Főoldal

Tag nyilvános adatai

  

Kozma Attila Mihály - Tag nyilvános adatai

Az mkvk.hu honlapon elérhető személyes adatok törvény által előírtan közérdekből nyilvános adatok. Ezek tudományos kutatási, közvélemény-kutatási, piackutatási és közvetlen üzletszerzési célra nem használhatók fel!
Tagszám 005847
Igazolvány száma 005881
Tagsági jogállás főfoglalkozású
Születési név
Cím 1138 Budapest, Faludi utca 3.
Telefon 886-3700
Fax 886-3729
E-mail rsmaudit@rsm.hu  
Minősítések, banki igazolások
Minősítés, banki igazolás Minősítés, banki igazolás száma Minősítés, banki igazolás kelte
Pénzügyi intézményi E005847 2010.01.12
IFRS IFRS000070 2013.01.08
Befektetési vállalkozási EBV005847 2017.05.08
Kibocsátói K000081 2017.05.08
Azon könyvvizsgáló cég(ek) adatai, amelynek tevékenységében a kamarai tag részt vesz
  002552 - RSM Audit Hungary Zrt.
  1138 Budapest, Faludi u. utca 3.
  http://www.rsmaudit.hu
 
Tagszám és a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve, ha az Európai Gazdasági Térség más államában is nyilvántartásba vették jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosult könyvvizsgálóként
 
 
Nyilvántartásba vételt végző hatóság neve és – ha van – a tagszám, amennyiben harmadik országban könyvvizsgálóként nyilvántartásba vették
 
 
Könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezéséért, a minőségbiztosításért, a fegyelmi eljárásért felelős szerv neve és címe
  Magyar Könyvvizsgálói Kamara
  1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
 
Közfelügyeletért felelős szerv neve és címe
  Nemzetgazdasági Minisztérium
Számviteli és Felügyeleti Főosztály
  1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.
Postacím: 1369 Budapest, Postafiók 481.

Kozma Attila Mihály