Főoldal / Tudástár / Konzultáció

Konzultáció"Kiadó és a nyomda kapcsolata miatt érdeklődöm. Szeretném kikérni a konzultációs szolgálat véleményét, állásfoglalását, hogy a nyomda hogyan vezeti a könyveit az általa előállított könyvekről? Késztermék, áru, vagy szolgáltatásnyújtás?
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Szerintem az 1 a jó válasz a késztermék előállítása és értékesítése."

2017. november

A kérdés régóta foglalkoztatja az érintetteket és több állásfoglalás is található ebben a tekintetben a piacon. Abban azonban mindenki egyetért, hogy a nyomdai sokszorosítás nem minősül termékelőállításnak.

A nyomda egy könyv kinyomtatásakor szolgáltatást nyújt a megrendelő részére. Ebben az esetben magát a könyvet a megrendelő készítette el, a nyomda csak a könyv kinyomtatásában, sokszorosításában vállalt szerepet, ezért nem beszélhetünk késztermékről.

Természetesen nem lehetetlen esemény az sem, hogy a nyomda kiadjon saját könyvet, amely saját termelésű készletként került előállításra és azt forgalmazza is. Ez azonban ismereteim szerint nem jellemző. Ehhez arra lenne szükség, hogy magát a könyvet is a nyomda írja meg, azaz a saját dolgozóival irattatja meg a könyvet, majd ebből készít kiadványt. Önmagában az a tény, hogy a könyvnek termék jellege van, nem jelenti azt, hogy a nyomda terméket állít elő. A könyv kinyomtatása tehát szolgáltatás és nem termékelőállítás. Gondoljunk pl. az építőipari szolgáltatásra, ahol a megrendelő a saját lakását szeretné felépíttetni egy vállalkozással. Ha ez az építőipari vállalkozás a saját telkén épít lakásokat eladási céllal, akkor késztermék előállítás történik.

Ha a könyv a nyomda által készül el, kerül sokszorosításra, akkor áruról sem beszélhetünk, mivel az Szt. szerinti definíció itt sem teljesül. Az áru olyan termék, amelyet értékesítésre alkalmas állapotban szereznek be (készen van) és adnak tovább változatlan formában, vagy legfeljebb átcsomagolják még.

A kérdező álláspontjával tehát nem értek egyet, itt nem beszélhetünk sem áruról, sem késztermékről, a nyomda szolgáltatást nyújt a könyvek megrendelői számára, akik egyébként magát a könyvet már megírták.

Címkék: Konzultációs szolgálatKészletek