Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Ügyfelem 2015. december hónapra vonatkozó szolgáltatásról szóló számlát kapott oly módon, hogy a számla kiállításának dátuma 2016 évi. A teljesítés és a fizetési határidő - határozott idejű elszámolásra való tekintettel - egybeesik és szintén 2016 évi.
A fenti számlával kapcsolatban kérdés, hogy 2015 évben szállítói kötelezettségként vagy passzív időbeli elhatárolásként könyvelendő-e?
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
A szállítói kötelezettségként való kimutatást az alábbiakkal tudjuk alátámasztani: A számviteli törvény időbeli elhatárolás elve szerint: “Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.” A számla szerint az elszámolási időszak 2015.december, tehát csak egy időszak, ebből adódóan nem kell elhatárolni. A számviteli törvény szerint “Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök - törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján történő - kezelésbevételéhez kapcsolódnak. A kötelezettségek lehetnek hátrasoroltak, hosszú és rövid lejáratúak.” Tehát elismert és teljesített, nem az hogy számlázott. A passzív elhatárolásként való könyvelést azt támasztaná alá, hogy a szolgáltatás teljesítését az arról kiállított számla befogadásával ismeri el a vevő, így amíg számla nem áll rendelkezésre (és 2015 évben nem állt rendelkezésre), addig elhatárolásként állítjuk be a 2015 évet érinti költséget."

2016. február

A válasz végső konkluziójával nem tudok egyetérteni. A Ptk. és a számviteli tv. szerinti teljesítés gyakran nem esik egybe az áfa tv. szerinti teljesítéssel. (A Ptk. = Sztv.) Ha a számvitel szerinti teljesítés 2015-ben megtörtént, akkor annak könyvelése nem a számla kiállításának dátumától és az áfa tv. szerinti teljesítés időpontjától függ, hanem a tényleges teljesítéstől. A leírás alapján úgy tűnik, hogy ez a teljesítés a fordulónapig megtörtént, a számla a mérlegkészítésig kiállításra került, ebben az esetben itt nem beszélhetünk időbeli elhatárolásról, hanem csak kötelezettségről. A januári számlát tehát szállítóként kell könyvelni, figyelembe véve az áfa szabályokat az adóbevallás tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a levonhatóság nem nyilt meg a beérkező számla vonatkozásában decemberben, ezért azt csak egyéb követelésként tudják december hónapra elszámolni, majd januárban át kell vezetni az egyéb követelésekről az Előzetesen felszámított áfa számlára. Ha az elszámolási időszak érintené a januárt is, akkor az idézett törvényi szöveg szerint valóban időbeli elhatárolás keletkezne.
Minden olyan esetben, ha a teljesítés megtörtént a fordulónapig, akkor csak kötelezettségről, illetve a másik fél szempontjából követelésről beszélhetünk és nem időbeli elhatárolásról.
 

Címkék: Konzultációs szolgálatKötelezettségekPasszív időbeli elhatárolások