Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Egy németországi cég kb. 15 évvel ezelőtt Magyarországon fióktelepet hozott létre. A németországi cég nevén van egy ingatlan (telek), melyet az ingatlan telephely keletkeztetés miatt létrehozott magyarországi fióktelep ad bérbe. Kb. 2000-ben a fióktelep egy betonréteget „épített” az ingatlanra, és ezzel együtt adja bérbe. A betonréteg az ingatlan nyilvántartásban (Földhivatal) nem került feltüntetésre. A betonréteg a fióktelep nyilvántartásában szerepel, arra értékcsökkenés kerül elszámolásra. A telek az anyacég nevén és nyilvántartásában szerepel, nem került átadásra a fióktelep részére, tőkeként sem. Az anyacég az ingatlant értékesíteni szeretné.
Kérdés
Kérdésünk, hogy ebben az esetben hogyan történik az ingatlan (telek) értékesítése, ha az az anyacég nevén van, de neki nincsen magyarországi adószáma? A telek eladásából hol keletkezik a jövedelem, figyelemmel a német-magyar egyezményre (2011. évi LXXXIV. Tv. 6. cikke), ill. az 1996. évi LXXXVI. Tao. tv. 4§ 33. pontjának d) alpontjára is. A telek értékesítése Magyarországon kapcsolt fél részére történik, vagyis a piaci árat kell figyelembe venni. Az anyacégnek, vagy a fióktelepnek kell-e értékesítenie a telket? Hogyan történhet meg a fióktelep könyveiben szereplő betonréteg érékesítése, figyelembe véve, hogy az önmagában nem forgalomképes? Értékesítheti-e a német anyacég Magyarországon közvetlenül a vevő részére a telket? Szükséges-e a német anyacégnek Magyarországon az ingatlan értékesítése miatt adószámot kérnie? Megteheti-e ezt, ha van magyarországi fióktelepe, ami az ingatlan fekvése miatt telephely? Ha igen, akkor a bevétellel szemben hogyan tud költséget elszámolni? Könyv szerinti értéken (vagy piaci áron?), ami Németországban az anyacég nyilvántartásában szerepel, EUR-ban, milyen árfolyamot kell alkalmazni? Vagy az anyacég át kell, hogy adja a fióktelep részére az ingatlant, ami tulajdon szerzéssel és földhivatali bejelentéssel jár? Ekkor a fióktelep értékesíti a saját adószámával a telket a betontérrel együtt? Számvitelileg ezt hogyan kell elszámolni? Milyen értéken adja át az anyacég a fióktelep részére a telket, piaci áron? Ebben az esetben az anyacégnek keletkezik Magyarországon bevétele/nyeresége (Tao. tv. 4§ 33. pontjának d) alpontja). Ill. hogyan történik az átadás technikailag, jogilag? Ha az anyacég térítés ellenében értékesítésre átadja az ingatlant a fióktelep részére, akkor mint tőkét is átadhat (apport), vagy az értékesítéssel egy tekintet alá fog esni az átadás? Ez alapján keletkezik-e valamilyen kötelezettsége az anyacégnek Magyarországon (Tao. tv. 4§ 33. pontjának d) alpont)? Az értékesítésből a fióktelepnek vagy az anyacégnek keletkezik jövedelme? A fióktelep beszámolója beépül az anyacég beszámolójába. A Magyarországon megfizetett adót beszámíthatja az anyacég Németországban? Jól gondoljuk, hogy az anyacégre nem vonatkozik a Tao. tv. „ingatlannal rendelkező társaság” fogalma?
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
2011. évi LXXXIV. Tv. 6. cikke, ill. az 1996. évi LXXXVI. Tao. tv. 4§ 33. pontjának d) alpontja."

2015. december

A rendkívül szűken leírt tényállás alapján a mintegy 15 feltett kérdés nem válaszolható meg. Különösen nem, hogy a Kérdező részéről semmilyen megoldási javaslat nem került megfogalmazásra, így abból további információ nem nyerhető. Éppen a feltett kérdések nagy száma mutatja, hogy egy igen komplex – számviteli és adózási - kérdéskörre várja a választ, amely komplexitásából adódóan meghaladja a konzultációs szolgálat lehetőségeit.