Főoldal / Szervezet / Bizottságok / Szakértői Bizottság / A Szakértői Bizottság közleményei

A Szakértői Bizottság közleményei

 • Accountancy Europe event on Simplifying auditing standards for small or non-complex entities

  A Könyvvizsgálók Európai Szövetsége (Accountancy Europe) 2018. május 30-án konferenciát szervez, melyet a témakör széles szakmai érintettségére való tekintettel élőben is lehet követni a szervezet youtube csatornáján.

  Tovább
 • A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat és a Szakértői Bizottság felhívása a hitelintézetek könyvvizsgálói számára a 2018. január 1-i nyitó IFRS 9 táblák vonatkozásában kibocsátandó könyvvizsgálói jelentésekről

  A hitelintézeteknek, az MNB elvárásainak megfelelve, az IFRS 9 szerinti nyitóról 2018. január 1-re vonatkozó adatszolgáltatást kell teljesíteniük, melyet könyvvizsgálóval kell ellenőriztetniük.

  Tovább
 • Teljességi nyilatkozat minta aktualizált változata (magyar, angol és német nyelven)

  A Szakértői bizottság aktualizálta és ez úton közreadja a vezetői teljességi nyilatkozat minta dokumentumát. Frissítés! Felkerült a honlapra a teljességi nyilatkozat minta angol és német nyelvű változata is!
  A honlapon lévő korábbi teljességi nyilatkozat minta a 2011-es a „ Kisvállalkozások könyvvizsgálatának módszertani útmutatója ” című kiadvány „Dokumentumtárában” található, annak „09” sorszám alatti dokumentumaként.
   

  Tovább
 • Megbízási szerződésminta 2018. évi aktualizálása

  A Szakértői bizottság közreadja a könyvvizsgálói megbízási szerződésminta aktualizált változatát.
  Az elfogadó nyilatkozat minták nem változtak, a 2014. április 9-én közreadott minta továbbra is használható.

  Tovább
 • Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat - 2018

  A 261/2011. (XII.7.) sz. többször módosított kormányrendelet* írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.
  Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gazdálkodó igazolja a megfelelő pénzügyi helyzetet.

  Tovább
 • Az állandó könyvvizsgálói megbízatás időtartamával kapcsolatos közlemény

  A Magyar Könyvvizsgálói Kamarában (a továbbiakban: kamara), illetve a kamarai tagság körében az elmúlt években ellentétes jogi és szakmai álláspontok alakultak ki a könyvvizsgálói megbízatás időtartama és a könyvvizsgálati szerződés lejártát követő könyvvizsgálói tevékenység tekintetében. Ez részben arra vezethető vissza, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó előírásai a megbízatás és nem a megválasztás időtartamáról rendelkeznek (érzékelhetően felváltva használva a fogalmakat), ezzel adott esetben többfajta értelmezésnek is teret adva.

  Tovább
 • A Szakértői bizottság közleménye az egyesülési vagyonmérlegek módosuló könyvvizsgálói jelentésmintáiról

  Néhány napja kihirdetésre kerültek a kamara honlapján a 2017-es üzleti év könyvvizsgálatánál alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésminták. A Szakértői Bizottság az új jelentésminták alapul vételével átdolgozta a gazdasági társaságok egyesüléséhez kapcsolódó vagyonmérlegek könyvvizsgálatára vonatkozó, a kamara honlapján korábban a „Tudástár”-ban a speciális jelentésminták között közreadott könyvvizsgálói jelentésmintákat is.

  Tovább
 • 2017. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatánál alkalmazandó jelentésminták - FRISSÍTÉS

  A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság 2017. elején kidolgozott számos könyvvizsgálói jelentésmintát a 2016. decemberében kihirdetett módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban (MNKS-ben) foglalt követelmények alkalmazásának elősegítésére.

  Tovább
 • 2017. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatára alkalmazandó standardok

  A közfelügyeleti hatóság 2017. október 25-én jóváhagyta a kamara elnöksége által 2017. szeptember 22-én elfogadott módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardot. A módosított MNKS a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon, 2017. október 26-án lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2017. december 15-én vagy azt követően végződő üzleti évekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre kell alkalmazni.

  Tovább
 • A Szakértői Bizottság közleménye a 2017. december 15-étől megújuló könyvvizsgálói jelentésmintákról

  A Szakértői Bizottság elvégezte a hatályban lévő Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard-ban (MNKS-ben) lévő könyvvizsgálói jelentésminták felülvizsgálatát, és a kamara elnöksége 2017. szeptember 22-i ülésén elfogadta az elé terjesztett módosított MNKS-t.

  Tovább
 • A Szakértői Bizottság felhívása a könyvvizsgálókhoz az új könyvvizsgálói jelentésmintával kapcsolatos véleményezésre

  A Szakértői Bizottság, a közfelügyeleti hatóság egyetértésével, a 2016. december 15-én hatályba lépett MNKS függelékeiben közzétett új könyvvizsgálói jelentésminták felülvizsgálatát határozta el a legutóbbi, 2017. június 6-án megtartott ülésén. A bizottság határozata értelmében az elmúlt fél év tapasztalatainak figyelembe vételével indokolt a számviteli törvény szerinti éves beszámolóra vonatkozó jelentésminta felülvizsgálata és szükség szerinti kiigazítása, amelyhez a bizottság meg szeretné ismerni a könyvvizsgálók szélesebb körének véleményét és észrevételeit.
  A vélemények beküldésére 2017. július 15-ig van lehetőségük a könyvvizsgálóknak, amelyet a szakertoi@mkvk.hu vagy mkvk@mkvk.hu e-mail címre küldött levélben fogad a bizottság.

  Tovább
 • Közlemény a közhasznú szervezetek számviteli beszámolójára, valamint egyes más speciális könyvvizsgálati megbízásokra vonatkozó jelentésmintákról

  A Szakértői Bizottság a 2016. december 15-étől hatályos módosított MNKS alapján újabb könyvvizsgálói jelentésmintákat dolgozott ki és ad közre a könyvvizsgálói munkához. Ezúttal a közhasznú szervezetek számviteli beszámolójára, valamit egyes más speciális könyvvizsgálati megbízásokra vonatkozó jelentésmintákról ad tájékoztatást a bizottság.

  Tovább
 • A Szakértői bizottság és a Költségvetési tagozat közleménye jelentésmintákról

  Módszertani ajánlásként közreadjuk a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezetére, valamint az összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentések mintáit, amelyek a módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban (MNKS-ben) foglalt új követelményekre figyelemmel készültek.

  Tovább
 • FRISSÍTÉS - A Szakértői Bizottság állásfoglalása a számviteli beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés dátumozása tárgyában

  A Szakértői Bizottság a kamarai tagoktól érkező kérésnek eleget téve, a számviteli beszámoló, a vezetés teljességi nyilatkozata és a könyvvizsgálói jelentés dátumozása, valamint a taggyűlés / közgyűlés előtti, illetve utáni könyvvizsgálói jelentés témájában az alábbi állásfoglalást teszi közzé.
  Az állásfoglalásban foglaltak megfelelnek a minőségellenőrzés szempontjainak.

  FRISSÍTÉS! A könyvvizsgálói jelentés dátumozásával kapcsolatos iránymutatás kérésének eleget téve, a Szakértői Bizottság az előzőleg közreadott állásfoglalás kiegészítéseként az alábbi, részletesebb iránymutatást dolgozta ki és bocsátja a könyvvizsgálók rendelkezésére:

  Tovább
 • A könyvvizsgálói jelentés megújulása - letölthető Barsi Éva szakmai alelnök előadása

  A Szakértői Bizottság közreadja „A könyvvizsgálói jelentés megújulása” című szakmai előadás anyagát, amely a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fővárosi Szervezetének 2017. március 29-i taggyűlése keretében megtartott szakmai előadáson hangzott el. Az előadáson Barsi Éva szakmai alelnök összefoglalta a könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó új követelményeket a hatályban lévő Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján. Reméljük, hogy ez a szakmai anyag megkönnyíti a könyvvizsgálók eligazodását az új könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos megváltozott követelményekben és hasznos lesz munkájuk során.
   

  Tovább
 • Könyvvizsgálói óradíjak

  Az alábbiakban a könyvvizsgálói díjtételek alsó határának meghatározását segítő dokumentumokat találja.

  Tovább
 • A könyvvizsgálói díjak minimumára vonatkozó kamarai ajánlás felülvizsgálata

  A kamara elnöksége 2012-ben elfogadott és a könyvvizsgálók részére kiadott egy ajánlást a könyvvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározásáról. A Szakértői Bizottság a 2016. évi feladatai között foglalkozott a 2012. évi díjajánlás felülvizsgálatával és annak aktualizálásával. Ennek a munkának az eredményeként elfogadott ajánlást a bizottság az alábbiakban adja közre.

  Tovább
 • A Szakértői Bizottság közleménye a jelentésmintákról

  A módosított MNKS-sel kihirdetett új könyvvizsgálói jelentés alkalmazása már a 2016. december 31-én záruló üzleti évről készült beszámolóra kötelező. A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság módszertani segédanyagként közread néhány könyvvizsgálói jelentésmintát, hangsúlyozva, hogy ezek nem képezik részét az MNKS-nek.

  Tovább
 • Az IFRS 9 alkalmazásával kapcsolatos figyelemfelhívás

  2017. január 1-jét követően kötelező lesz IFRS-ek szerinti beszámolót készíteni - az MNB felügyelete alá tartozó intézmények kivételével – azon vállalkozások számára, amelyek értékpapírjait az Európai gazdasági Térség bármely tagállamának szabályozott piacán forgalmazzák (EU-s tőzsdén jegyzett cégek).

  Tovább
 • A Szakértői Bizottság közleménye a módosított MNKS-ről

  A Szakértői Bizottság tájékoztatja a könyvvizsgálókat, hogy a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság jóváhagyta a módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokat (MNKS-t).

  Tovább
 • FRISSÍTÉS! - Az Agrárkamarai tagdíjbevallás céljára a bevétel megosztás, illetve a tagdíjalapot csökkentő kedvezmények könyvvizsgáló általi igazolása

  A NAK tagdíjalap meghatározásához a bevételmegosztás könyvvizsgálói igazolásához a könyvvizsgálói jelentésminták, amelyeket az MKVK Szakértői Bizottsága a 2016. július 4-i közleményében említett, az idén, 2017-ben is megfelelőek és használhatók.
  Ezek a jelentésminták ugyanis a 4400-as témaszámú Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására című, Egyéb szolgáltatásokra vonatkozó Nemzeti Standard alapján kerültek tavaly kidolgozásra, ez a standard pedig az előző évhez képest nem változott.

  Tovább
 • IFAC Akcióterv

  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara, mint az IFAC tagja, résztvevője az IFAC tagsággal rendelkező kamarákra kiterjesztett megfelelőségi programnak, amelynek célja a tagországokban a könyvvizsgálói szakma feltételeinek és működtetésének folyamatos fejlesztése. E program keretében a tagországi szervezetek rendszeresen megfelelőségi jelentést tesznek az IFAC felé a nemzetközi követelményekkel összhangban, de a saját céljaikra kidolgozott Akciótervben kitűzött feladatok megvalósításában elért időszakos eredmények felülvizsgálata és értékelése révén.

  Tovább
 • A Szakértői bizottság közleménye az önkormányzatok könyvvizsgálatáról

  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdését – mely szerint ”A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti” – a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

  Tovább
 • Áttérés IFRS szerinti beszámoló készítésére

  2016. január 1-jétõl kibõvült azon gazdálkodók köre, akik éves beszámolójukat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készíthetik el.

  Tovább
 • Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat

  FRISSÍTVE - A 261/2011. (XII.7.) sz. többször módosított kormányrendelet írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.

  Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gazdálkodó igazolja a megfelelő pénzügyi helyzetet.

  Tovább
 • A könyvvizsgálói szakma jövőbeli helyzete - angol nyelvű tanulmányok

  Szíves figyelmükbe ajánljuk a könyvvizsgálói szakma jövőbeli helyzetével foglalkozó, alább letölthető két angol nyelvű anyagot.

  Tovább
 • Állásfoglalás a hitelintézetek (pénzügyi intézmények) könyvvezetési kötelezettségéről

  A kamara konzultációs szolgálatához az utóbbi időben több kérdés is érkezett arra vonatkozóan, hogy a tevékenységi engedély visszavonását követően miként alakul a hitelintézetek könyvvezetési kötelezettsége. A szakértői bizottság a kérdéskörrel összefüggésben a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 138. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, az egységes szakmai gyakorlat kialakításának elősegítése érdekében az alábbi állásfoglalást alakította ki:

  Tovább
 • MKVK Szakértő Bizottságának közleménye az EU-s támogatások könyvvizsgálatára vonatkozó könyvvizsgálói jelentésről

  Ahogyan az 2014. május 14. óta az MKVK honlapján olvasható, a könyvvizsgáló az EU-s támogatások könyvvizsgálatát a 4400. témaszámú Nemzetközi Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Standard - Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására - szerint köteles végezni, és ennek megfelelő könyvvizsgálói jelentést kibocsátani.

  Tovább
 • Konzultációs szolgálat válaszadási gyakorlata

  A Szakértõi Bizottság áttekintette a Konzultációs szolgálat tevékenységét és a válaszadási gyakorlatot. Ennek alapján szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a Konzultációs szolgálat a feltehetõleg többeket is érintõ kérdésekre adott válaszait a kamara honlapján, illetve a Könyvvizsgálók Lapjában közzéteszi. Így a Konzultációs szolgálat válaszai között elõfordulhatnak olyanok, amelyek az Ön szakmai kérdésére esetleg választ nyújthatnak, illetve segítik Önt a szakmai tovább gondolkodásban.

  Tovább
 • Megbízási szerződés, valamint az Elfogadó nyilatkozat minták változásai az új Ptk. miatt

  2014. március 15-ével hatályba lépett az új Polgári törvénykönyv. Az új Ptk. változása miatt a Szakértői bizottság aktualizálta a megbízási szerződés, valamint az elfogadó nyilatkozat mintákat, melyek alább katintva tölthetőek le.

  Tovább
 • Közepes és kishitelintézeti módszertani útmutató átdolgozott változata elérhető

  Tájékoztatjuk könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy a közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak szóló módszertani útmutató frissítésre került. A módosításokat jóváhagyta a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Elnöksége, valamint a Szakértői Bizottság.
  A „Módszertani útmutató a közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak" elérhető a Kamara honlapján a Pénz és Tőkepiaci Tagozat Dokumentumai között.

  Tovább
 • Osztalék előleg kifizetéséhez kapcsolódó jogszabályi áttekintés

  A Szakértői Bizottsághoz érkezett kérés, hogy készítsen a közbenső mérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés „mintát” az osztalékelőleg kifizetéséhez. Ez elkészült és az osztalék előleg kifizetéséhez kapcsolódó rövid jogszabályi áttekintést is készítettünk.

  Tovább
 • Könyvvizsgáló cég feladata a pénzmosással kapcsolatos szabályozásban

  Az elnökség 112/2013. számú (2013.10.07.) elnökségi határozatával elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat kidolgozásához kiadott kamarai mintaszabályzat módosítását, amely a vonatkozó elnökségi határozat közzétételével, 2013. október 9. napjával hatályba lépett (a szabályzat 2014. február 12. napján módosult!). Az alábbiakban a könyvvizsgáló cégek ezzel kapcsolatos feladatairól olvashat.

  Tovább
 • A Szakértői bizottság és a Költségvetési tagozat közös állásfoglalása a helyi önkormányzatok könyvvizsgálatáról

  A Szakértői bizottság 2013. február 4-ei ülésén foglalkozott az államháztartás könyvvizsgálatának helyzetével, különös tekintettel az önkormányzatok kötelező könyvvizsgálatában 2013-tól bekövetkezett változásokra. A bizottság az ülésen kialakult álláspontjáról kikérte a Költségvetési tagozat véleményét és mindezek alapján a Szakértői bizottság és a Költségvetési tagozat a következő közös állásfoglalást teszi közzé.

  Tovább
 • Állásfoglalás

  Ezúton szeretnénk felhívni tisztelt könyvvizsgáló kollégáink figyelmét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fegyelmi bizottságának és Szakértői bizottságának együttes állásfoglalására, melyet 2011. május 6-án bocsátottak ki.

  Tovább
 • Az Egészségbiztosítási Felügyelet állásfoglalása
  A Szakértői Bizottság állásfoglalást kért az Egészségbiztosítási Felügyelettől az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 2006. évi CXXXII. törvény (továbbiakban: Eüeftv.) 12. §-ával kapcsolatban, mely meghatározza az egészségügyi szolgáltató fogalmát, annak könyvvizsgálati kötelezettségét, valamint bejelentési kötelezettségét.
  Tovább
 • Audit reform az Európai Unióban
  EU_mini2.jpg

  2013. december 16-án az EU Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti háromoldalú egyeztetés (un. trilogue) zajlott tekintettel arra, hogy az érdekeltek nem tudtak egyezségre jutni az audit reform számos kulcskérdésében.

  A háromoldalú egyeztetés résztvevői december 17-én előzetes megállapodásra jutottak, majd december 18-án a COREPER (az Állandó Képviselők Bizottsága) jóváhagyta, hogy az előzetes megállapodás az EU Parlament plenáris ülése elé kerüljön szavazásra. Az EU Parlament a jelenlegi információk szerint 2O14. február 4-én fog szavazni az audit reformról.

  Tovább
 • Szempontok az önkormányzatok költségvetési, zárszámadási rendeleteinek törvényességi ellenőrzéséhez
  A kamara megkapta az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár úrtól az önkormányzatok költségvetési, zárszámadási rendeleteinek törvényességi ellenőrzéséhez szükséges szempontrendszert, amelyet a közigazgatási hivatalokkal és az Állami Számvevőszékkel közösen készítettek el.
  Tovább