Főoldal

Társaság nyilvános adatai

  

INEZ AUDIT Könyvvizsgáló és TanácsadóKft. - Társaság nyilvános adatai

Az mkvk.hu honlapon elérhető személyes adatok törvény által előírtan közérdekből nyilvános adatok. Ezek tudományos kutatási, közvélemény-kutatási, piackutatási és közvetlen üzletszerzési célra nem használhatók fel!
Nyilvántartási szám 000809
Igazolás száma 000599
Székhely címe 3300 Eger, Törvényház utca 13. . fsz. 1.
Telefon 36/517-855
Fax 36/517-855
E-mail takacsne@inezaudit.hu
Honlap címe http://inezaudit.hu
Minősítések, banki igazolások
Minősítés, banki igazolás Minősítés, banki igazolás száma Minősítés, banki igazolás kelte
Költségvetési KM002233 2008.04.22
Visszavont minősítések
Minősítés, banki igazolás Minősítés, banki igazolás száma Minősítés, banki igazolás kelte Visszavonás kelte
Pénzügyi intézményi T-000809/99 1999.01.01 2015.08.31
Kapcsolattartó dr. Takácsné Grúz Erzsébet
Minden irodai helyiség címe, ahol tevékenységet folytat
  3300 Eger, Törvényház utca 13. . fsz. 1.
 
Azon kamarai tag könyvvizsgálók, akik a könyvvizsgáló cég tevékenységében részt vesznek
  000103 - dr. Takácsné Grúz Erzsébet
 
Minden tulajdonos neve és üzleti jellegű kapcsolattartáshoz alkalmazott címe
 
Legfőbb irányító (vezető) szerv tagjainak neve és üzleti jellegű kapcsolattartáshoz alkalmazott címe.
 
Könyvvizsgálói hálózati tagsága, a tagvállalatok és a kapcsolt vállalkozás(ok) neve(i) és címe(i) vagy annak megnevezése, hogy ezen információk nyilvánosan hol hozzáférhetők
 
Tagszám és a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve, ha az Európai Gazdasági Térség más államában is nyilvántartásba vették jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosult könyvvizsgáló cégként
 
 
Nyilvántartásba vételt végző hatóság neve és – ha van – a tagszám, amennyiben harmadik országban könyvvizsgáló gazdálkodóként nyilvántartásba vették
 
 
Könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezéséért, a minőségbiztosításért, a fegyelmi eljárásért felelős szerv neve és címe
  Magyar Könyvvizsgálói Kamara
  1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
 
Közfelügyeletért felelős szerv neve és címe
  Nemzetgazdasági Minisztérium
Számviteli és Felügyeleti Főosztály
  1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.
Postacím: 1369 Budapest, Postafiók 481.