Főoldal / Szabályozás / PÉNZMOSÁS / Pénzmosással kapcsolatos szabályzatok

Pénzmosással kapcsolatos szabályzatok

Pmt. és Kit. útmutató

2017. szeptember 22.

Alább csatoltan elérhető a jogszabályi kötelezettségen  alapuló könyvvizsgálói tevékenységet önállóan (saját nevében és kockázatára) végző kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek (a továbbiakban: szolgáltató, könyvvizsgáló) részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) végrehajtásával kapcsolatos útmutató.

Az útmutató részét képező egységes szabályzatot (2. számú melléklet) a szolgáltatók az előző törvények szerinti belső szabályzatként fogadhatják el.

 

Útmutató

1. sz. melléklet - A pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok

2.sz. melléklet - Egységes szabályzat