Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Magyar társaság fióktelepet létesített Szlovákiában. A fióktelep könyveit euroban vezeti, a magyar társaság teljes körűen könyveli a fióktelep bizonylatait forintban, elkülönítve. A magyar társaság éves beszámolója tartalmazza a fióktelep adatait is. A fióktelep Szlovákiában fizeti meg a nyereségadót az ottani szabályok szerint. A magyar társaság a társasági adó alap megállapítása során a fióktelep által elért jövedelemmel csökkenti az adóalapot. Az euros tételek forintban történő könyvelése miatt és az év végi értékelésekből árfolyam-különbözet keletkezik a magyar társaság könyveiben.
Kérdés
1. Az árfolyam-különbözet a külföldről származó jövedelem része-e a Tao szerint? 2. Amennyiben a magyar társaság számviteli politikája szerint másképp kell elszámolni egy adott eszköz értékcsökkenését, mint ahogy azt a szlovák fióktelep teszi, melyik szerint kell elszámolni az értékcsökkenést a hazai számviteli nyilvántartásokban? 3. A fióktelep beszámolójának közzétételére ki kötelezett?
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Törvényi előírás: Tao tv 28.§ Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 1. Az árfolyam-különbözet része a külföldről származó jövedelemnek, mivel fióktelep nélkül nem lenne árfolyam-különbözet sem 2. A hazai könyvelésben a számviteli politikában foglaltaknak megfelelően kell elszámolni az értékcsökkenést és így eltérő lesz a fióktelep könyvelésében kimutatott értékcsökkenés és nettó érték. 3. A fióktelep beszámolóját külön nem kell közzétenni, a magyar társaság a kiegészítő mellékletben köteles a főbb adatokat bemutatni."

2017. február

1. kérdéshez:  Mivel a magyarországi könyvvezetés forintban történik, ez alapján készül a beszámoló, ebben a beszámolóban szereplő adózás előtti eredmény a kiinduló alapja az adóbevallásnak. A fióktelep összes tételét elemi szinten könyvelni kellett a magyar könyvvezetésben, ezért az árfolyam-különbözetek véleményem szerint az általános szabályok szerint keletkeztek a hazai számviteli elszámolásokban. Így a válasz az, hogy ez nem külföldről származó jövedelem. Ha annak tekintenénk, akkor a devizás vevők miatt keletkező árfolyam-különbözetnél is foglalkozni kellene ezzel a kérdéssel. Ebből adódóan nem értek egyet a kérdező megoldásával. Tao. tv. 28. § (2) * A belföldi illetőségű adózó és a külföldi vállalkozó a társasági adó megállapításakor az adóalapot úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet, ha nemzetközi szerződés így rendelkezik. Az árfolyam-különbözet, ami az itthoni átszámításból következik, nem tud külföldön adózni véleményem szerint. Az árfolyamkülönbözet tehát nem a szlovák fióktelep oldalán keletkezett, hanem a magyar számviteli elszámolásból következik.

2. kérdéshez: A hazai beszámolóban csak az Szt. szerinti amortizáció számolható el. Ha ettől eltér a szlovák megoldás, annak vélhetően szlovákiai adózási okai vannak. (Lásd előző pontban hivatkozott bekezdést!)

3. kérdéshez: Magyarországon a külföldi fióktelep beszámolóját külön biztosan nem kell közzétenni, hiszen az egész része a hazai beszámolónak. A szlovákiai közzététel tekintetében nem tudok nyilatkozni, mivel nem ismerem az előírásokat. A fióktelepről szóló információkat pedig be kell mutatni az Szt. 95. § (4) d) pontja szerint az üzleti jelentésben. (A 2015. évi CI. tv. módosította a telephelyek, fióktelepek bemutatásának szabályait az Szt-ben, ezért már nem csak kiegészítő mellékletben, hanem az üzleti jelentésben is kell vele foglalkozni). Javasoljuk a teljes körűség érdekében a szlovák szabályok vizsgálatát, hiszen Magyarországon is speciális szabályok vonatkoznak a fióktelep beszámolójának (illetve helyette az anyavállalat) közzétételére.

 

Szt. 95. § Az üzleti jelentésben ki kell térni:

(4) d) * a telephelyek, fióktelepek bemutatására;
94/A. § A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a külföldi telephelyek főbb adatait telephelyenként külön-külön, így különösen azok megnevezését, címét, befogadó országát, a működéshez tartósan rendelkezésre bocsátott eszközök értékét, a külföldi gazdálkodásból származó követelések és kötelezettségek, a külföldi gazdálkodásból származó adózott eredmény és a külföldön befizetett főbb adók összegét.

Címkék: FióktelepÁrfolyamnyereség (veszteség)Értékcsökkenési leírás Társasági adóKözzététel