Főoldal

Társaság nyilvános adatai

  

RSM Audit Hungary Zrt. - Társaság nyilvános adatai

Az mkvk.hu honlapon elérhető személyes adatok törvény által előírtan közérdekből nyilvános adatok. Ezek tudományos kutatási, közvélemény-kutatási, piackutatási és közvetlen üzletszerzési célra nem használhatók fel!
Nyilvántartási szám 002552
Igazolás száma 004573
Székhely címe 1138 Budapest, Faludi utca 3.
Telefon 886-3700
Fax 886-3729
E-mail rsm.audit@rsm.hu
Honlap címe http://www.rsmaudit.hu
Minősítések, banki igazolások
Minősítés, banki igazolás Minősítés, banki igazolás száma Minősítés, banki igazolás kelte
IFRS IFRS000069 2013.01.08
Kibocsátói K000102 2017.07.13
Pénzügyi intézményi T002552 2009.05.12
Befektetési vállalkozási TBV002552 2017.07.13
Visszavont minősítések
Minősítés, banki igazolás Minősítés, banki igazolás száma Minősítés, banki igazolás kelte Visszavonás kelte
Költségvetési KM002354 2009.05.12 2017.12.28
Visszavont minősítések
Minősítés, banki igazolás Minősítés, banki igazolás száma Minősítés, banki igazolás kelte Visszavonás kelte
Biztosítói TB002552 2013.05.14 2013.10.08
Kapcsolattartó Kozma Attila Mihály
Minden irodai helyiség címe, ahol tevékenységet folytat
  1138 Budapest,XIII.ker., Faludi u. utca 3.
 
Azon kamarai tag könyvvizsgálók, akik a könyvvizsgáló cég tevékenységében részt vesznek
  005847 - Kozma Attila Mihály
  005430 - Kozmáné Szeberényi Mónika
  005639 - Pataki Blanka Krisztina
  002552 - RSM Audit Hungary Zrt.
  002552 - RSM DTM AUDIT Tanácsadó Kft.
 
Minden tulajdonos neve és üzleti jellegű kapcsolattartáshoz alkalmazott címe
 
Legfőbb irányító (vezető) szerv tagjainak neve és üzleti jellegű kapcsolattartáshoz alkalmazott címe.
 
Könyvvizsgálói hálózati tagsága, a tagvállalatok és a kapcsolt vállalkozás(ok) neve(i) és címe(i) vagy annak megnevezése, hogy ezen információk nyilvánosan hol hozzáférhetők
  RSM International ( 2018.07.12. - )
 
Tagszám és a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve, ha az Európai Gazdasági Térség más államában is nyilvántartásba vették jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosult könyvvizsgáló cégként
 
 
Nyilvántartásba vételt végző hatóság neve és – ha van – a tagszám, amennyiben harmadik országban könyvvizsgáló gazdálkodóként nyilvántartásba vették
 
 
Könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezéséért, a minőségbiztosításért, a fegyelmi eljárásért felelős szerv neve és címe
  Magyar Könyvvizsgálói Kamara
  1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
 
Közfelügyeletért felelős szerv neve és címe
  Nemzetgazdasági Minisztérium
Számviteli és Felügyeleti Főosztály
  1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.
Postacím: 1369 Budapest, Postafiók 481.