Főoldal / Szabályozás / PÉNZMOSÁS / Penzmosással kapcsolatos közlemények

Penzmosással kapcsolatos közlemények

 • Útmutató az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez

  Az útmutató célja, hogy iránymutatást biztosítson a szolgáltatóknak az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez és az összetett tulajdonosi szerkezetek esetén a tényleges tulajdonos megállapításához.

  Tovább
 • PM tájékoztatója az okmánymásolatok beszerzésére vonatkozóan

  A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges az adategyeztetés, amelyet mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi szolgáltatók (így a könyvvizsgáló szolgáltatók) meglévő ügyfelei egyszerűbben intézhetik. Többek között az új törvény alapján postai úton is pótolhatják a hiányzó dokumentumokat. A szolgáltatóknak 2019. június 26-ig kell végezniük a törvény által előírt teljes körű ügyfél-átvilágítással, ennek hiányában a szolgáltatók kötelesek lesznek az ügyfél által kezdeményezett ügyleteket megtagadni.

  Tovább
 • Közlemény a pénzmosással kapcsolatos ügyfél-átvilágításhoz

  Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény (a továbbiakban: Kit.) 3. § (6) bekezdése értelmében a szolgáltatónak rendelkeznie kell olyan szűrőrendszerrel, amely biztosítani képes a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok haladéktalan és teljes körű végrehajtását. A szűrések teljesítése során keletkezett adatokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti előírásokkal összhangban a szolgáltató a szűrés végrehajtásától számított nyolc évig köteles megőrizni.

  Tovább
 • PÉNZMOSÁS Közlemény - Nemzeti Kockázatértékelés szolgáltatói verzió

  Tájékoztatjuk a könyvvizsgáló kollégákat, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Pénzügyi Főosztálya elkészítette a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. évi törvény (továbbiakban: Pmt.) 3. §. 24. pontja szerinti nemzeti kockázatértékelés szolgáltatói verzióját, amely a kamarai tagok számára a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) honlapján ügyfélkapus belépést követően a „PÉNZMOSÁS - nemzeti kockázatértékelés szolgáltatói verzió” menüpont alatt elérhető és megismerhető.

  Tovább
 • Etiópia a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listáján

  Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Európai Bizottság által 2016. július 14-én elfogadott (EU) 2016/1675 rendelet melléklete módosításra került és Etiópia felkerült a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listájára.

  Tovább
 • Segédlet a Pmt. kérdőív értékeléséhez

  A 2017. szeptember 27-i közleményben foglaltaknak megfelelően, elkészült a minőségellenőrök munkáját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzésére szolgáló Kérdőív értelmezésében segítő kamarai Segédlet, amely további iránymutatásként szolgál a szolgáltatók és a minőségellenőrök számára Kérdőív egységes kérdéseinek értelmezését (ezáltal a kamarai útmutatóban és egységes belső szabályzatban meghatározott követelmények teljesítésével kapcsolatos kamarai elvárásokat) illetően.

  Tovább
 • Pénzmosás ellenőrzése - elérhető az ellenőrzési kérdőív

  Az új, pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (továbbiakban: Pmt.), valamint az új, Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény (a továbbiakban: Kit.) elfogadására és 2017. június 26-i hatályba lépésére tekintettel a 2017. április 28-i küldöttgyűlés elfogadta „a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzatot (a továbbiakban: ellenőrzési szabályzat). Az ellenőrzési szabályzat 2017. június 26-án lépett hatályba, mellyel egyidejűleg a korábbi ellenőrzési szabályzat és annak mellékletei – így az ellenőrzési kérdőív – a hatályát veszítette.

  Tovább
 • Közlemény a pénzmosással kapcsolatos belső szabályzat elkészítéséhez

  A 2016. június 26-án hatályba lépett pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. évi törvény (továbbiakban: Pmt.), továbbá az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. évi törvény (továbbiakban: Kit.), valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 4. § (8) bekezdése alapján a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felügyeletet ellátó szervként a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző szolgáltatók (továbbiakban: szolgáltató) részére kötelező jellegű kamarai útmutatót (továbbiakban: útmutató) ad ki. Az előzőek szerinti útmutató 2. számú mellékletét képező egységes belső szabályzatot a szolgáltatók az előző törvények szerinti belső szabályzatként fogadhatják el.

  Tovább
 • Tájékoztatás az FATF által 2017. június 23-án kiadott Public Statementekről

  A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

  Tovább
 • Kijelölt személyek bejelentése

  Figyelem! Határidős (2017. július 26.) kötelezettség! 2017. június 26-án hatályba lép az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.).
  A Kit. a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók számára kötelezettségként írja elő [Kit. 4. § (2) bekezdés], hogy tevékenységük megkezdését követő öt munkanapon belül kötelesek kijelölni – a szervezet sajátosságától függően – egy vagy több személyt (a továbbiakban: kijelölt személy), aki a Kit. 4. § (1) bekezdés szerinti bejelentést haladéktalanul továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda (a továbbiakban: FIU) felé.

  Tovább
 • Pénzmosással kapcsolatos bejelentések rendje

  2017. június 26-án hatályba lép a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény. E törvény alapján tett bejelentések esetében, a védelemmel ellátott elektronikus üzenet megküldése az Általános Nyomtatvány Kitöltő (továbbiakban: ÁNYK) keretrendszerben kitölthető VPOP_PMT17 elnevezésű nyomtatvánnyal, illetve a szűkített adattartalmú VPOP_PMT17XML nyomtatvánnyal és a megfelelő XML állomány csatolásával teljesíthető.

  Tekintettel a fenti változásra 2017. június 26-tól kizárólag a PMT17 v.1.0 és a PMT17XML v. 1.0 nyomtatványok megküldésére van lehetőség!

  Tovább