Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Egyik kft. ügyfelem vásárolt nyílt végű pénzügyi lízing keretében egy tehergépkocsit, 3 évi futamidővel. A Lízingbeadó cég a szerződés mellékleteként csatolta az alábontott futamidő táblázatot (melyben havonként mutatja ki tőke törlesztődíj + kamat + áfa összegeket. Ezek összesített végösszege: a hiteltőke összege 3 600 E Ft, a kamaté 160 E Ft, az áfáé 972 E Ft.) Csatolta a számviteli bizonylatot a tehergépkocsi nyilvántartásba vételéhez, s minden hónapban megküldi a számlát, az adott havi tőke- a kamat- és áfa összegéről, s e számlán mindig hozza az éppen fennálló tőketartozást, és az érintett számviteli időszak megjelölését is. Eddig ez rendben is van. Viszont a könyvelő nem könyvelte le a tehergépkocsi beszerzését, aktiválását, s a hitel (lízing) szerződésben kimutatott összegét sem a kötelezettségek közé. Indoklásul azt hozta fel, hogy ismeretei szerint a nyílt végű pénzügyi lízing egy bérleti díjas konstrukció, a havi számla alapján a törlesztőrészletet, mint bérleti díj - lízing - költséget kell lekönyvelni, s a 3 éves futamidőt követően, ha a cég úgy dönt, hogy kifizeti a maradványértéket, akkor kerül a cég tulajdonába a tehergépkocsi, s csak akkor fogja a tárgyi eszközei közé nyilvántartásba venni.
Kérdés
Hogyan kell a nyílt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett termelőeszközt (áfa körbe tartozik) könyvelni. Ismerem a konzultációra vonatkozó előírásokat, s tudom, hogy válaszuk nem minősíthető hivatalosnak, s nem lehet bíróságon, s egyéb ilyen helyeken felhasználni, viszont szükséges az állásfoglalásuk az ügyfelemmel fennálló munkavégzésem tisztázása és rendezése érdekében.
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Biztosnak vélt ismereteim ellenére végigkerestem minden lehetséges helyet, ahol csak lehetett, hogy a nyílt végű pénzügyi lízinget hogyan kell könyvelni. Általam felhasznált irodalom: Adófórum.hu, Önadózó újság, Gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig (dr.Siklósi Á - Veress A). Véleményem szerint a Lízingbe-vevőnél a nyílt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett (ÁFA körbe tartozó) termelőeszközt a Lízingbeadó cég által átadott számviteli bizonylat alapján befejezetlen beruházásként - a lízing-kötelezettségekkel szemben (áfa nélküli bekerülési összegben, de növelve az esetleges járulékos költségekkel) nyilvántartásba kell venni, majd aktiváláskor a befejezetlen beruházásról át kell vezetni a megfelelő eszközfajtára. Az eszköz amortizációját a számviteli- és Társasági adó előírásainak figyelembe vételével kell elszámolni. Az áfa szerződés szerinti összegét követelésként, a lízing-kötelezettségekkel szemben kell lekönyvelni. A havi számla beérkezésekor a tőke összeg csökkenti a lízing-kötelezettséget, a kamat összeg pénzügyi műveletek ráfordítása, s az áfa összege pedig levonható áfa, mely csökkenti az eredetileg követelések közé könyvelt teljes áfa összegét. A tulajdonjog viszont csak a 3 év futamidő lejártát követően, és csak akkor száll át a lízingbe vevőre, ha a maradványértéket kifizeti. A lízing futamideje alatt a lízing tárgya a Lízingbeadó tulajdonában van."

2016. március

A könyvelés helytelen, hiszen a nyílt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközt áfa nélküli összegben állományba kell venni a tárgyi eszközök között. A pénzügyi lízing esetén kvázi tulajdonosként viselkedik a lízingbe vevő. A nyílt illetve zárt végű elnevezés az áfa tv. szabályaiból következik, nem pedig a számviteli előírásokból. Ez a kérdés tehát az aktiválást nem befolyásolhatja, attól nem lehet eltekinteni. A kvázi tulajdonlásból következik az is, hogy a lízingbe vevő amortizálja az eszközt. Ez tehát nem operatív lízing, ahogy a könyvelő értelmezi, és nem lehet egyszerű bérleti díjas kontsrukcióként elzsámolni.

A fontosabb könyvelési tételek:
Aktiválás:
T 1. Beruházások – K 4. Pénzügyi lízing miatti hosszú lejáratú kötelezettségek és természetesen az üzembe helyezéskor átvezetés a megfelelő mérlegtételre.
A lízingdíj elszámolása
T 4. Pénzügyi lízing miatti hosszú lej. köt. – K 4. Egyéb rövid lejáratú köt.
Azzal nem értek egyet, hogy az áfa tartalmat is állományba veszik követelésként és kötelezettségként, mivel az nem esedékes, sem követelésként, sem pedig kötelezettségként. Annak esedékessége a lízingbeadó havi számlája alapján áll be. Ennek könyvelése egyszerűen a beérkező számla alapján:

Áfa elszámolása:
T 4. Előzetes áfa – K 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
A kamat elszámolása: T 8. Fizetendő kamatok … - K 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

A havonta fizetendő lízingdíj (tőketörlesztés), az áfa és a kamat átutalása:
T 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek – K 4. Elszámolási betétszámla

A megoldásunk persze lényegét tekintve azonos végeredményre vezet, kivéve az áfa kérdést. A témával egyébként részletesen foglalkozik az Adorján-Lukács-Róth-Veit: Számvitel speciális kérdései c. szakkönyv, amely az MKVKOK kiadásában jelent meg a 2016-os szabályokat figyelembe véve 2015. nyarán. (209-225. oldalak.)

Címkék: Konzultációs szolgálatÁfaLízing