy kamat ráfordítás (FK87)

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Mivel a kamat a bérbeadó költsége, ezért közvetített szolgáltatásnak minősítenénk.
   

  Tovább a válaszhoz


  "A Hpt. 103. §. hatálya alá nem tartozó - hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő – pénzügyi vállalkozás az által nyújtott kölcsönök törlesztési késedelméhez kapcsolódóan rendszeresen jut késedelmi kamatbevételhez, melyet hosszú évek óta az egyéb bevételek között szerepeltet a magyar számviteli törvény szerinti beszámolójának eredménykimutatásában. Szakemberekkel történt konzultáció során felmerült, hogy ez a gyakorlat téves, mert úgy gondolják, hogy az előbbiek szerinti késedelmi kamatbevételeket helyesen nem az egyéb bevételek között, hanem a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek között kell szerepeltetni a pénzügyi vállalkozás eredménykimutatásában.
  Kérdés
  A Hpt. 103. §. hatálya alá nem tartozó - hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő – pénzügyi vállalkozás által nyújtott kölcsönök törlesztési késedelméhez kapcsolódóan kapott késedelmi kamatot az egyéb bevételek vagy a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek között kell szerepeltetni a késedelmi kamatbevételt realizáló pénzügyi vállalkozás eredménykimutatásában?
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményem szerint nem a szakemberek előbb idézett véleménye, hanem a pénzügyi vállalkozás eddigi gyakorlata a helyes, mert a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többszörösen módosított 250/2000.(XII.24) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban: SztvVhr.) 10. § (2) bek. d./ pontja csak a bankkölcsönhöz kapcsolódó késedelmi kamatra tartalmaz előírást, ami a szó nyelvtani értelméből következően kizárólag a hitelintézetre (bankra) vonatkozik, pénzügyi vállalkozásra pedig nem, mert a pénzügyi vállalkozás által nyújtott kölcsön vagy hitel semmiképpen nem nevezhető bankkölcsönnek. Igy a Hpt. 103. §. hatálya alá nem tartozó - hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő – pénzügyi vállalkozás az által nyújtott kölcsönök törlesztési késedelméhez kapcsolódóan kapott késedelmi kamat esetében az Sztv. Vhr. speciális előírása hiányában a számviteli törvény (a továbbiakban: Sztv.) 77. § (2) bek. b./ pontjának előírásait kell alkalmazni, mely szerint a kapott késedelmi kamat egyéb bevételként számolandó el. Nem változtat a helyzeten az Sztv. Vhr.28. § (1) bek. azon előírása sem, hogy a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő pénzügyi vállalkozás – többek között – köteles alkalmazni az Sztv. Vhr. 10. § (1) – (6) bek.-ben foglalt előírásokat. Az előbbi előírás csakis azt jelentheti, hogy a pénzügyi vállalkozás az Sztv. Vhr. 10. § (1) – (6) bek.-ben foglalt előírásokból mindazon előírásokat köteles alkalmazni, melyek az ezen jogszabályhelyek szövege alapján minden pénzügyi intézménynél alkalmazandó, de semmi esetre sem jelentheti azt, hogy a pénzügyi vállalkozásnak alkalmazni kellene azon előírásokat, melyeket ezen jogszabályhelyekben kifejezetten csak a pénzügyi intézmények egy részére (pld. hitelintézetekre nevesítettek). Igy a pénzügyi vállalkozás nem köteles alkalmazni az Sztv. Vhr. 10: § (2) bek. d./ pontjában foglalt bankkölcsönök utáni késedelmi kamatra vonatkozó előírást, melyet a jogszabályszövegből következően kifejezetten csak a bankokra nevesítettek. Igy a pénzügyi vállalkozás által nyújtott kölcsönök törlesztési késedelméhez kapcsolódóan kapott késedelmi kamat elszámolására az Sztv. 77. §. (2) bek. b./ pont előírását kell alkalmazni és azokat egyéb bevételként kell elszámolni."

  2017. április

  Tovább a válaszhoz