Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Ügyfelem hirdetési szolgáltatásra barter szerződést kötött. A részéről megtörtént teljesítéskor a megfelelő számlát kiállította partnere felé. A másik fél még nem teljesítette a szerződésben foglaltakat, ezért a 2015. január 1-től a hatályos ÁFA törvény 59. § (1) bekezdése alapján előleg számlát állított ki a kapott szolgáltatás értékével megegyezően.
Az így kapott előleg számlát ügyfelem könyvelte, és kompenzációs megállapodás alapján a pénzügyileg a nyilvántartott követelést és kötelezettséget összevezette. Legjobb tudásom szerint az ÁFA törvény januári módosításával párhuzamosan a számviteli törvény előlegre vonatkozó részei nem kerültek módosításra. A számviteli törvény szerint a kapott, illetve adott előlegek esetében mindenhol csak az ilyen jogcímen átutalt összeget engedi nyilvántartásba venni. Jelen esetben azonban nem történt tényleges átutalás, „csak” kompenzálás.

Helyesen járt-e el ügyfelem, hogy az előlegről szóló számlát lekönyvelte, továbbá a barter ügyletből eredő követelést és kötelezettséget összevezette? "

2015. október

A számviteli törvényben már nem az „átutalt” szöveg szerepel, hanem egy kiegészített, módosított forma, miszerint bármilyen „kiegyenlítési” formát is alkalmaztak, az tekinthető előlegnek. (Lásd Szt. 28. § (4) bek. szövegét! (…átutalt (megfizetett, kiegyenlített)…)
Mivel a másik fél még nem teljesített, kiállított egy előleg számlát, amiből az ügyfélnél kötelezettség keletkezett, azaz vevőtől kapott előleget könyvelt a szabályok értelmében. Mivel a problémás területet alapvetően az áfa tv. szabályozza, figyelembe kell venni a kérdező által is említett 59. § (1) bekezdését. E szerint bármilyen vagyoni előny előlegnek tekintendő a megszerzéskor, és ez a szövegezés megfelel az Szt. „kiegyenlítés” szerinti formájának is. Ezen szabályok alapján nem látok semmi kivetnivalót a leírásban szereplő megoldás esetén, azaz a követelés és kötelezettség összevezetésre kerülhet. Ha a szerződés tartalmát nézzük, akkor a barter ügylet eleve feltételez egy kompenzációt. Az a kompenzáció, amit végrehajtanak, az nem a valós barter ügyletre vonatkozó szerződés szerinti kompenzáció, hanem az egyik fél tényleges teljesítése és a másik fél által ennek előlegkénti figyelembe vétele. Ezért véleményem szerint szükséges egy külön megállapodás a könyvelés alátámasztására. Amikor a jövőben a másik fél teljesít, akkor az ügyfélnél az egyéb követelések között található összeget kell majd kompenzálni a teljesítéskor keletkező kötelezettséggel szemben. Az áfák is rendeződnek, nem okoznak problémát.
Megítélésem szerint tehát a jelenleg hatályos törvények alapján az ügylet elszámolható a kérdésben leírtak szerint, de lehet benne némi szerződés módosítási igény, ha magában a barter szerződésben nem tértek ki erre a lehetőségre.

Áfa. tv. 59. § (1)82 Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót pénz vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott előleg esetében annak jóváírásakor, kézhezvételekor, egyéb esetben annak megszerzésekor kell megállapítani.
(2)83 A jóváírt, kézhez vett, megszerzett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza.
(3)84 E §-t alkalmazni kell az olyan szolgáltatás igénybevételéhez fizetett előleg esetében is, amelynél az adófizetésre a 140. § a) pontja alapján az igénybevevő kötelezett, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben az előleget nem lehet úgy tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza.
(4)85 E § nem alkalmazható a 89. §-ban meghatározott feltételekkel adómentes termékértékesítésre.