Főoldal / Szabályozás / PÉNZMOSÁS / Penzmosással kapcsolatos közlemények

Penzmosással kapcsolatos közlemények

Pénzmosás ellenőrzése - elérhető az ellenőrzési kérdőív

2017. szeptember 27.

Az új, pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (továbbiakban: Pmt.), valamint az új, Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény (a továbbiakban: Kit.) elfogadására és 2017. június 26-i hatályba lépésére tekintettel a 2017. április 28-i küldöttgyűlés elfogadta „a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzatot (a továbbiakban: ellenőrzési szabályzat). Az ellenőrzési szabályzat 2017. június 26-án lépett hatályba, mellyel egyidejűleg a korábbi ellenőrzési szabályzat és annak mellékletei – így az ellenőrzési kérdőív – a hatályát veszítette.

Az ellenőrzési szabályzat 15. pontja értelmében a Pmt. és Kit. szerinti kamarai felügyeleti ellenőrzés lefolytatása a minőségellenőrzési bizottság által előkészített és a kamara elnöksége által jóváhagyott kérdőív alkalmazásával történik.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége előzőekre tekintettel 2017. szeptember 22-én megtárgyalta és elfogadta az ellenőrzési szabályzat 15. pontja szerinti ellenőrzési kérdőívet, amely 2017. szeptember 30-án lép hatályba azzal, hogy az azt követően induló kamarai ellenőrzések során kell alkalmazni.

Az ellenőrzési kérdőív a kamarai honlapon letölthető.

A kérdőív rendszere, struktúrája megegyezik a korábban hatályban volt kérdőívével; ennek megfelelően az adott kérdés alatt található értelmezés segítséget nyújt a kérdés célja, valamint a kérdésben foglalt elvárás megértésében. Előzőeken túlmenően – a korábbi kérdőívhez hasonlóan – előkészítés alatt áll a minőségellenőrök munkáját segítő kamarai segédlet, amely további iránymutatásként fog szolgálni a szolgáltatók és a minőségellenőrök egységes kérdés értelmezését (ezáltal a kamarai útmutatóban és egységes belső szabályzatban meghatározott követelmények teljesítésével kapcsolatos kamarai elvárásokat) illetően.

Előzőek kapcsán felhívjuk a könyvvizsgáló szolgáltatók szíves figyelmét arra, hogy a Pmt-ben és a Kit-ben, valamint az előző jogszabályok végrehajtására kiadott kamarai útmutatóban és belső szabályzatban rögzített kötelezettségek teljesítése, illetve a vonatkozó kamarai ellenőrzési eljárás kapcsán kizárólag a kamara honlapján közzétett tájékoztató anyagok, segédletek tekinthetők a kamara hivatalos álláspontját képviselő dokumentumoknak. A könyvvizsgáló szolgáltatóknak a Pmt-ben és a Kit-ben, valamint az előző jogszabályok végrehajtására kiadott kamarai útmutatóban rögzített kötelezettségeiknek a belső szabályzatban előírt módon kell eleget tenniük, melyhez az előzőekben hivatkozott kamarai dokumentumok segítséget nyújthatnak. Amennyiben a könyvvizsgáló szolgáltató egyéb, nem a kamara honlapján fellelhető segédletek (formanyomtatványok, minta lapok, stb.) alkalmazása mellett dönt, úgy azt saját felelősségre teheti meg.