Főoldal

Keresés

Találatok száma: 4

  "A" társaság vásárolt egy ipari ingatlant "B" társaságtól, az adásvételi szerződés szerinti ellenérték megfizetésre került, az ingatlan birtokba adása megtörtént. Az adásvételi szerződés mellett készült egy "vételi jogot alapító" szerződés is, amely alapján az ingatlan vevője mint a vételi jog alapítója hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan eladója mint a vételi jog jogosultja 2012.12.31-ig visszavásárolhatja az ingatlant. A szerződésben a vételi jog ellenértékét 4.000 e Ft-ban határozták meg , melyet a vételi jog jogosultja meg is fizetett. A megfizetett ellenérték végleges , nem kell visszafizetni akkor sem , ha az eladó nem él visszavásárlási jogával.

  A vételi jog alapítójánál a kapott 4.000 e Ft számviteli elszámolása hogyan történik. Amennyiben visszavásárlás megtörténik akkor az eladónak kell helyesbítő számlát kiállítani

  Véleményem szerint a vételi jog ellenértékét opciós díjként lehet értelmezni és mint ilyet a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell elszámolni. Szt.84.§ 7.bek. e.pont A vételi jog jogosultjánál amennyiben megtörténik az ingatlan visszavásárlása akkor a bekerülési érték része lesz, ha nem, akkor egyéb ráfordításként ki kell vezetni. "

  2012. október

  Tovább a válaszhoz


  "A 250/2000 kormányrendelet alapján a vásárolt követelés vételára felett realizált bevételt az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeként kell könyvelni. Azonban az eredménykimutatásban két soron is szerepel ilyen bevétel. Egyrészt a "Kapott jutalék és díjbevételek"-nél, másrészt a "Pénzügyi műveletek nettó eredménye"-nél.
  Kérdés, hogy melyikre vonatkozik a kormányrendelet előírása, mivel ez befolyásolja a különadó alapját is."

  2011. március

  Tovább a válaszhoz


  A vállalkozás a beruházáshoz kapcslodó árfolyamvesztesége miatt a tavalyi évben jelentős veszteséget szenvedett el, amely a banki hitelképességét is kizárta.
  Van-e arra lehetősége, hogy mivel nem határolta el a veszteséget, ezt 2008. év önellenőrzése keretében megtegye, és a hiba jelentős volta miatt újra közzétegye a beszámolóját? Ha igen, akkor mi történik a már kibocsátott könyvvozsgálói jelentéssel?

  2010. április

  Tovább a válaszhoz


  "Árfolyamkülönbözet elszámolásával kapcsolatban kérdezem az alábbiakat:

  1) Ugyanannál a banknál egyik folyószámláról a másikra történő átutalásnál (nem történik átváltás forintra) keletkezik-e árfolyam különbözet? (szerintem nem, mivel egyik zsebből a másikba került)
  2) Ugyanannál a banknál a bankszámlán illetve alszámláján lekötés történik, keletkezik-e árfolyam különbözet?(álláspontom szerint nem)"

  2008. november

  Tovább a válaszhoz