Főoldal

Tag nyilvános adatai

  

Lengyel Tibor - Tag nyilvános adatai

Az mkvk.hu honlapon elérhető személyes adatok törvény által előírtan közérdekből nyilvános adatok. Ezek tudományos kutatási, közvélemény-kutatási, piackutatási és közvetlen üzletszerzési célra nem használhatók fel!
Tagszám 004396
Igazolvány száma 001611
Tagsági jogállás főfoglalkozású
Születési név
Cím 9021 Győr, Árpád utca 21.
Telefon 96/510-650
Fax 96/510-658
E-mail lengyel.tibor@lengyel-wagner.hu  
Visszavont minősítések
Minősítés, banki igazolás Minősítés, banki igazolás száma Minősítés, banki igazolás kelte Visszavonás kelte
Pénztári EPT004396 2004.11.25 2011.06.14
Azon könyvvizsgáló cég(ek) adatai, amelynek tevékenységében a kamarai tag részt vesz
  000520 - LENGYEL és WÁGNER Könyvvizsgáló IrodaKft
  9021 Győr, Árpád út 21. III. em. 3.
  http://www.lengyel-wagner.hu
 
Tagszám és a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve, ha az Európai Gazdasági Térség más államában is nyilvántartásba vették jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosult könyvvizsgálóként
 
 
Nyilvántartásba vételt végző hatóság neve és – ha van – a tagszám, amennyiben harmadik országban könyvvizsgálóként nyilvántartásba vették
 
 
Könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezéséért, a minőségbiztosításért, a fegyelmi eljárásért felelős szerv neve és címe
  Magyar Könyvvizsgálói Kamara
  1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
 
Közfelügyeletért felelős szerv neve és címe
  Nemzetgazdasági Minisztérium
Számviteli és Felügyeleti Főosztály
  1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.
Postacím: 1369 Budapest, Postafiók 481.

Lengyel Tibor