Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"A vállalkozás uszodai és élményfürdő szolgáltatást nyújt. Városi sportrendezvény alkalmával a résztvevők (magánszemélyek) egy részének ingyenes szolgáltatást nyújt a fürdő. A teljesítés érdekében felmerülő költségek egyértelműen nem állapíthatók meg.

Kérdés
A megjelölt ingyenesen nyújtott szolgáltatás számviteli elszámolása és elbírálása az egyes adónemekben.

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Véleményem szerint az Áfa törvény 14.§ (2) szerint ellenérték fejében végzett szolgáltatásnyújtás szerinti áfa kötelezettség érvényesül. Az áfa alapját az egyébként fizetendő jegyek értéke alapján rögzíteném. Az áfát is magában foglaló névérték alapján számolnám az egyes meghatározott juttatás szerinti adóvonzatot (szja és eho).
A könyvekben a fizetendő áfát az egyéb ráfordítások között (T 86 - K 467), a fizetendő szja-t és eho-t a személyi jellegű kifizetésekkel (T 55 - K 46) szemben rögzíteném."

2017. szeptemberA térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét az Szt. szerint meg kellene határozni, mert ezek áfával növelt összegét el kellene számolni az egyéb ráfordítások között.
Ha ez az önköltség nem állapítható meg, akkor a szolgáltatás piaci értékét kellene elszámolni, ami ebben az esetben a szolgáltatás eladási ára + az áfa. Így egyetértek a kérdezővel, mert ennél pontosabb ráfordítás értéket valószínűleg nem lehet meghatározni a gyakorlatban, mint amit javasolnak. Ebből automatikusan következik, hogy ez az érték alapul szolgálhat a többi adónemnél is. Arra azért felhívnám a figyelmet, hogy a térítés nélkül nyújtott szolgáltatásnál nem csak az áfa lesz egyéb ráfordítás, hanem a szolgáltatás bekerülési értéke is. A költségből tehát ráfordítást kell csinálni a saját előállítású eszközök aktivált értékén keresztül.

 

Szt. hivatkozás:
Egyéb ráfordításként kell elszámolni:
Szt. 81. § (2) p) * a térítés nélkül átadott eszközök - a részesedések, az értékpapírok, a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott kölcsönök és a vásárolt követelések kivételével - nyilvántartás szerinti értékét, valamint a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval növelt összegben.

Címkék: Számviteli törvényKonzultációs szolgálat