Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"A Kft 4 milliós tagi hitelét a cégben 4 milliós könyv szerinti értéken lévő ingatlannal szeretné kiegyenlíteni. Jogszerű-e az a megoldás, hogy a könyvekből kivezetik és a tag az ingatlan után vagyonszerzési illetéket fizet? Véleményem szerint az ingatlant a piaci értéken kell értékelni és az értékesítés szabályait kell alkalmazni."

2015. március

A tagi kölcsön visszafizetésének feltételeiről a kölcsönszerződésben kellett megállapodnia a feleknek. Vélhetően a visszafizetés is pénzben kellene, hogy történjen az eredeti szerződés szerint. Annak azonban nincs akadálya, hogy a felek az eredeti szerződést módosítsák, és a tag elfogadjon eszközben történő teljesítést. Ilyenkor valóban az értékesítésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Felhívnám a figyelmet a számviteli törvény 2015. évi módosítására. A korábbi szabályból nem derült ki, hogy ezt az átsorolást mikor kell végrehajtani. A jelenlegi előírás és az indoklása a következő:

Szt. 23. § (5) * Amennyiben egy adott eszköz használata, rendeltetése a (4) bekezdés szerinti besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor annak besorolását meg kell változtatni; az eszközt - legkésőbb a mérlegkészítés időszakában, a mérlegfordulónapra vonatkozóan - át kell sorolni a befektetett eszközök közül a forgóeszközök közé vagy fordítva, a forgóeszközök közül a befektetett eszközök közé.

Indokolás
A hatályos előírás szerint, amennyiben egy adott eszköz használata, rendeltetése a besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor annak besorolását meg kell változtatni. Ugyanakkor az átsorolás időpontjára vonatkozóan nincs egyértelmű előírás. A törvény egyértelművé teszi, hogy az átsorolást a használat, a rendeltetés megváltozásakor kell végrehajtani.

A módosítás továbbra is az eredeti cél megvalósulását szolgálja, azaz egyértelművé teszi a jogalkalmazók számára, hogy mikor kell az átsorolást végrehajtani, ha egy adott eszköz használata, rendeltetése a besorolást követően megváltozik. A módosítás könnyebb végrehajtást tesz lehetővé azáltal, hogy az átsorolásokat nem kell év közben folyamatosan elvégezni, hanem csak egyszer, a mérleg fordulónapjára vonatkozóan, az adott üzleti évi beszámoló elkészítésekor.

Ezt véleményem szerint úgy kell értelmezni, hogy a tárgyi eszközt, jelen esetben az ingatlannak a tagnak történő eladásakor, illetve az eladás előtti pillanatban nem kell átsorolni a készletek közé, elegendő év végén, ha világossá válik az eladás szándéka. Ha a fordulónap után nézzük ugyan ezt a kérdést, akkor megállapíthatjuk, hogy a törvényi szöveg rosszabb lett, mint a korábbi években volt. Pl. valaki beszünteti a tevékenységét január 31-én és a tevékenységéhez kapcsolódó eszközöket előző üzleti év december 31-én át kellett volna sorolnia a forgóeszközök közé. Ha ez egy tárgyi eszköz, akkor mi történik a január havi tényleges termelést szolgáló eszközök amortizációjának elszámolásával? Ezek az eszközök januárban még termeltek. Mi történik az iparűzési adó alapjával? Ha átsoroltam, akkor az eladáskor nettó árbevétel és elábé lesz a tárgyi eszköz értékesítéséből.

Megállapítható tehát, hogy az átsorolási szabályok nem teljesen tiszták, és még adó kockázatuk is van. Az eredeti indoklás szerint azért kellett ezt a bekezdést megváltoztatni, mert a NAV másként értelmezte, mint a számviteli szakma. Azt csak remélni tudom, hogy az adóhatóság is a számviteli szakma szerinti értelmezést fogja tolerálni a jövőben. A törvényalkotó részéről elhangzott ígéret szerint, ha ez nem működik jól a gyakorlatban, visszamenőleges hatállyal megváltoztatják.

Az értékesítés eladási ára és a vagyonszerzési illeték kérdése nem számviteli kérdés, de természetesen a Tao. tv., az áfa tv. és az illetéktv. szerinti szabályokat is figyelembe kell venni.