Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"A Társaság (Zrt.) közgyűlésére nem a könyvvizsgáló által elfogadott - 2014-es üzleti évre vonatkozó - éves beszámolót terjesztett be elfogadásra. A közgyűlés ezt a beszámolót elfogadta, majd ez került közzétételre is. Az eltérés a saját tőke szerkezetén belül volt. A mérlegfőösszeg és a mérlegszerinti eredmény mindkét éves beszámolóban azonos, tehát alapvetően a könyvvizsgálói jelentés a "rossz" beszámolóhoz is kapcsolható volt.
Kérdés
Hogyan javítható jelen esetben a tévedés, és a könyvvizsgáló által elfogadott beszámoló közzététele?
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Alapvetően a beszámoló passziválása látszik jó megoldásnak, - és a könyvvizsgáló által elfogadott beszámoló közzététele -DE : - a közgyűlés által elfogadott beszámoló lett közzétéve, - a könyvvizsgáló az általa elfogadott beszámolóra adta ki jelentését ...."

2016. március

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 153. § (1) bekezdése írja elő, hogy a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot, vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.

Az idézett jogszabályhely, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet (továbbiakban: együttes rendelet) 3. § (6) bekezdése alapján – függetlenül attól, hogy a beszámoló hibásan került elfogadásra – a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámoló letétbehelyezésével, a letétbehelyezési, illetve közzétételi kötelezettség teljesülésbe fordul, annak ismételt benyújtására, ugyanazon időszakra vonatkozóan nincsen lehetőség, illetve a cég kérelmére a már közzétett beszámoló a Céginformációs Szolgálat honlapjáról nem távolítható el.
A beszámolóban szereplő hibát az Szt. szabályai szerint a könyvelésben szükséges helyesbíteni és annak tényét a következő üzleti évről készített beszámolóban feltüntetni. Ennek során meg kell állapítani, hogy az Szt. 3. § (3) bekezdés 3. pontja, valamint a társaság számviteli politikája értelmében a hiba jelentős vagy nem. Amennyiben a feltárt hiba nem jelentős, akkor az a feltárás évében a tárgyévi könyvelési adatok részeként javítható, ha jelentős, akkor a javításokat és annak hatásait a mérleg és eredménykimutatás középső oszlopában kell bemutatni. A hiba okát, mértékét, a javítás hatását a kiegészítő mellékletben mindenképpen be kell mutatni.

A kérdező által említett passzíválás akkor szükséges és lehetséges, ha nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került benyújtásra és közzétételre. Jelen esetben ez nem merült fel, így a hibát a fentiek szerint lehet korrigálni.

Címkék: Beszámoló közzététele (jóváhagyás)Konzultációs szolgálat