Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"A társaság kollektív szerződése tartalmazza, hogy a dolgozót nyugdíjba vonuláskor 1 havi munkabér illeti meg, továbbá legalább 25 éves munkaviszony esetén 1 aranyóra kb. 400.000 Ft értékben.
Kérdés
Kötelező-e az IAS 19 Nemzetközi Számviteli Standard alapján aktuáriusi számítást végeztetni és céltartalékot képezni az IFRS-ben? Milyen időtávra (Pl. 25 éves munkavállaló esetén lehetséges 40 éves időhorizont is) Kell-e céltartalékot képezni a magyar számviteli törvény szerint erre a kötelezettségre? Változtat-e a megítélésen, ha a kollektiv szerződésből kivesszük ezt a juttatást és külön belső szabályzatban rendelkezünk róla?
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Az IFRS-ben nagy valószínűséggel, a magyar számviteli törvény szerint a 41 §-a nem egyértelmű. "

2017. április

Az IAS 19 standard 153. pontja értelmében „egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások közé tartoznak például az alábbiak, amennyiben azokat várhatóan nem fizetik ki teljes egészében azon éves beszámolási időszak végét követő tizenkét hónap eltelte előtt, amely alatt a munkavállalók a kapcsolódó szolgálatokat nyújtották:
(a) hosszú távú fizetett távollétek, mint például a hosszú munkaviszony után járó jutalomszabadság vagy alkotószabadság;
(b) a jubileumi vagy más hosszú munkaviszony után járó jutalmak;
(c) a hosszú időtartamú munkaképtelenség idejére járó juttatások;
(d) nyereségrészesedés és jutalmak; továbbá
(e) a halasztott díjazás.

A nyugdíjba vonuláskor nyújtott 1 havi munkabér a szerződés egyéb feltételeitől függően akár meghatározott juttatási program is lehet.
Mind a nyugdíjba vonuláskor nyújtott, mind pedig a 25 év után adott juttatás esetén a legjobb becslés elve alapján számos tényező becslése és értékelése szükséges, mint például:
- a jelenleg munkában állók mikor fogják elérni a 25 évet és/vagy a nyugdíjat
- a munkavállalók hány százaléka fogja elérni a 25 évet és/vagy a nyugdíjat
- mennyi a várható egy havi munkabér
- milyen diszkontráta alkalmazandó

Ha a munkavállaló most 25 éves akkor lehetséges 40 éves időhorizont is, de itt is azt kell majd figyelembe venni, hogy mekkora az esélye annak, hogy a 25 éves 40 évig a vállalkozásánál marad.

Az IFRS alapján ezen kötelem becslése kötelező. Megjelenítése személyi jellegű ráfordításként és hosszú lejáratú kötelezettségként történik.

A 2000. évi C törvény 41. és 42. paragrafusai alapján valóban nem egyértelmű, hogy az ilyen kötelezettségeket már akkor be kell mutatni, amikor azt felvállalta a cég, vagy amikor már esedékessége alátámasztott, és valóban kifizetések keletkeznek. A 3 § (8) bekezdés 14-15. függő kötelezettség és biztos jövőbeni kötelezettség fogalmainak is megfelelhet ezen jellegű kötelem, és ráadásul a 41. §-ban erre céltartalékot kell képezni.
Így a gyakorlat kettős lehet. Mivel a kötelem felvállalásakor történő megjelenítés igen sok becslést és szakértői munkát igényel, így sok esetben az tapasztalható - elsősorban kisebb vállalkozásnál és létszámlán, hogy csak a kifizetések esedékességekor jelennek ezen kötelmek meg.
Ugyanakkor tartalmánál fogva az ilyen jellegű eseményekre (ide tartozhat a törzsgárda jutalom is), a magyar számvitelben is indokolt a céltartalék képzése. Ekkor szintén aktuáriusi számításokkal szükséges ennek megbízható összegét meghatározni.
 

Címkék: CéltartalékokKonzultációs szolgálat