Főoldal

Keresés

Találatok száma: 1

  "Szállodai szolgáltatást nyújtó társaságnál tulajdonos váltás következtében új könyvvizsgáló kinevezésére került sor. Az új könyvvizsgáló kifogásolta a társaság alábbi számviteli politikai gyakorlatát: 1. A szállodai szolgáltatás saját tulajdonú ingatlanokban történik. Az ingatlanok egy része műemléki épület, más részük nem felel meg ennek a besorolásnak. A műemléki épület egyedi, jegyzett védett műemlék. A műemlék épületre nem számol el a társaság számviteli törvény szerint értékcsökkenést. Ennek két oka van: Amikor használatba vették, a törvény még nem tette lehetővé és később amikor ezt már a törvény már nem tiltotta, azért nem változtattak a számviteli politikán, mert az alábbi megfontolást vették figyelembe: „Az Sztv. 52.§ (6) bekezdése alapján pedig nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely értékéből a használat során nem veszít, vagy amelynek értéke – különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan – évről évre nő. Az Sztv. tehát nem kategorikusan tiltja műemléki épületek esetén az értékcsökkenési leírás elszámolását, hanem álláspontunk szerint megvizsgálandóvá teszi, hogy a használat során az ingatlan műszaki állapota, illetve műemléki védettségű mivoltából eredő eszmei értéke hogyan változik. Ha a műszaki, fizikai kopásból eredő csökkenést ellensúlyozza az eszmei érték változása, tehát az épület/lakások értéke nem csökken, ebben az esetben az épület/lakások után nem szabad értékcsökkenést elszámolni.” A fentiek alapján a Társaság nem módosította számviteli politikáját a műemlék épület tekintetében. 2. A nem műemléki besorolású épület esetében (annak a műemlékkel való összeépítettsége miatt is) az ingatlan egyediségére való tekintettel viszonylag magas, 70%-os maradványértéket határozott meg. Az új könyvvizsgáló véleménye szerint a műemlékre is értékcsökkenést kellene elszámolni, valamint maradványértéket szükséges megállapítani. Véleményük szerint a maradványérték mértékét ennél jóval alacsonyabban, 30% körül kellene meghatározni. Érvelésük szerint a gyakorlatban ez a szokásos mérték. A Társaság nem szeretne változtatni a számviteli politikáján. Ingatlan értékbecsléssel rendelkeznek. Az értékbecslés nemzetközi szinten készült (komoly szakértői munka), a cégcsoport többi ingatlanára is elkészült, a céget finanszírozó bankok megrendelésére. Az értékbecslést rendszeresen elvégezték.


  Kérdés
  Elfogadható-e a Társaság által alkalmazott becslés, számviteli politika? Milyen szakmai megfontolások alapján elfogadható a mérlegben kimutatott ingatlanérték? Egyetértés van-e abban, hogy különböző jellegű/minőségű ingatlanokat, mint műemlék / nem műemlék esetében eltérő politikának, számviteli becslésnek lehet helye?

  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Véleményünk szerint helyes a társaság által alkalmazott becslés és számviteli politika. Ezt az ingatlanokról készült értékbecslés is alátámasztja. Az új könyvvizsgáló által végzett könyvvizsgálat jelenleg még folyamatban van."

  2018. április

  Tovább a válaszhoz