Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Nemzetközi fuvarozást végző társaság tehergépjárműveket szerzett be, pénzügyi lízing konstrukcióban történő finanszírozással. A nyílt végű lízingszerződés értelmében, a futamidő (60 hónap) elteltével a társaságot vételi, illetve vevőkijelölési jog illeti meg. A beszerzett gépjárművek üzembe helyezése a hitelszerződés megkötésének évében megtörtént. Az üzembe helyezést követő három éven belül az eszközök nem kerültek elidegenítésre, azok a lízing cég tulajdonában és a társaság használatában maradtak. A futamidő végén a tehergépjárművek nem kerültek a társaság tulajdonába, azok a számviteli nyilvántartásból is kivezetésre kerülnek. A társaság a lízingdíjban megfizetett kamat 40 %-ig igénybe kívánja venni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény (továbbiakban Tao. tv.) 22/A. §. (1)-(5) bekezdéseiben foglalt adókedvezményt. A társaság megfelel a kis és középvállalkozások előírt feltételeinek.

Az adókedvezmény igénybe vételét korlátozza-e az Európai Unió csekély összegű támogatásokra vonatkozó a Bizottság 1407/2013/EU rendelet 3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdése, illetve 2014. július 1-ig a Bizottság 1998/2006/EK rendelet 1. cikk 1. g. pontja. Ezen rendelkezések értelmében nem támogatható a közúti árufuvarozási ágazatban a teherszállító járművek megvásárlása. A csekély összegű támogatásként a vételár részét nem képező megfizetett kamatok után igénybe vehető-e az adókedvezmény?

Véleményem szerint a Bizottság csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó rendelkezései értelmében a Tao. tv. 7 §. (1) bekezdés zs. pontja alapján meghatározott beruházás után elszámolható adóalap kedvezmény nem vehető igénybe a közúti árufuvarozási ágazatban a teherszállító járműveknek megvásárlásához. A Tao. tv. 22/A §. viszont nem a termék (gépjármű) beruházási, beszerzési értékére, hanem a hitelből, lízingből vett termékek tárgyévben fizetett kamatára vonatkozik. A kamat nem is válik a beszerzés ár, elszámolt beruházási ráfordítás részévé a vonatkozó számviteli rendelkezés értelmében, mivel az eszköz megvásárlását, üzembe helyezését követően merül fel. Így véleményem szerint nem hozható össze az uniós elvek szerinti vásárlás támogatásának tilalmával. Ezért a kamattámogatás véleményem szerint igénybe vehető, mint de minimis támogatás 100 e Eur összeghatárig. Fenti véleményem mellett úgy ítélem meg, hogy a lízing szerződéssel történő finanszírozás esetén fel sem merülhet a Bizottsági rendelkezés támogatási tilalma, mivel nem történik teherszállító gépjármű vásárlás a társaság részéről, az nem kerül a társaság tulajdonába, a futamidő alatt csak bérli azt. A nyílt végű pénzügyi lízingszerződés értelmében a gépjárművek tulajdonosa a lízing cég, aki adás-vételi szerződéssel vásárolja meg azokat, mint vevő a gépjármű eladójától. Egyéb korlátozó feltételek sem állnak fenn, mivel a beszerzett gépjárművek üzembe helyezése a hitelszerződés megkötésének évében megtörtént és az üzembe helyezést követő három éven belül az eszközök nem kerültek elidegenítésre. Fontosnak tartom a jogeset tisztázásánál, hogy nem szerződésszerű teljesítés estén a bérlet megszűnik, a gépjárművet a tulajdonos lízingcégnek vissza kell szolgáltatni. Szerződésszerű teljesítés esetén a lízing futamidő végén a társaság a tulajdonjogot nem szerzi meg. A tényleges vevő a maradványérték megfizetésével vásárolja meg a gépjárművet a lizingcégtől."

2015. október

Az ismertetett tények alapján úgy gondoljuk, hogy a lízingszerződés megkötésére 2013. december 31-ét megelőzően került sor, így az érvényesíthető adókedvezmény az adóévben fizetett kamat 40%-a, de adóévenként legfeljebb 6 millió forint.

A hivatkozott, ide vonatkozó uniós rendeletek értelmében a csekély összegű támogatások teherszállító járművek vásárlására nem vehetőek igénybe. A vázolt nyílt végű lízingszerződés bérletre (és így szolgáltatásnyújtásra) irányuló szerződés, melynek keretében a gépjármű nem kerül megvételre, illetve a leírás alapján egyértelműen vissza is kerül a lízingcéghez. Ennek értelmében a kis- és középvállalkozások adókedvezményének igénybevétele (kamatkedvezmény) nem tiltott, az csekély összegű támogatásnak minősül, véleményünk szerint nem ellentétes a rendeleti feltételekkel.

Bármely három pénzügyi év vonatkozásában szükséges figyelni a 100.000 eurós összeghatárt a közúti szállítás terén működő vállalkozások esetében. Az adórendszeren belül igénybevett adókedvezmények közvetett (adórendszeren belüli) támogatásnak minősülnek, így a támogatás megadásának időpontjaként azon adóévi adóbevallás benyújtásának napja számít, amelyben érvényesítésre kerül az adókedvezmény. Az euróra történő átszámításkor az adóév utolsó napján érvényes MNB árfolyamot szükséges alkalmazni. Az adókedvezményt abban az adóévben lehet érvényesíteni, amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz nyilvántartásban szerepel, utoljára abban az adóévben, amelyben a hitelt az eredeti szerződés szerint vissza kell fizetnie.

Megjegyezzük még, hogy bár az adókedvezmény pénzügyi lízing esetén is igénybe vehető, azt csak pénzügyi intézménytől igénybe vett kamat kapcsán lehet érvényesíteni, melynek a teljesülését és feltételeit vizsgálni szükséges.