Főoldal

Keresés

Találatok száma: 2

  "Gazdasági területen vezető beosztás mellett milyen esély van a könyvvizsgálói tevékenység folytatására? A munkáltatói hozzájárulás biztosított,- mivel aláírási jogkör van a társaságnál? A könyvvizsgálói tevékenység folytatható-e munkaviszony mellett ? Illetve milyen hátrányos következményei vannak az ilyen jogviszonynak? ( pl. Sűrűbb ellenőrzés )
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat:
  Nem tudom a választ,- mivel nem tudom mi a gyakorlat ebben a körben. De azt tapasztalom,- hogy a környezetemben már több olyan könyvvizsgáló is van,- aki gazdasági társaságnál vezető pozíciót tölt be munkaviszonyban,- és mellette könyvvizsgál. (Azt nem tudom, hogy bejelentette-e vagy sem.) Nem tudom, hogy hogy fér össze ez a két felelősségteljes beosztás, de én is kaptam felkérést munkaviszonyra, ezért foglalkoztat a kérdés.

  2017. február

  Tovább a válaszhoz


  1. A Munka törvénykönyve 106.§ a kirendelésről úgy rendelkezik, hogy a költségviselésről kirendelő és fogadó társaság megállapodhat, azonban a kirendelés feltétele, hogy arra ellenszolgáltatás nélkül kerüljön sor.
  2. A Tbj 56/A. alapján - amely bekezdés 2012.01.01-től hatályos- a Magyarországon bejegyzésre nem kötelezett munkáltató általi Magyarországra irányuló kirendelés esetén a munkáltatók megállapodhatnak (tehát nem kötelező) arról, hogy a munkavállalóra tekintettel bevallásra és bérfizetésre Magyarországon kerüljön sor.

  Kérdés:

  1. A kérdés - magyar-magyar relációban: Abban az esetben, ha a munkáltatók megállapodása alapján a fogadó fél viseli a munkaerő költségét, akkor ezt 0 Ft haszonnal, csak önköltséget tartalmazó számla útján teheti meg, amellett, hogy a munkavállalóval kapcsolatos bevallási és bérfizetési kötelezettségnek a kirendelő tesz eleget, vagy arra is lehetőség van, illetőleg az a helyes eljárás, ha a fogadó fél úgy viseli a bérköltségeket, hogy a fogadó társaság vallja és fizeti a munkavállalóval kapcsolatos béreket és járulékokat?
  2. A Tbj 56/A. bekezdés értelmezésem szerint csak külföldi munkáltatók esetén alkalmazható, mégis ennek analógiájára az 1. pontbeli kérdésre nem adható válasz, illetőleg e paragrafusra hivatkozva a magyar-magyar vállalkozásnál vall és fizet a fogadó társaság?

  1-2. Álláspontom szerint a fogadó cég vallja és fizeti a járulékokat és béreket, de a bevallásban nem találtunk ennek megfelelő kategóriát, nem tudtuk azonosítani, melyik soron kell vallani. Ezt az álláspontunkat támasztja alá a 2. pontban részletezett TBj

  2012. március

  Tovább a válaszhoz