Főoldal

Keresés

Találatok száma: 2

  "Befektető tulajdonos készenléti hitelkeretet kíván nyújtani zrt. vállalkozásnak 1 évre likviditási problémák áthidalására, melyből zrt. kölcsönöket hívhat le, ha az üzletmenete ezt szükségessé teszi. A Befektető és a zrt. megállapodnak, hogy a hitel teljes összege a zrt. bankjánál, a zrt. nevén (zrt. tulajdonában levő) megnyitott elkülönített letéti számlán kerül elhelyezésre. A kölcsönök lehívása csak a Befektető egyidejű hozzájáruló nyilatkozata mellett lehetséges zrt. számára. A hitelkeret le nem hívott része után a zrt. rendelkezésre tartási díjat nem fizet, azonban a lehívott kölcsönösszegek után a zrt. a befektetőnek fizet szerződésben meghatározott kamatot. A letéti számlán elhelyezett összeg (hitelkeret) után a bank által fizetett kamat viszont a befektetőt illeti meg. A lehívott kölcsönök biztosítéka az, hogy vissza nem fizetés esetén a kölcsön és kamatai a zrt. alaptőkéjévé konvertálhatóak.
  Hogyan kell (szükséges-e) a fenti tranzakciót zrt. könyveiben kimutatni, amennyiben nem történik az év folyamán lehívás a készenléti hitelkeretből?
  Ellentmondást érzek a között, hogy a hitelkeret összege a zrt. tulajdonában lévő letéti számlán van, de ő nem rendelkezhet felette önállóan, illetve lehívásig a számlán lévő összeg hasznait (kamatát) a befektető szedi. A leginkább egy mérlegen kívüli tételként tudom értelmezni zrt. szemszögéből (Szt. 3§.(8) bekezdés 16. pont), amit csak majd a kiegészítő mellékletben kell kimutatni, de nem vagyok benne biztos. "

  2012. május

  Tovább a válaszhoz


  "Egy társaság a EUR-ban betétet helyezett el. Keletkezik -e árfolyamkülönbözet a lekötéskori árfolyam és a lejáratkori árfolyam között?"

  2012. április

  Tovább a válaszhoz