Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Ügyfelünk a 2014. évig köztes anyavállalat státuszban volt egy „nagyanya” alatt. A „nagyanya” ügyfelünk felett elvégezte az előírt konszolidációt, ezért ügyfelünk mentesíthetőként nem készített ilyen beszámolót. Az idei évben ügyfelünk végső anyavállalattá vált, a fölöttes „nagyanya” szervezeti átalakulása és tulajdonos váltások miatt. Észlelve az új státuszt ügyfelünk számba vette a hozzátartozó leányokat, és ezek figyelembevételével megvizsgálta a határértéket. A leányai összesített mutatói közül kettő nem éri el a 117. § határértékeit. (Közös vezetésű vállalkozások nincsenek.)

Bizonytalanok vagyunk annak megítélésében, hogy mely leányokat kell a 2015.12.31-i konszolidációnál konszolidálás előtti adatként figyelembe venni. Csak azon leányok 2013. és 2014. évi adatait, amelyek 2015.12.31-én még csoporttagok, avagy - mivel törvényi szöveg a megelőző két üzleti évre hivatkozik - azon volt leányvállalatok számait is be kell vonni az összegzésbe, amelyek 2013-ban és 2014-ben leányvállalatok voltak, de 2015-ben már nem?

Úgy véljük, hogy azon leányok bevonása az összegzésbe, amelyek korábban a csoport tagjai voltak, de 2015-re kikerültek a körből feleslegesen emelné az előzetes összesítés számait, ezért azokat a 2015.12.31-i számításnál egyáltalán nem vennénkk figyelembe. 117. § (1) Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két - egymást követő - üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfőösszeg a 6000 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt. (2) Az (1) bekezdés szerinti mutatóértékek meghatározásánál az anyavállalat és leányvállalatainak, valamint közös vezetésű vállalkozásainak (ideértve a 119. § alá tartozókat is) konszolidálás előtt összesített adatait kell figyelembe venni. "

2015. október

Véleményem szerint a konszolidálásra kötelezett anyavállalatnak először a konszolidációs kör kialakításával kell foglalkoznia a 2015. üzleti év tekintetében. (Szerintem ez első konszolidálásnak minősül technikailag.) Meg kell vizsgálnia, hogy ki tartozik bele abba a körbe, akit be kell vonnia leányvállalatként, közös vezetésüként, illetve társult vállalkozásként. Mivel ezt a vizsgálatotot a 2015. december 31-i információk alapján kell elvégeznie, nem is vetődhet fel, hogy azon leányvállalatok adatai szerepljenek akár csak az előzetes összevonásban is, amelyek nem részei a konszolidációs körnek. Ebből következően nincs bizonytalanság a kérdésben, mivel az anyavállalat és a megmaradt leányok összevont adatait kell figyelembe venni az értékhatárok meghatározásához. Ha ezek után nem érik el a tv-ben megjelölt értékhatárokat, akkor mentesülhetnek, ha az egyéb feltételeknek is megfelelnek.

Szt. hivatkozás:
117. § (1) * Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két - egymást követő - üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfőösszeg a 6000 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mutatóértékek meghatározásánál az anyavállalat és leányvállalatainak, valamint közös vezetésű vállalkozásainak (ideértve a 119. § alá tartozókat is) konszolidálás előtt összesített adatait kell figyelembe venni. A közös vezetésű vállalkozás adatait a tőkerészesedés mértékében kell figyelembe venni.
(3) Amennyiben az anyavállalat leányvállalatai és közös vezetésű vállalkozásai valamelyike nem rendelkezik a tárgyévet megelőző üzleti év (1) bekezdés szerinti adataival, akkor az (1) bekezdés szerinti mutatóérték meghatározásánál a tárgyévi várható - éves időtartamra átszámított - adatokat kell figyelembe venni.
(4) * A hitelintézeti, a biztosítói anyavállalatra, a pénzügyi vállalkozásra, mint anyavállalatra az (1) bekezdés szerinti mentesítés nem vonatkozik.
(5) * Az (1) és (6) bekezdés nem alkalmazható, ha a mérleg fordulónapján az anyavállalat vagy a konszolidálásba bevont leányvállalat részvényei, üzletrészei, illetve az általuk kibocsátott értékpapírok tőzsdei kereskedelme engedélyezett, vagy az engedélyezést már kérelmezték.