Főoldal

Keresés

Találatok száma: 5

  "Megbízóm a Magyar Természetjáró Szövetség a A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja alapján ragaszkodik a pályázatról készült jelentésnél • FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TÁMOGATOTT PROJEKT PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL jelentés formátumhoz.
  Kérdés
  2016. január 31-ig le kell adnom egy országos projektre vonatkozó több könyvvizsgálói jelentést. Több hetes egyeztetés alapján sem tudok megállapodásra jutni velük a jelentés formátumát illetően. Annak ellenére, hogy megküldtem a Kamara 2014-ben kiadott felhívását, ragaszkodnak a független könyvvizsgálói jelentéshez, jelezték, hogy más nem fogadnak el. Ilyen esetben mi a teendőm, hogy ne kövessek el etikai vétséget.
  A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
  Közlemény a támogatások könyvvizsgálatánál használható könyvvizsgálói jelentésminta használatáról 2014. május 14-i közleménye alapján 4400 Standard szerinti ténymegállapító jelentést kellene kiadnom, de kategórikusan kijelentették, hogy ezt nem fogadják el."

  2016. február

  Tovább a válaszhoz


  "A 2014. május 14-én közzétett, a TÁMOGATÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁNÁL HASZNÁLHATÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSMINTA HASZNÁLATÁRÓL kiadott közleménnyel kapcsolatosan kérem szíves tájékoztatásukat. A 4400. témaszámú Standard "A megállapodás szerinti vizsgálatra szóló megbízás általános alapelvei" 8. pontja szerint a könyvvizsgálónak a megbízást a megbízási feltételekkel összhangban kell végrehajtania. A projekt könyvvizsgálatára a megbízási szerződést 2013-ban kötöttem meg, melyben rögzítésre került - az NFÜ által elvárt könyvvizsgálói jelentés-minta alapján -, hogy a könyvvizsgáló köteles ellenőrizni, hogy a kedvezményezett megbízó a projekt végrehajtása során az általános elszámolhatósági szabályokat betartotta-e, illetve betartott-e minden egyéb, a projektre vonatkozó rendelkezést. A projekt fizikailag megvalósult, a záró elszámolás részeként a könyvvizsgálói jelentést 2014. szeptember 30-án kell benyújtani.

  A hivatkozott közlemény figyelembevételével, illetve a megbízási szerződésre tekintettel mire vagyok köteles nyilatkozni a könyvvizsgálói jelentésben? A kérdésnek különös súlyt ad az, hogy megállapításom szerint a kedvezményezett egyes esetekben nem tartotta be a Projektre vonatkozó pályázati útmutatóban rögzített "függetlenségi" követelményt, melynek következtében a felmerült költség nem számolható el a megítélt támogatás terhére, viszont a közreműködő szervezet a benyújtott időközi kifizetési kérelem alapján a számla összegét utófinanszírozás keretében megtérítette, a Projekt megvalósítása során helyszíni ellenőrzés keretében a pályázati útmutató vonatkozó előírásának meg nem felelő szerződés-kötést nem kifogásolta. A megbízási szerződésem alapján - függetlenül az időközben kiadott közleménytől - köteles vagyok-e ezt a hiányosságot a könyvvizsgálói jelentésemben rögzíteni, vagy a kiadott közlemény alapján le kell módosítani a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést, azaz a módosítás során abból ki kell emelni az elszámolhatósági szabályoknak való megfelelés ellenőrzését, tekintettel arra, hogy azok betartását a közreműködő szervezetnek kell ellenőriznie?

  Lényegesnek ítélt törvényi hivatkozások, felhasznált szakirodalom: "Új Széchenyi Terv II. Pályázati útmutató a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú pályázati felhíváshoz" C3. Elszámolható költségek köre 22. oldal: projektmenedzsment tagjaira vonatkozó előírások - függetlenségi követelmény"

  2014. október

  Tovább a válaszhoz


  "A helyi önkormányzat kerékpárutat épített. A projektet az EU támogatás keretében végzik. A beruházás 50 M Ft feletti és Projekt könyvvizsgálatra kötelezett.
  Elvállalhatom-e a projekt könyvvizsgálatot úgy, hogy a kivitelező céget én könyvvizsgáltam 2012.évre.
  Másik kérdésem, hogy ehhez kell e költségvetési minősítés? (nem az önkormányzatot kell könyvvizsgálat alá vonni csak az EU-s Projektet.)
  Szerintem, nem kell költségvetési minősítés ehhez, mert a hivatal külön normál adószámmal rendelkezik és önálló jogalany."

  2013. július

  Tovább a válaszhoz


  "Tudtok-e nekem arra válaszolni, hogy annál a kft-nél, akinél állandó könyvvizsgáló vagyok, vizsgálhatom-e a pályázaton elnyert támogatás elszámolását.
  Kiadhatok-e a támogatás elszámolásáról igazolást, vagy másik független kollégát kell felkériük?"

  2011. augusztus

  Tovább a válaszhoz


  "EU pályázat benyújtásának előfeltételeként az előző két év (2007. és 2008.) auditált beszámolójára van szükség, az ügyfél azonban az előző két év adatai alapján nem volt könyvvizsgálatra kötelezett, ezért sem választott könyvvizsgálója nem volt, sem a szükséges auditált beszámolókkal nem rendelkezik. A pályázati kiírásnak mindenben megfelel és a beszámoló auditját is elvégeztetné, de erre már csak utólag kerülhet sor.
  Kérdésem, hogy az előző két üzleti év auditálása milyen formában történhet meg ebben az esetben?"

  2009. július

  Tovább a válaszhoz