Főoldal / Szabályozás / PÉNZMOSÁS / Penzmosással kapcsolatos közlemények

Penzmosással kapcsolatos közlemények

Kijelölt személyek bejelentése

2017. június 23.

Figyelem! Határidős (2017. július 26.) kötelezettség! 2017. június 26-án hatályba lép az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.).
A Kit. a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók számára kötelezettségként írja elő [Kit. 4. § (2) bekezdés], hogy tevékenységük megkezdését követő öt munkanapon belül kötelesek kijelölni – a szervezet sajátosságától függően – egy vagy több személyt (a továbbiakban: kijelölt személy), aki a Kit. 4. § (1) bekezdés szerinti bejelentést haladéktalanul továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda (a továbbiakban: FIU) felé.

A Kit. hatálybalépésekor működő szolgáltatóknak a kijelölt személy adatairól a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül (2017. július 26.) kell az FIU felé a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tenni.

A tájékoztatás Általános Nyomtatvány Kitöltő (a továbbiakban: ÁNYK) keretrendszerben kitölthető VPOP_KSZ17 elnevezésű nyomtatvánnyal teljesíthető.

Technikai előfeltételek a tájékoztatáshoz:

Tájékoztatom továbbá, hogy a Pmt. 31. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek is a VPOP_KSZ17 elektronikus nyomtatvánnyal tehet eleget.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján a kijelölt személy vonatkozásában korábban tett tájékoztatási kötelezettségének ismételt teljesítése szükséges a VPOP_KSZ17 elektronikus nyomtatvány használatával.

Az ismételt megküldés indoka, hogy a VPOP_KSZ17 elektronikus nyomtatvány beküldését követően a válaszüzenet részeként minden kijelölt személy részére egy egyedi azonosítószám kerül megküldésre, amely azonosítószám hiányában a szolgáltató a későbbiekben a Pmt 30. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tud eleget tenni.

Kérjük, hogy a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen tanulmányozzák át a nyomtatványhoz tartozó kitöltési útmutatót!
További kérdés, észrevétel esetén kérem, küldjenek e-mailt az FIU elérhetőségére!

1033 Budapest Huszti út 42. Postacím: 1300 Budapest Pf. 307.
Tel: 4309-466; Telefax: 4309-305
E-mail: fiu@nav.gov.hu ; Honlap: www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/penzmosas