Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"A Számviteli Törvény előírja a mérleg és az eredménykimutatás átalakítását. Ez jelenti-e azt, hogy a 2015-ös beszámolót új formátumban is el kell készíteni, a főkönyvek nyitását már az új formátumban kell megnyitni? "

2016. október

Az adott probléma kezelése tekintetében megváltoztatták az Szt. eredeti előírásait. A korábbi álláspont a vállalkozásokra bízta, hogyan készítik el a 2015. év összehasonlító adatait 2016-ra. Mivel több észrevétel és kérdés érkezett a jogalkotóhoz ezügyben, 2016. június 15-én hatályba lépő módosítás konkrétan felsorolta, hogy milyen tekintetben kell biztosítani az összehasonlításokat. Az Szt. kogens szabályozása tehát megmondta, hogy mit kell összehasonlítani, amiből következik az is, hogy mást nem. Nem arról van tehát szó, hogy a 2015. évi beszámolót el kéne készíteni a 2016-os szabályok szerint, hanem némi átrendezést kell végrehajtani a törvényben felsorolt területeken. Pl. könyvelni kizárólag a kapcsolt adatokat kell a mérleg alátámasztására, azt is a nyitás utáni rendező tételként. Idézem a vonatkozó szabályt:
Az Szt. 177. § (45) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(45) A 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év adataként a megelőző üzleti év beszámolójának mérlegfordulónapi adatait az e törvénynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvénnyel megállapított mérleg és eredménykimutatás séma szerinti részletezésnek megfelelően kell bemutatni. Ennek során a kapcsolt vállalkozásokkal és az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal kapcsolatos eszköz és kötelezettség tételeket, a pénzügyi műveletek bevételeit – kivéve a kapott (járó) osztalékot – és ráfordításait, a jóváhagyott (fizetendő) osztalékkal kapcsolatos tételeket – ideértve az eredménytartalék igénybevételét is –, valamint a rendkívüli bevételeket és a rendkívüli ráfordításokat kell rendezni. A 2016. évben induló üzleti év nyitását követően a rendezendő tételekből csak a kapcsolt vállalkozásokkal és az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal kapcsolatos eszköz és kötelezettség tételek rendezését kell könyvelni.”
A rendezés tehát csak a felsorolt témák tekintetében kötelező! Ezzel a témával egyébként foglalkozni fog a könyvvizsgálók kötelező képzésére készített tananyag ez év őszén.