Főoldal

Keresés

Találatok száma: 1

    "Az új költségvetési számviteli jogszabály (4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet ) 1. § (4) bek. alapján 2014-ben a költségvetési szerveknél a kisértékű tárgyi eszközök értékhatára 200.000 Ft-ra nőtt. R. 1.§. 4.bek. kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, A R, 17.§.2. bek. szerint a kisértékű eszközök beszerzési értéke üzembehelyezéskor egyösszegben elszámolandó. 17. § (1) Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni. Az értékcsökkenésre a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdését kell alkalmazni. (2) A kisértékű immateriális javak bekerülési értéke a beszerzéskor, a kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezéskor, használatba vételkor terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó. Az Önkormányzat vagyonkimutatásban ki kell mutatni a használatba vett kisértékű eszközöket is, beleértve az önkormányzati intézménynél ilyen címen nyilvántartott vagyont is. 30. § (1) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatása a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és kötelezettségeinek adatait mutatja be. (3) A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken kívül tartalmazza: a) a "0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát,..
    1.)Szakmai vita alakult ki abban, hogy 2014-től kötelező-e minden 200.000 Ft alatti beszerzési értékű immateriális jószágot, tárgyi eszközt egyösszegben elszámolni, vagy pedig továbbra is választható a kisértékű eszközöknél a 200.000 Ft. alatti értékhatár is, a költségvetési intézmény vagy egységes számviteli politika alkalmazása esetén a fenntartó számvitel-politikai döntése szerint, azaz az értékhatár tekintetében van-e választási lehetőség? 2.) Mi a teendője a költségvetési intézménynek a Kormányrendelet 30.§.1.bek-ben leírt vagyonkimutatás készítéssel kapcsolatban, beleértve a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközöket, immateriális javakat, készleteket, valamint a nemzeti vagyonba tartozó kulturális javakat is?
    1.kérdésnél véleményem szerint a 200.000 Ft értékhatár alkalmazása kötelező, választási lehetőség nincs, mert a jogszabály nem úgy fogalmaz, hogy kisértékű eszközök beszerzési értéke üzembehelyezéskor egyösszegben elszámolható, hanem azt rögzíti, hogy egyösszegben elszámolandó. Nem látok választásra vonatkozó megfogalmazást a jogszabályban. 2.kérdésnél véleményem szerint az eljárást a fenntartónak kellene szabályoznia, és az intézmény részére kiadnia. Ha nincs ilyen szabályozás, vagy utasítás, az intézménynél szükséges eljárásra vonatkozó rendelkezést jelenleg nem tudom értelmezni. Kérem ezért szíves tájékoztatásuk közlését."

    2014. február

    Tovább a válaszhoz