Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Az üzletben az árakat forintban határozzák meg,- azonban az ellenértéket euróban is ki lehet fizetni,- a visszajáró összeget általában forintban adják vissza. Az érvényes átváltási árfolyamot 2-3 havonta határozzák meg,- amely alatta van a választott MNB árfolyamnál . Bevételként a közölt árfolyamon ( ami alacsonyabb,- mint az MNB ) számított összeget veszik figyelembe, áfolyam különbözet csak akkor keletkezik általában ,-ha a valutapénztárból eur-os számlát fizetnek ki.
Kérdés
1. Az árakat elég Ft-ban feltüntetni ? 2. Helyes-e a bevétel összeg elszámolása ,- esetleg hogy lenne helyes ? 3. Szabályosan hogyan lehetne az euróban befolyt készpénzes bevételt könyvelni, kezelni ?
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Véleményem szerint az árakat euroban is fel kell tüntetni."

2015. december

Véleményem szerint a leírt gyakorlat helyes lehet. Ennek legfőbb oka az, hogy az eladási árakat forintban határozták meg, akkor árbevételként a forintban meghatározott árakat kell elszámolni, ez képezheti az áfa adóalapját is, erről állítanak ki bizonylatot (számlát, nyugtát) forintban. A konzultáció tárgyaként leírt megfogalmazás tehát helytelen, hiszen nem euróért értékesít a társaság, hanem forintért, amelyet euróval is ki lehet egyenlíteni. Euróért akkor értékesítene, ha euróban lennének kiírva az árak és a számlát, nyugtát is euróban állítanák ki.
Ténylegesen tehát a vevő a forintban meghatározott értéket egyenlíti ki egy forinttól eltérő valutával, jelen esetben euróval. Az Euró szerepe tehát csak annyi, hogy a hivatalos fizetőeszköz (forint) helyett más pénznemben is ki lehet egyenlíteni az ellenértéket. Ebből megállapíthatjuk, hogy az árbevétel elszámolása helyes, az áfa adóalapja helyes. A kérdés csak az, hogy mi történik az euró állományba vételével? Mivel az eladási árak nem euróban meghatározottak, az adott helyzetben a társaság igazából forintért megveszi a vevőtől az euróját, (átveszi az eurót azon a vételi árfolyamon, amennyit forintban hajlandó fizetni érte, amit kiírt az üzletben is információként) amit betesz a valutapénztárba. Ha forintért vásárolunk valutát, akkor azt azon az összegen kell értékelni, amennyit forintban fizettek érte. Ennek a valutának csak akkor lesz árfolyam-különbözete, ha átváltják forintra, év végén átértékelik, vagy valamilyen devizás kötelezettséget kiegyenlítenek vele. Pl. a kérdésben szereplő eurós számlát ebből fizetik ki. Árfolyam-különbözet itt is csak azért keletkezik, mert a valuta könyv szerinti árfolyama és az eurós kötelezettség bekerülési árfolyama vélhetően eltér.
A fentiekben bemutatott gyakorlatot tehát helyesnek gondolom, nem szükséges semmiféle módosítás a helyes megoldás érdekében. Arról nem tudok nyilatkozni, hogy az árakat fel kell-e tüntetni euróban, vagy sem, mert ez nem igazán számviteli kérdés, és nyilván a kereskedelmet szabályozó törvényekben, rendeletekben erre is létezik iránymutatás. Ha feltüntetnék euróban is az árakat és a számlát, nyugtát euróban állítanák ki, akkor a bevételt is másként kellene elszámolni, azaz a teljesítés napján érvényes választott árfolyamon kellene a bevételt könyvelni. Mivel az áfa adóalapja is érintett, választható lenne az áfa tv. szerinti árfolyam is a számviteli értékelésekre is.