Főoldal / Tudástár
 • Tudástár

  Dokumentumok - egyszerűen, egy kattintással

  2018. július 27.

  A tudástárba olyan szakmai anyagok, témák és linkek kerülnek fel, melyeket a könyvvizsgálók a saját tevékenységük során alkalmazhatnak egyrészt a törvényeknek, jogszabályoknak való megfelelés érdekében másrészt ezek olyan módszertani ajánlások és minták, melyek megkönnyítik a kollégák tájékozódását, munkáját.

  A Szakértői Bizottság a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatok elvégzésére vonatkozó, mindenkor hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokat a kamara honlapján közzéteszi. A könyvvizsgálati standardok módosítása ugyan nem minden esetben vonja maga után a könyvvizsgálati munkához kapcsolódó dokumentáció részét képező dokumentumok és minta munkalapok elavulását, azonban mégis előfordulhat, hogy azok – részben vagy egészben – átdolgozást igényelnek. A kamara Szakértői Bizottsága a standardok változásához kapcsolódóan mindenkor törekszik a legfontosabb minta dokumentumoknak (a könyvvizsgálói jelentésmintáknak, a megbízási szerződésnek és a teljességi nyilatkozatnak) a követelmények legutóbbi módosításaihoz igazított (aktualizált) változatát rövid időn belül megjelentetni. Ugyanakkor, a könyvvizsgálat munkafolyamatát átfogóan ismertető, egyes ágazati vagy tematikus módszertani útmutatókat, amelyek sok esetben számos dokumentum mintát is tartalmaznak, nem lehetséges ugyanilyen gyakorisággal átdolgozni és minden évben újra kiadni. Ennél fogva, ezek gyakorlati alkalmazása során mindenkor figyelemmel kell lenni az éppen hatályos szakmai és jogszabályi előírásokra, amelyek ismerete minden könyvvizsgáló és könyvvizsgáló cég saját felelőssége.

  A honlapon található keresettebb oldalak, dokumentumok

  Jelentésminták
  A könyvvizsgálói jelentés megújulása - Barsi Éva szakmai alelnök előadása
  Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok
  Megbízási szerződésminta (GDPR előírásainak megfelelően aktualizálva 2018. agusztus 6-án), elfogadó nyilatkozat minta - új!
  Teljességi nyilatkozat minta - új! (aktualizálva 2018. április 13-án)
  Könyvvizsgálói óradíjak minimumának meghatározása
  Konzultációs szolgálat
  Kreditpontos előadások
  icon_link.gif
  Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (International Standards on Auditing) - angolul, magyarul    (Glosszárium és Keretelvek magyarul; frissítve 2015.07.02-án!)
  Nemzetközi Számviteli Standardok (magyarul, + link további nyelvekre)
  Pénzmosás elleni mintaszabályzat
  Külföldi könyvvizsgálói kamarák elérhetőségei
  Mintaszabályzatok
  Könyvvizsgálati politikáról szóló jogszabályok (537/2014/EU rendelet, illetve 2014/56/EU irányelv) - hatályos 2014. június 16-tól
  Mikor kötelező a könyvvizsgálat? - 2012-ben készített tájékoztató letöltése
  Módszertani útmutatók
  Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához - új!
  Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve
  Uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzése
  Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója
  Kisvállalkozások könyvvizsgálatának módszertani útmutatója
  Informatikai audit a könyvvizsgálatban
  Igazságügyi Könyvszakértők Módszertani Útmutatója
  Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai
  Mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatának ágazati módszertani füzete
  Közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak szóló módszertani útmutató
    
  Idegen nyelvű dokumentumok
  Könyvvizsgálói jelentésminták idegen nyelven
  „Megbízási szerződésminta idegen nyelven (2018. február 7-én aktualizált, magyar nyelvű szerződésminta alapján)”
  Teljességi nyilatkozat (angolul)
  Teljességi nyilatkozat (németül)
  Kamarai törvény (angolul)
  Kamarai törvény (németül)
  Állásfoglalások
  Az állandó könyvvizsgálói megbízatás időtartamával kapcsolatos közlemény és IM állásfoglalás
  A Szakértői Bizottság iránymutatása a könyvvizsgálói jelentés dátumozásáról – részletes álláspont (2017.05.03.)
  A Szakértői Bizottság állásfoglalása a könyvvizsgálói jelentés dátumozásáról (2017.03.31.)
  NGM állásfoglalás - Devizában fennálló tételek év végi átértékelése (2012.03.21.)
  A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló könyvvizsgálói nyilatkozat
  Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat (tájékoztató)
  Buszos egyéni vállalkozóknak
  Buszos gazdálkodó szervezeteknek
  Fuvarozó egyéni vállalkozóknak
  Fuvarozó gazdálkodó szervezeteknek

   

   

  A Szakértői Bizottsághoz beérkezett dokumentumok

  EKÁER folyamatábra

  A 2014. évi adótörvény módosításokat tartalmazó törvénycsomagnak a gazdaság kifehérítését szolgáló rendelkezései között kiemelt szerepet tölt be az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) bevezetése. A 2015. január 1-jétől elindult rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba olyan áru, amely előzetesen nem volt bejelentve az adóhatósághoz.

  Mátyás Pál bejegyzett könyvvizsgáló kollégánk elkészítette a március 1-től hatályos EKAER folyamatábráját, amelyet felkínált minden kedves kamarai tag kollégának hasznosításra.

  A folyamatábra innenn letölthető.

  A megosztást ezúton is köszönjük.

  Jelen tájékoztatás nem minősül a Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos vagy szakértői véleményének.
   

  A 2009. évi éves beszámolók könyvvizsgálatához kapcsolódóan a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés vizsgálata, annak teljessége kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon, tekintettel arra, hogy a társaságok jövőjével kapcsolatos információk csak ezekben a dokumentumokban kerülnek bemutatásra.

  A Deloitte Kft. könyvvizsgáló munkatársai évről évre aktualizálják azokat a kérdőíveket, amelyek alkalmazásával tételesen ellenőrizhető, hogy az ügyfelek kiegészítő mellékletei illetve üzleti jelentései tartalmazzák-e a Számviteli törvényben előírt valamennyi adatot, információt. A 2009. év könyvvizsgálata során alkalmazott kérdőíveket a Deloitte Kft. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara rendelkezésére bocsátja. Társaságunk ezzel kíván segítséget nyújtani a könyvvizsgálóknak a kiegészítő mellékletek és az üzleti jelentések vizsgálatához. A kérdőívek azonban csak segédletként szolgálhatnak, azok alkalmazása nem helyettesítheti a könyvvizsgálói munka elvárt színvonalon való elvégzését. A kérdőíveket minden szakember illetve társaság saját felelősségére használja, és tudomásul veszi, hogy a Deloitte Kft. munkatársai semminemű felelősséget nem vállalnak a kérdőív tartalmával, sem annak alkalmazásával kapcsolatban.

  Gion Gábor
  Deloitte Kft.
  Ügyvezető

  Üzleti jelentés - ellenőrző lista; 2009

  Általános kiegészítő - ellenőrző lista, 2009

  Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

  Az alábbi linkkel elérhető EXCEL táblákat több éve használom, mely jelentősen segíti a vállalkozások zárlati munkáinak szervezését, a leltározást és táblákra alapuló könyvvizsgálati ellenőrzést.

  Az alkalmazás előnyei:

  - a vállalkozásnál

  • megfelel a számviteli törvénynek (alapelvek, leltár, számviteli bizonylat),
  • javul a mérleg alátámasztásának dokumentációs színvonala,
  • világos útmutatást ad a könyvvizsgáló elvárásairól,
  • cégcsoportra alkalmazva egységes szakmai utasítás a zárlati munkák ütemezésére és tartalmára vonatkozóan,
  • a vezetés számára könnyen áttekinthető vagyonkimutatás és részletezés.

  - a könyvvizsgálónál

  • valamennyi vállalkozásnál azonos szerkezetű ütemterv készülhet,
  • javul a munkaszervezés hatékonysága,
  • csökken az értelmezések pontatlanságának kockázata,
  • gyorsabb áttekintésre van lehetőség a feszített munkavégzés során,
  • alkalmas a leányvállalatok könyvvizsgálóival történő kommunikáció szervezésére,
  • elektronikus úton továbbítható dokumentáció készül az ellenőrzéshez.

  A táblarendszer egyben a DigitAudit könyvvizsgálói program része (elérhető:  www.dimenzio-kft.hu ), de a letöltött fájl önállóan is működik

  További információk a letöltött fájlban olvashatók.

  http://kristalyzrt.hu/audit/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=52

  JÓ MUNKÁT!!

   Nyirati Ferenc
  KRISTÁLY-Audit Kft.

  "A könyvvizsgálati munkában az egyik legfontosabb szempont a bizonyosság megszerzése, ami néha nem is olyan könnyű. A vállalkozás folytatásának elve alátámasztását támogatja az általam most közreadott módszer. Tíz éve használom, és kijelenthetem jól követi a pénzügyi stabilitás változásait."

  Varga Péter
  PénzMentor Kft.

  Letöltés
  Letöltés

  Segédlet a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységért járó díjak meghatározásának szempontjaihoz

  Dr. Ladó Judit anyaga a szakma 2009/11 számának 491. oldalán megjelent "A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenységért járó díjak meghatározásának szempontjai" című cikkéhez.

  Letöltés

  A könyvvizsgálói jelentés és záradék tartalmára vonatkozó megfontolások egyszerűsített sémája az 570-es könyvvizsgálói standart tükrében.

  ( A vállkozás folytatása képességével kapcsolatos kétségek tükröződése, bemutatása a könyvvizsgálói jelentésben)
   

  Pénzügyi válság
  Folyamat ábra

   

  Inez Audit Kft anyaga

  „A magam részéről kisvállalkozások könyvvizsgálatát végzem, nem használok programokat, ugyanakkor szeretnék igényes, jó munkát végezni, ezért sok kidolgozott munkapapírom van, ami a feladatok maradéktalan ellátását segíti."
  ..." Ezért bátorkodom néhány munkapapíromat felajánlani, hozzátéve, hogy azokat a program nélkül dolgozó kisvállalkozások körében működő könyvvizsgáló kollégák részére ajánlom."

  Dr. Takácsné Grúz Erzsébet

  Az anyagot az Inez Audit Kft. könyvvizsgáló munkatársai állították össze és bocsátották a Magyar Könyvvizsgáló Kamara (MKVK) rendelkezésére. Az Inez Audit Kft. ezzel segítséget kíván nyújtani a könyvvizsgálóknak a kisvállalkozások könyvvizsgálatával kapcsolatos gondolkodásban, azonban a kérdőív és annak tartalma pusztán segédlet, alkalmazása nem helyettesít egyetlen könyvvizsgálati munkálatot, szakmai ellenőrzést sem és nem minősül sem szabályzatnak, sem előírásnak. Ennek értelmében, minden szakember illetve társaság kizárólag a saját felelősségére használja a kérdőívet és tudomásul veszi, hogy az Inez Audit Kft. és munkatársa semminemű felelősséget nem vállal sem a kérdőív tartalmával, sem annak harmadik személy általi alkalmazásával kapcsolatosan.

  A kérdőívet a MKVK Szakértői Bizottsága 2009. március 2-i ülésén áttekintette, és egyetértett annak a Kamara honlapján történő publikálásával.

   

  B 003 számviteli politika
  D 002 Vállalkozás folytatása
  D 003 Fordulónap utáni események
  D 004 Kapcsolt felek
  D 005 Nyitó egyenlegek áttekintése
  D 006 Számviteli alapelvek betartása
  D 099 Kieg melléklet

   

  Deloitte Kft anyaga

  Az alábbi kérdőívek alkalmazása a könyvvizsgálati dokumentáció részeként ajánlott minden megbízásnál.

  A kérdőív kitöltése nem helyettesíti a könyvvizsgálatot, és nem feltétlenül tár fel minden, a pénzügyi krízis következtében kérdéses, kiemelten vizsgálandó területet, eseményt, tényezőt.
  Az egyes szekciókban azon eljárások kerültek összegzésre, melyekkel az ügyfélre szabott munkaprogramot célszerű kiegészíteni, illetve hangsúlyossá tenni.

  A kérdőívet a Deloitte Kft. könyvvizsgáló munkatársai állították össze és bocsátották a Magyar Könyvvizsgáló Kamara (MKVK) rendelkezésére. A Deloitte Kft. ezzel segítséget kíván nyújtani a könyvvizsgálóknak a pénzügyi krízissel kapcsolatos gondolkodásban, azonban a kérdőív és annak tartalma pusztán segédlet, alkalmazása nem helyettesít egyetlen könyvvizsgálati munkálatot, szakmai ellenőrzést sem és nem minősül sem szabályzatnak, sem előírásnak. Ennek értelmében, minden szakember illetve társaság kizárólag a saját felelősségére használja a kérdőívet és tudomásul veszi, hogy a Deloitte Kft. és munkatársai semminemű felelősséget nem vállalnak sem a kérdőív tartalmával, sem annak harmadik személy általi alkalmazásával kapcsolatosan.

  A kérdőívet a MKVK Szakértőí Bizottsága 2009. február 2-i ülésén áttekintette, és egyetértett annak a Kamara honlapján történő publikálásával.

  Könyvvizsgálati megfontolások a pénzügyi szektort érintő jelen gazdasági környezetben
  Könyvvizsgálati megfontolások a jelen gazdasági környezetben