Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Utolsó szakasz: Kommunikálom........ a könyvvizsáló jelentés jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.
Kérdés
A könyvvizsgáló jelentésben akkor is ez a mondat szerepel, ha nem találtunk az audit során " azonosított jelentős hiányosságot " ?
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Ez befejező szakasz ellentmondásosnak tűnik a " tiszta jelentés " esetén."

2017. április

Az irányítással megbízott személyek felé a könyvvizsgáló általi kötelező kommunikáció témaköreit, jellegét és időzítését az ISA 260-as standard írja elő. Az új könyvvizsgálói jelentésbe pedig az ISA 700 előírása értelmében kötelezően bele kell foglalni azt, hogy a könyvvizsgálónak van erre a kommunikációra vonatkozó felelőssége, kötelezettsége. Ez tehát független attól, hogy a könyvvizsgáló adott-e ki vezetői levelet vagy szóbeli megbeszélés keretében közölte-e a jelentős megállapításait, a belső kontrol hiányosságait vagy egyéb kérdéseket az irányítással megbízott(ak)nak minősülő személlyel vagy testülettel. És független attól is, hogy a könyvvizsgáló azonosított-e bármely hiányosságot a belső kontrollal kapcsolatban vagy nem. Akár voltak ilyen megállapítások és kommunikáció (közlés), akár nem volt, az erre vonatkozó könyvvizsgálói felelősséget a jelentésben akkor is közölni kell.

A SZAKMA újság 2017. január-márciusi számaiban ”Gondolatok az új könyvvizsgálói jelentésről” címmel egy cikksorozat jelent meg, amely számos, az új könyvvizsgálói jelentés értelmezése kapcsán felmerült kérdéssel foglalkozik és igyekszik válaszokat adni ezekre, így például az Ön által feltett kérdésre is. Ajánlom figyelmébe.
 

Címkék: Konzultációs szolgálatJelentések