Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Könyvvizsgálatra kötelezett 1,5 milliárd árbevétellel 0,7 milliárd saját tőkével rendelkező termelő cégről van szó. Igen széles termékskálával gyárt, készleteiről nem vezet évközi mennyiségi és értékbeni nyilvántartást. Az eredményt év végén leltárral állapítja meg. A saját termelésű készletek közvetlen önköltségének utókalkulációval való megállapítása sajátos, minden esetben a gyártás során kialakult normák utólagos korrigálásával történik. Műszaki apparátus a normák kialakítására adott, de számviteli szakember hiányában az utókalkuláció követelményeinek való folyamatos nyilvántartás nem lehetséges. A leltár kiértékelését mint könyvvizsgálói végzettséggel rendelkező tanácsadóként látom el, valamint a társaságra vonatkozó szabályzatok elkészítését is. A könyvelést külső könyvelő cég végzi.
Kérdés
Kérdésem, hogy a Kamarai törvény 54 §-ában szereplő utolsó bekezdésében " (6) A kamara a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjak meghatározásának elveire, elsődleges szempontjaira, a díjtételek alsó határaira ajánlást adhat ki." van-e hivatalosan kiadott ajánlás a díjazás alsó mértékére, ha nincs akkor kaphatok-e iránymutatást arra vonatkozóan, hogy reális-e, illetve elfogadható-e éves szinten egy millió forintos könyvvizsgálói díj. A könyvvizsgáló cég az árbevétel nagyságára hivatkozott, van ismeretem, ahol a Társaság 7 milliárd alaptőke, 40-50 milliárd árbevétel mellett 3,5 millió könyvvizsgálói díjat fizet neves nemzetközi könyvvizsgáló cégnek. Nyilván a kockázatokat nem lehet összehasonlítani, hisz ez utóbbi társaság komoly szakember gárdával és programmal dolgozik.
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Szakmai előadásokból tájékozódtam, hogy az árbevétel nagysága nem lehet mérvadó, a ráfordított munka és a kockázat az ami meghatározza a kölcsönösen kialkudott díjat, de a társaság költségérzékenységét alapul véve véleményem szerint minimum 600 EFT, max -800 EFT-os díj lenne reális."

2015. december

A könyvvizsgálónak a megbízás elfogadása során tájékozódni kell a feladat jellegéről, a megbízó körülményeiről, a vagyon nagyságáról, összetételéről, a vagyonértékelési elvekről, a jellemző gazdasági eseményekről, átfogó ismereteket kell szerezni a nyilvántartási rendszerekről.
A könyvvizsgáló a megszerzett információk alapján megbecsüli a szükséges időráfordítást, amire tekintettel ajánlatot tesz a könyvvizsgálói díjra.
A díj mértékét számtalan tényező befolyásolhatja, de általában elmondható, hogy a könyvvizsgáló feladatait elsősorban a vagyon mértéke és az üzleti év eseményei, bevételei határozzák meg. Természetesen figyelembe kell venni, hogy a könyvvizsgálónak a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján kell végezni a munkát, aminek része a kockázatok alapján meghatározott ellenőrzések elvégzése, valamint a dokumentumok beszerzése, előállítása is.
Az egyénileg dolgozó könyvvizsgálók különösen a kisebb megbízások esetén arányaiban több időt fordítanak a megfelelő dokumentálásra, ami sok esetben bizonytalanná teszi az időráfordítás kalkulációját. Erre tekintettel a kamara szakértői bizottsága az etikus és egységes díjak meghatározása érdekében 2012. május 9-i dátummal közleményt adott ki, amiben javaslatot tett a könyvvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározásához, ami a honlapon jelenleg is elérhető.